Lijfrente Beleggings Polis

Uit de verkoop

Met de Lijfrente Beleggings Polis ontvangt u, zolang de verzekerde(n) in leven is, per maand, kwartaal, halfjaar of jaar een bedrag als aanvulling op uw inkomen of uw pensioen. Bij een verzekering op 1 leven stopt de verzekering na het overlijden van de verzekerde. Bij een verzekering voor 2 verzekerden loopt de uitkering door op het leven van de langstlevende verzekerde. Een lijfrente is een reeks vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. U betaalt daarvoor periodiek of éénmalig een premie aan een verzekeringsmaatschappij of bank. Daardoor krijgt u extra inkomen vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat.
 

Niet meer aangeboden

U kunt de Lijfrente Beleggings Polis niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Neem dan contact op met een adviseur.

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. 

Algemene voorwaarden:

LBP-0703

LBP-0601

LBP-0009

De belangrijkste termen uit de voorwaarden hebben we samengevat in de Toelichting op de voorwaarden Lijfrente Beleggings Polis 1411 .

Zo werkt de Lijfrente Beleggings Polis

De Lijfrente Beleggings Polis is een direct ingaande lijfrenteverzekering op basis van beleggingen. U belegt in beleggingsfondsen. Ook kunt u kiezen voor inleg via de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening. 

Het beleggingsassortiment bestaat uit de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. 

Het beleggingsfonds dat het beste bij uw persoonlijke situatie past, kunt u met behulp van de 'vragenlijst beleggersprofiel Verzekerden' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wisselen? Neem contact op met een adviseur.

De hoogte van de periodieke uitkeringen is afhankelijk van de waarde-ontwikkeling van de beleggingen. De hoogte van de uitkeringen wordt elk jaar herzien. Dit gebeurt op basis van de actuele waarde. Is uw verzekering afgesloten voor 2005? Dan worden de uitkeringen iedere drie jaar herzien.

Waar is de hoogte van de uitkeringen van afhankelijk?

De hoogte van de uitkeringen is afhankelijk van de volgende factoren: 

  • De waarde van de verzekering 
  • De duur van de verzekering 
  • De ontwikkeling van de beleggingen 
  • De keuze voor de overlijdensdekking 
  • De leeftijd van de verzekerde(n) bij aanvang van de verzekering

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijziging is mogelijk op de Lijfrente Beleggings Polis: 

  • wijzigen van beleggingsfonds of Kapitaalmarktrente Rekening

Belastingen

U betaalt geen vermogensrendementsheffing in box 3 over het tegoed op de Lijfrente Beleggings Polis. ABN AMRO Levensverzekering houdt belasting en premies in op de uitkeringen en draagt deze af aan de Belastingdienst.

Veelgestelde vragen

Bij een verzekering op 1 leven stopt de verzekering na het overlijden van de verzekerde. Bij een verzekering op twee levens loopt de uitkering door op het leven van de langstlevende verzekerde. Het staat op uw polis hoe hoog de uitkering dan is.

Bij het begin van de verzekering heeft u bepaald tot wanneer u uitkeringen wilt ontvangen.

Levenslang

U krijgt een bedrag uitgekeerd, zolang als u leeft. Let hierbij op de waardeontwikkeling van de beleggingen. Het rendement op de beleggingen kan zo laag zijn dat de verzekering geen waarde meer heeft en de uitkeringen eerder stoppen. 

Tot een afgesproken einddatum

U krijgt een bedrag tot de afgesproken einddatum, of tot u overlijdt. Is de waarde van de beleggingen vlak voor de laatste uitkering hoger dan die laatste uitkering? Dan is de laatste uitkering net zo hoog als de waarde van de beleggingen.

Administratiekosten

Bij het begin van de verzekering, en bij extra stortingen, houdt ABN AMRO Levensverzekering € 575 en 0,25% van uw inleg in. De provisie die ABN AMRO Levensverzekering aan ABN AMRO Bank betaalt, is onderdeel van de administratiekosten.

Beheerkosten

ABN AMRO Levensverzekering haalt elke maand 0,025% van de waarde van uw verzekering af. 

Excassokosten

ABN AMRO Levensverzekering haalt voor elke uitkering die zij doen € 5 van de waarde van uw verzekering af.

Kosten beleggingsfondsen

U betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor fondsbeheer. Deze kosten worden verrekend in de koers van de beleggingsfondsen.

Ja, de Lijfrente Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. Afhankelijk van het gekozen fonds loopt u meer of minder risico.

Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat uit de 6 ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Sparen kan via de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoed. Is de Beleggingspolis afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%. 

Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in hoeveel risico u bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem contact op met een adviseur.

De Lijfrente Beleggings Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Het geld van de Lijfrente Beleggings Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. en/of is belegd in beleggingsfondsen. Wanneer ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Lijfrente Beleggings Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Wanneer ABN AMRO Levensverzekering er financieel slecht voor staat kan De Nederlandse Bank (DNB) ingrijpen, zodat de belangen van polishouders zo goed mogelijk worden beschermd.

Over ABN AMRO Verzekeringen
De Lijfrente Beleggings Polis is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering, en ABN AMRO Bank is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.