Naar de navigatie Naar de inhoud

Lijfrente Beleggings Polis: uit de verkoop

Lijfrente Beleggings Polis: Uitkeringen op basis van beleggingen

Met de Lijfrente Beleggings Polis ontvangt u, zolang de verzekerde(n) in leven is, per maand, kwartaal, halfjaar of jaar een bedrag als aanvulling op uw inkomen of uw pensioen.  Bij een verzekering op 1 leven stopt de verzekering na het overlijden van de verzekerde. Bij een verzekering voor 2 verzekerden loopt de uitkering door op het leven van de langstlevende verzekerde.

Een lijfrente is een reeks vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. U betaalt daarvoor periodiek of éénmalig een premie aan een verzekeringsmaatschappij of bank. Daardoor krijgt u extra inkomen vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat.

Een lijfrente is een reeks vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. U betaalt daarvoor periodiek of éénmalig een premie aan een verzekeringsmaatschappij of bank. Daardoor krijgt u extra inkomen vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat.
 

Niet meer aangeboden

U kunt de  Lijfrente Beleggings Polis niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

Algemene voorwaarden

De belangrijkste termen uit de voorwaarden hebben we samengevat in de Toelichting op de voorwaarden Lijfrente Beleggings Polis 1411 (pdf, 53kB)

Zo werkt de Lijfrente Beleggings Polis

De Lijfrente Beleggings Polis is een direct ingaande lijfrenteverzekering op basis van beleggingen. U belegt in beleggingsfondsen. Ook kunt u kiezen voor inleg via de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening.

Het beleggingsassortiment bestaat uit de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel.

Het beleggingsfonds dat het beste bij uw persoonlijke situatie past, kunt u met behulp van de 'vragenlijst beleggersprofiel Verzekerden' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wisselen? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

De hoogte van de periodieke uitkeringen is afhankelijk van de waarde-ontwikkeling van de beleggingen. De hoogte van de uitkeringen wordt elk jaar herzien. Dit gebeurt op basis van de actuele waarde. Is uw verzekering afgesloten voor 2005? Dan worden de uitkeringen iedere drie jaar herzien.

 

Waar is de hoogte van de uitkeringen van afhankelijk?

De hoogte van de uitkeringen is afhankelijk van de volgende factoren:
 • De waarde van de verzekering
 • De duur van de verzekering
 • De ontwikkeling van de beleggingen
 • De keuze voor de overlijdensdekking
 • De leeftijd van de verzekerde(n) bij aanvang van de verzekering

 

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijziging is mogelijk op de Lijfrente Beleggings Polis:

 • wijzigen van beleggingsfonds of Kapitaalmarktrente Rekening
 

Belastingen

U betaalt geen vermogensrendementsheffing in box 3 over het tegoed op de Lijfrente Beleggings Polis. ABN AMRO Levensverzekering houdt belasting en premies in op de uitkeringen en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er bij overlijden van de verzekerde?

  Bij een verzekering op 1 leven stopt de verzekering na het overlijden van de verzekerde. Bij een verzekering op twee levens loopt de uitkering door op het leven van de langstlevende verzekerde. Het staat op uw polis hoe hoog de uitkering dan is.

 • Hoe lang ontvang ik uitkeringen?

  Bij het begin van de verzekering heeft u bepaald tot wanneer u uitkeringen wilt ontvangen.

  Levenslang
  U krijgt een bedrag uitgekeerd, zolang als u leeft. Let hierbij op de waardeontwikkeling van de beleggingen. Het rendement op de beleggingen kan zo laag zijn dat de verzekering geen waarde meer heeft en de uitkeringen eerder stoppen. 

  Tot een afgesproken einddatum
  U krijgt een bedrag tot de afgesproken einddatum, of tot u overlijdt. Is de waarde van de beleggingen vlak voor de laatste uitkering hoger dan die laatste uitkering? Dan is de laatste uitkering net zo hoog als de waarde van de beleggingen.

 • Welke kosten worden in rekening gebracht?

  Administratiekosten
  Bij het begin van de verzekering, en bij extra stortingen, houdt ABN AMRO Levensverzekering € 575,- en 0,25% van uw inleg in. De provisie die ABN AMRO Levensverzekering aan ABN AMRO Bank betaalt, is onderdeel van de administratiekosten.

  Beheerkosten
  ABN AMRO Levensverzekering haalt elke maand 0,025% van de waarde van uw verzekering af.

  Excassokosten
  ABN AMRO Levensverzekering haalt voor elke uitkering die zij doen € 5,- van de waarde van uw verzekering af.

  Kosten beleggingsfondsen 
  U betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor fondsbeheer. Deze kosten worden verrekend in de koers van de beleggingsfondsen.

 • Is deze verzekering een beleggingsverzekering?

  Ja, de Lijfrente Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. Afhankelijk van het gekozen fonds loopt u meer of minder risico.

 • Kan ik binnen mijn verzekering van beleggingsfonds veranderen?

  Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat uit de 6 ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Sparen kan via de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoed. Is de Beleggingspolis afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%.
  Het beleggingsfonds dat het beste bij uw  situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel  Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in hoeveel risico u bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

 • Hoe veilig is mijn geld?

  De Lijfrente Beleggings Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Zij valt onder de wettelijke opvangregeling voor levensverzekeraars. Deze regeling beschermt de rechten van een consument in het geval een levensverzekeraar er financieel slecht voor staat. Lees meer over de Opvangregeling voor levensverzekeraars.
  Het geld van de Lijfrente Beleggings Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bank- en/of beleggingsrekening bij ABN AMRO Bank. Als ABN AMRO Bank niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Lijfrente Beleggings Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening.

  Heeft u een vraag of wilt u advies? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting