Naar de navigatie Naar de inhoud

Groei Polis: uit de verkoop

Groei Polis

Deze verzekering zorgt voor een uitkering van de opgebouwde waarde als de verzekerde op de einddatum in leven is. Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum wordt minimaal het totaal van alle te betalen premies uitgekeerd.

 

Niet meer aangeboden

U kunt de Groei Polis niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900-9215 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.  

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. 

Algemene voorwaarden 

Aanvullende voorwaarden Groei Polis  

 

Zo werkt de Groei Polis

De Groei Polis is een levensverzekering. Als de verzekerde op einddatum in leven is, keert de verzekeraar de opgebouwde waarde uit. U betaalt maandelijks een bedrag: de premie. U ontvangt over de ingelegde premies een variabele rente. De rente wordt door ABN AMRO Levensverzekering vastgesteld en is gebaseerd op de kapitaalmarktrente. 

De opgebouwde waarde is vrij te besteden.

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op de Groei Polis:
 • premie verlagen 
 • stoppen met premie betalen (premievrij maken)
 • verzekering stopzetten en de waarde eerder opnemen (afkoop)
Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

 

Belastingen

De Groei Polis is een kapitaalverzekering. Dan valt uw verzekering fiscaal in Box 3. Uw verzekering kan vrijgesteld zijn van belastingheffing als u aan de fiscale voorwaarden voldoet.
De verzekering kan bijvoorbeeld vrijgesteld zijn van vermogensrendementsheffing en onbelast zijn op de einddatum en bij overlijden voor de einddatum.

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er op de einddatum van de verzekering?

  Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering de opgebouwde waarde uit. 

  Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief waarin zij u meer vertellen over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

 • Kan ik de opgebouwde waarde eerder opnemen?

  U kunt de opgebouwde waarde eerder opnemen dan op de einddatum van de verzekering. Hier zijn kosten aan verbonden. De afkoopwaarde wordt als volgt berekend door ABN AMRO Levensverzekering:

  De tot dan toe opgebouwde waarde, verminderd met een boete. De boete bedraagt 0,5% van de waarde van de verzekering voor elk (gedeelte van het) jaar tot aan de oorspronkelijke einddatum. De boete bedraagt minimaal € 158,82. Let op! Het beëindigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

 • Is deze verzekering een beleggingsverzekering?

  Nee, de Groei Polis is geen beleggingsverzekering. Het is een levensverzekering die een gegarandeerd bedrag uitkeert bij in leven zijn op de einddatum of bij eerder overlijden. Is de waarde van de verzekering op het moment van uitkeren hoger dan dat gegarandeerde bedrag? Dan keert de verzekeraar dat hogere bedrag uit. De risico’s van een beleggingsverzekering zijn niet van toepassing op de Groei Polis.

 • Welke kosten worden door de verzekeraar in rekening gebracht?

  Vanaf april 2014 worden er geen kosten meer in rekening gebracht. Tot april 2014 werd door ABN AMRO Levensverzekering 2% op de actuele kapitaalmarktrente ingehouden als administratiekosten. 

  De provisie die ABN AMRO Levensverzekering aan ABN AMRO Bank betaalt, wordt niet van uw premie ingehouden. Uw premie wordt volledig geïnvesteerd.

 • Wat gebeurt er bij overlijden van de verzekerde?

  Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de polis, dan wordt het totaal van alle (betaalde en toekomstige) premies uitgekeerd. Is de opgebouwde waarde van de polis hoger? Dan wordt die waarde uitgekeerd. Er wordt bij overlijden nooit meer uitgekeerd dan € 27.226,81.

  De uitkering wordt betaald aan de begunstigde. Wie de begunstigde is, staat op de polis.

 • Hoe veilig is mijn geld?

  De Groei Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Zij valt onder de wettelijke opvangregeling voor levensverzekeraars. Deze regeling beschermt de rechten van een consument als een levensverzekeraar er financieel slecht voor staat.

  Het geld van de GroeiPolis wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank. Als ABN AMRO Bank niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw GroeiPolis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening.

Heeft u een vraag of wilt u advies? Onze adviseurs helpen u graag verder.

0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten)

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting