Naar de navigatie Naar de inhoud

Flexibel Pensioenplan Privé: Uit de verkoop

Vermogen opbouwen voor later

Deze verzekering zorgt voor een uitkering van de opgebouwde waarde als de verzekerde op de einddatum in leven is. Als er gekozen is voor een uitkering bij eerder overlijden, dan keert de verzekeraar een bedrag uit. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van wat afgesproken is bij het begin van de verzekering en staat op uw polis. De uitkering moet worden gebruikt voor een lijfrente.

Een lijfrente is een reeks vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. U betaalt daarvoor periodiek of éénmalig een premie aan een verzekeringsmaatschappij of bank. Daardoor krijgt u extra inkomen vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat.
 

Niet meer aangeboden

U kunt het Flexibel Pensioenplan Privé niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

 

Algemene voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Flexibel Pensioenplan Prive: 

Aanvullende voorwaarden Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid:

Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsrente:

 

Zo werkt het Flexibel Pensioenplan Privé

Het Flexibel Pensioenplan Privé is een beleggingsverzekering. 
U belegt in beleggingsfondsen of via de Kapitaalmarktrente Rekening. 

Het beleggingsassortiment bestaat uit de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel.
Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs. 
Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004

Het Flexibel Pensioenplan Privé is een lijfrenteverzekering. Daarom bent u verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente.

 

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Bij aanvang van de verzekering kon u kiezen om premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren tot maximaal de leeftijd van 65 jaar. Op uw polis staat tot welke leeftijd u premievrijstelling heeft.

Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Bij aanvang van de verzekering kon u kiezen om een uitkering bij arbeidsongeschiktheid mee  te verzekering tot maximaal de leeftijd van 65 jaar. Op de polis staat tot welke leeftijd u een uitkering bij arbeidsongeschiktheid heeft

 

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op het Flexibel Pensioenplan Privé:
 • Extra bedrag(en) storten
 • Premie verhogen of verlagen 
 • Stoppen met premie betalen (premievrij maken)
 • Einddatum verlengen of vervroegen

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Belastingen


Het Flexibel Pensioenplan Privé is een lijfrenteverzekering. 

 • De inleg is mogelijk aftrekbaar van uw inkomen. Als u een pensioentekort heeft kunt u de inleg aftrekken van uw inkomen tot maximaal de jaarruimte of reserveringsruimte die voor u geldt. Heeft u ingelegd? Dan kunt u dat opgeven bij uw belastingaangifte om voor aftrek in aanmerking te komen. 
 • Uw verzekering valt fiscaal in box 1, zodat u geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen.
 • Zet u de lijfrente om in periodieke uitkeringen? Dan moet over de uitkeringen belasting worden betaald.

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er bij overlijden van de verzekerde?

  Bij het afsluiten van de verzekering heeft u bepaald, wat er moet worden uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde. Bekijk hieronder de 3 mogelijkheden.


  1. Een vast bedrag maar minimaal 110% van het opgebouwde vermogen 
   De begunstigde ontvangt na het overlijden van de verzekerde een vast bedrag. Dat bedrag staat op de polis vermeld.
   Is 110% van de opgebouwde waarde meer dan dat vaste bedrag? Dan wordt 110% van de opgebouwde waarde aan de begunstigde uitgekeerd.

  2. Een tijdelijke en/of levenslange lijfrente maar minimaal 110% van het opgebouwde vermogen
   De begunstigde ontvangt na het overlijden van de verzekerde een tijdelijke of een levenslange nabestaandenlijfrente. Het bedrag van de nabestaandenlijfrente staat op de polis vermeld.
   Als wij voor 110% van het opgebouwde vermogen een nabestaandenlijfrente kunnen uitkeren, dan keren wij dit hogere bedrag uit.

  3. Minder dan de waarde van uw verzekering
   De derde mogelijkheid is dat een bedrag wordt uitgekeerd dat lager is dan de waarde van de verzekering. Op de polis staat welk percentage van de waarde uitgekeerd wordt. Dat percentage is maximaal 90%.


  Staat op de polis dat er 110% uitgekeerd wordt (opties 1 en 2)? Dan betaalt u voor het overlijdensrisico een premie. De premie voor die overlijdensrisicodekking verrekent de verzekeraar met de waarde van de beleggingen. 

  Staat op de polis dat er minder dan de waarde uitgekeerd wordt (optie 3)?
  Dan loopt de verzekeraar geen risico en betalen zij u maandelijks een bonusbedrag. Die bonus wordt toegevoegd aan het opgebouwde vermogen.

  Wie de begunstigde is, staat op de polis. Het Flexibel Pensioenplan Privé is een lijfrenteverzekering, daarom is de begunstigde vaak verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente. • Wat gebeurt er als de einddatum van de verzekering wordt bereikt?

  Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering de opgebouwde waarde uit. Het Flexibel Pensioenplan Privé is een lijfrenteverzekering, daarom bent u verplicht het uit te keren bedrag te gebruiken voor een lijfrente. 

  Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief. Hierin vertellen zij u meer over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

 • Kan ik de opgebouwde waarde eerder opnemen?

  Nee, u kunt de opgebouwde waarde niet eerder opnemen. 

  Het Flexibel Pensioenplan Privé is een lijfrenteverzekering. Dan geldt er een fiscaal afkoopverbod. Wilt u de verzekering toch eerder beëindigen? Dan bent u verplicht de opgebouwde waarde om te zetten in een lijfrente.

  Let op! Stopt u de verzekering zonder dat u met de waarde een nieuwe lijfrente aanschaft? Dit kan nadelige fiscale gevolgen hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

 • Welke kosten brengt de verzekeraar in rekening?

  • Administratiekosten. Een deel van de premie die u betaalt, wordt niet belegd. Dat zijn de administratiekosten. Deze zijn 8% van de premie met een maximum van EUR 50,- per jaar. ABN AMRO Levensverzekering haalt de administratiekosten van de premie af, voordat er wordt belegd of geld op de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening wordt gestort. De provisie die ABN AMRO Bank ontvangt is onderdeel van de administratiekosten.
  • Polisbeheerkosten. De polisbeheerkosten worden ingehouden op de waarde van uw beleggingen. Iedere maand wordt er 0,018% van de waarde van uw verzekering ingehouden. Dit gebeurt naar verhouding van de beleggingen en het saldo van de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening. Deze kosten betaalt u altijd, ook als u geen premie meer betaalt.
  • Kosten beleggingsfondsen. U betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor fondsbeheer. Deze kosten worden verrekend in de koers van de beleggingsfondsen.

 • Kan ik betaalde premie terug krijgen?

  Als u kunt aantonen dat u de premie die u heeft betaald, niet of niet helemaal van de inkomstenbelasting kunt aftrekken. ABN AMRO Levensverzekering wil dit graag controleren. U moet dan het volgende opsturen:

  • Een zogenaamde jaarruimteberekening 
  • Uw aangifte voor de inkomstenbelasting voor het betreffende jaar
  • Een opgave van uw pensioenuitvoerder van de zogenaamde factor A (vraag uw pensioenuitvoerder hierom of kijk op uw Uniform Pensioen Overzicht).

  De verzekeraar berekent dan met behulp van die informatie welk deel van de premie u niet kon aftrekken van uw inkomstenbelasting. U krijgt dan een bedrag terug dat als volgt wordt berekend: berekende niet-aftrekbare premie, gedeeld door de totaal betaalde premie en daarna vermenigvuldigd met de poliswaarde op het moment van terugbetaling.

 • Is deze verzekering een beleggingsverzekering?

  Ja, het Flexibel Pensioenplan Privé is een beleggingsverzekering. Afhankelijk van het gekozen fonds loopt u meer of minder risico.

 • Kan ik binnen mijn verzekering van beleggingsfonds wijzigen?

  Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat uit de 6 AAV Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Sparen kan via de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoedt. Is de Beleggingspolis afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%.
  Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel  Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

 • Hoe veilig is mijn geld?

  De Flexibel Pensioenplan Privé is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Zij valt onder de wettelijke opvangregeling voor levensverzekeraars. Deze regeling beschermt de rechten van een consument in het geval een levensverzekeraar er financieel slecht voor staat.

  Het geld van de Flexibel Pensioenplan Privé wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bank- en/of beleggingsrekening bij ABN AMRO Bank. Als ABN AMRO Bank niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Flexibel Pensioenplan Privé. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening.

  Heeft u een vraag of wilt u advies? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting