Beleggings Polis

Uit de verkoop

Deze verzekering zorgt voor een uitkering als de verzekerde op de einddatum in leven is. De uitkering bestaat uit het opgebouwde kapitaal vermeerderd met een bonus. De bonus is gelijk aan 0,5% van de waarde van de beleggingen . Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum keert de verzekeraar, afhankelijk van de resterende looptijd van de verzekering, maximaal de waarde van de verzekering op dat moment uit.
 

Niet meer aangeboden

U kunt de Beleggings Polis niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Neem dan contact met ons op.  

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.

Aanvullende voorwaarden:

De belangrijkste termen uit de voorwaarden hebben we samengevat in een Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Beleggings Polis 1307 .

Zo werkt de Beleggings Polis

De Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. U belegt in beleggingsfondsen of legt in via de Kapitaalmarktrente Rekening. Het beleggingsassortiment bestaat uit de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem dan contact met ons op

Is uw Beleggings Polis gekoppeld aan een lening of hypotheek? Dan moet u de uitkering gebruiken voor aflossing daarvan.

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op de Beleggings Polis:

  • extra bedrag(en) storten
  • stoppen met premie betalen (premievrij maken)
  • verzekering stopzetten en de waarde eerder opnemen (afkoop) 

Voor deze wijzigingen rekenen wij geen kosten. Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem contact op met één van onze adviseurs.

Belastingen

De Beleggings Polis is een kapitaalverzekering. De verzekering kan zowel onder de condities van Box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning) als Box 3 zijn afgesloten. Als aan de regels van de Belastingdienst is voldaan, kan de verzekering vrijgesteld zijn van vermogensrendementsheffing en onbelast uitkeren op de einddatum of bij overlijden voor de einddatum.

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Veelgestelde vragen

Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum, ontvangt de begunstigde een uitkering. Hoeveel ABN AMRO Levensverzekering uitkeert, is afhankelijk van de resterende looptijd van de verzekering. 

  • Als de verzekerde overlijdt tijdens de 1e helft van de looptijd, keert de verzekeraar 90% van de opgebouwde waarde uit
  • Als de verzekerde overlijdt tijdens de 2e helft van de looptijd, keert de verzekeraar 100% van de opgebouwde waarde uit

De uitkering wordt betaald aan de begunstigde. Wie de begunstigde is, staat op de polis.

Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering het opgebouwde kapitaal uit. Dit kapitaal wordt vermeerderd met een bonus. De bonus is gelijk aan 0,5% van de waarde van de beleggingen. Is uw Beleggings Polis gekoppeld aan een lening of hypotheek? Dan moet u de uitkering gebruiken voor aflossing daarvan. Anders is de uitkering vrij te besteden. Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief waarin zij u meer vertellen over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

Ja, u kunt de opgebouwde waarde eerder opnemen. Hiervoor worden geen kosten gerekend. Is uw Beleggings Polis gekoppeld aan een hypotheek? Dan kan de verzekering alleen afgekocht worden met toestemming van de hypotheekverstrekker. 

Let op! Het beëindigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Administratiekosten

4% van elke premie + € 43,56 per jaar. Heeft u de Beleggings Polis gekoppeld aan uw hypotheek? De administratiekosten bedragen dan 2% van elke premie + € 43,56 per jaar. De administratiekosten worden op uw premie ingehouden. Betaalt u geen premie? Dan betaalt u ook geen administratiekosten. 

De provisie, die ABN AMRO Levensverzekering aan ABN AMRO Bank betaalt, is onderdeel van de kosten. 

Kosten beleggingsfondsen

U betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor fondsbeheer. Deze kosten worden verrekend in de koers van de beleggingsfondsen.

Ja, de Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. Afhankelijk van het gekozen fonds loopt u meer of minder risico.
Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat vanaf 27 augustus 2013 uit de zes AAV ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Sparen kan via de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoedt. Is de Beleggingspolis afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%. Het beleggingsfonds dat het beste bij uw situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

De Beleggings Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Het geld van de Beleggings Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bankrekening bij ABN AMRO Bank N.V. en/of is belegd in beleggingsfondsen. Wanneer ABN AMRO Bank N.V. niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, dan keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Beleggings Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars in werking getreden. Wanneer ABN AMRO Levensverzekering er financieel slecht voor staat kan De Nederlandse Bank (DNB) ingrijpen, zodat de belangen van polishouders zo goed mogelijk worden beschermd.

Over ABN AMRO Verzekeringen
De Beleggings Polis is een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering, en ABN AMRO Bank is bemiddelaar voor deze verzekering. ABN AMRO Levensverzekering is een handelsnaam van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.