Pensioen Beleggings Polis

Uit de verkoop

Deze verzekering zorgt voor een uitkering van de opgebouwde waarde als de verzekerde op de einddatum in leven is. Bij eerder overlijden van de verzekerde keert de verzekeraar minimaal de waarde van de verzekering op dat moment uit én een extra bedrag dat u bij aanvang van de verzekering heeft bepaald. De uitkering moet worden gebruikt voor een lijfrente.
 

Niet meer aangeboden

U kunt de Pensioen Beleggings Polis niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Neem contact op met een adviseur.

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

Aanvullende voorwaarden:

PBP-9601

PBP-9407

De belangrijkste termen uit de voorwaarden hebben we samengevat in een Toelichting op de voorwaarden PBP 1307 .

Zo werkt de Pensioen Beleggings Polis

De Pensioen Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. U belegt in beleggingsfondsen of legt in via de Kapitaalmarktrente Rekening. 

Het beleggingsassortiment bestaat uit de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem contact op met een adviseur.

De Pensioen Beleggings Polis is een lijfrenteverzekering. Daarom bent u verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente.

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op de Pensioen Beleggings Polis:

  • premie verlagen
  • stoppen met premie betalen (premie vrijmaken)
  • einddatum verlengen (zonder premiebetaling)

Voor deze wijzigingen rekenen wij geen kosten.

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem contact op met een adviseur.

Belastingen

De Pensioen Beleggings Polis is een lijfrenteverzekering.

  • De inleg is mogelijk aftrekbaar van uw inkomen. Als u een pensioentekort heeft, kunt u de inleg aftrekken van uw inkomen tot maximaal de jaarruimte of reserveringsruimte die voor u geldt. Heeft u premies betaald? Dan kunt u die opgeven bij uw belastingaangifte om voor aftrek in aanmerking te komen.
  • Uw verzekering valt fiscaal in box 1, zodat u geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen.
  • Zet u de lijfrente om in periodieke uitkeringen? Dan moet over de uitkeringen belasting worden betaald. 

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem contact op met een adviseur.

Veelgestelde vragen

Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering, dan wordt het volgende uitgekeerd:

  • de tot dan toe opgebouwde waarde, én
  • een extra bedrag. Dit extra bedrag is 0,5 keer, 1 keer, 1,5 keer of 2 keer de som van de toekomstige premies. Dit extra bedrag heeft u bij aanvang van de verzekering bepaald en staat op uw polis. Het extra bedrag wordt alleen uitgekeerd als er tot overlijden premie is betaald. 

De uitkering wordt betaald aan de begunstigde. Wie de begunstigde is, staat op de polis. De Pensioen Beleggings Polis is een lijfrenteverzekering. Daarom is de begunstigde vaak verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente.

Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering de opgebouwde waarde uit. De Pensioen Beleggings Polis is een lijfrenteverzekering. Daarom bent u verplicht het uit te keren bedrag te gebruiken voor een lijfrente. 

Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief waarin zij u meer vertellen over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

Nee, u kunt de opgebouwde waarde niet eerder opnemen. De Pensioen Beleggings Polis is een lijfrenteverzekering. Dan geldt er een fiscaal afkoopverbod. Wilt u de verzekering toch eerder beëindigen? Dan bent u verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente-uitkering. 

Let op! Zet u de verzekering stop zonder dat u met de waarde een nieuwe lijfrente aanschaft? Dan kan dit nadelige fiscale gevolgen hebben. Neem contact op met een adviseur.

Poliskosten

Een deel van de premie die u betaalt, bestaat uit kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de premie en het verzekerd kapitaal. 

De provisie, die ABN AMRO Levensverzekering aan ABN AMRO Bank betaalt, is onderdeel van de kosten. 

Kosten beleggingsfondsen

U betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor fondsbeheer. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen.

Ja, de Pensioen Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. Afhankelijk van het gekozen fonds loopt u meer of minder risico.

Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat uit de 6 AAV Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Sparen kan via de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoedt. Is de Beleggingspolis afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%. 

Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem contact op met een adviseur.

De Pensioen Beleggings Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Het geld van de Pensioen Beleggings Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. en/of is belegd in beleggingsfondsen. Wanneer ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Pensioen Beleggings Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Wanneer ABN AMRO Levensverzekering er financieel slecht voor staat kan De Nederlandse Bank (DNB) ingrijpen, zodat de belangen van polishouders zo goed mogelijk worden beschermd.

Over ABN AMRO Verzekeringen
De Pensioen Beleggings Polis is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering, en ABN AMRO Bank is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.