Naar de navigatie Naar de inhoud

Pensioen Beleggings Polis: uit de verkoop

Pensioen Beleggings Polis

Deze verzekering zorgt voor een uitkering van de opgebouwde waarde als de verzekerde op de einddatum in leven is. Bij eerder overlijden van de verzekerde keert de verzekeraar minimaal de waarde van de verzekering op dat moment uit én een extra bedrag dat u bij aanvang van de verzekering heeft bepaald. De uitkering moet worden gebruikt voor een lijfrente.

Een lijfrente is een reeks vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. U betaalt daarvoor periodiek of éénmalig een premie aan een verzekeringsmaatschappij of bank. Daardoor krijgt u extra inkomen vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat.
 

Niet meer aangeboden

U kunt de Pensioen Beleggings Polis niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.   

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

 

Algemene voorwaarden

Aanvullende voorwaarden:

De belangrijkste termen uit de voorwaarden hebben we samengevat in een Toelichting op de voorwaarden PBP 1307 (pdf, 72kB).

 

Zo werkt de Pensioen Beleggings Polis

De Pensioen Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. U belegt in beleggingsfondsen of legt in via de Kapitaalmarktrente Rekening. Het beleggingsassortiment bestaat uit de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel

Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

De Pensioen Beleggings Polis is een lijfrenteverzekering. Daarom bent u verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente.

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op de Pensioen Beleggings Polis:

 • premie verlagen
 • stoppen met premie betalen (premie vrijmaken)
 • einddatum verlengen (zonder premiebetaling)
Voor deze wijzigingen rekenen wij geen kosten.

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004

 

Belastingen

De Pensioen Beleggings Polis is een lijfrenteverzekering. 

• De inleg is mogelijk aftrekbaar van uw inkomen. Als u een pensioentekort heeft, kunt u de inleg aftrekken van uw inkomen tot maximaal de jaarruimte of reserveringsruimte die voor u geldt. Heeft u premies betaald? Dan kunt u die opgeven bij uw belastingaangifte om voor aftrek in aanmerking te komen. 
• Uw verzekering valt fiscaal in box 1, zodat u geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen.
• Zet u de lijfrente om in periodieke uitkeringen? Dan moet over de uitkeringen belasting worden betaald.

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er bij overlijden van de verzekerde?

  Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering, dan wordt het volgende uitgekeerd:

  • de tot dan toe opgebouwde waarde, én
  • een extra bedrag. Dit extra bedrag is 0,5 keer, 1 keer, 1,5 keer of 2 keer de som van de toekomstige premies. Dit extra bedrag heeft u bij aanvang van de verzekering bepaald en staat op uw polis. Het extra bedrag wordt alleen uitgekeerd als er tot overlijden premie is betaald.

  De uitkering wordt betaald aan de begunstigde. Wie de begunstigde is, staat op de polis. 
  De Pensioen Beleggings Polis is een lijfrenteverzekering.  Daarom is de begunstigde vaak verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente.

 • Wat gebeurt er als de einddatum van de verzekering wordt bereikt?

  Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering de opgebouwde waarde uit. 
  De Pensioen Beleggings Polis is een lijfrenteverzekering. Daarom bent u verplicht het uit te keren bedrag te gebruiken voor een lijfrente. 

  Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief waarin zij u meer vertellen over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

 • Kan ik de opgebouwde waarde eerder opnemen?

  Nee, u kunt de opgebouwde waarde niet eerder opnemen.  De Pensioen Beleggings Polis is een lijfrenteverzekering. Dan geldt er een fiscaal afkoopverbod. Wilt u de verzekering toch eerder beëindigen? Dan bent u verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente-uitkering.

  Let op! Zet u de verzekering stop zonder dat u met de waarde een nieuwe lijfrente aanschaft? Dan kan dit nadelige fiscale gevolgen hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

 • Welke kosten brengt de verzekeraar in rekening?

  Poliskosten
  Een deel van de premie die u betaalt, bestaat uit kosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van de premie en het verzekerd kapitaal.
   
  De provisie, die ABN AMRO Levensverzekering aan ABN AMRO Bank betaalt, is onderdeel van de kosten.

  Kosten beleggingsfondsen 
  U betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor 
  fondsbeheer. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen.

 • Is deze verzekering een beleggingsverzekering?

  Ja, de Pensioen Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. Afhankelijk van het gekozen fonds loopt u meer of minder risico.

 • Kan ik binnen mijn verzekering van beleggingsfonds wijzigen?

  Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat uit de 6 AAV Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Sparen kan via de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoedt. Is de Beleggingspolis afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%.
  Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel  Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

 • Hoe veilig is mijn geld?

  De Pensioen Beleggings Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Zij valt onder de wettelijke opvangregeling voor levensverzekeraars. Deze regeling beschermt de rechten van een consument in het geval een levensverzekeraar er financieel slecht voor staat. 

  Het geld van de Pensioen Beleggings Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bank- en/of beleggingsrekening bij ABN AMRO Bank. Als ABN AMRO Bank niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Pensioen Beleggings Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening.

  Heeft u een vraag of wilt u advies? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting