Naar de navigatie Naar de inhoud

Beleggings Polis: uit de verkoop

Beleggings Polis

Deze verzekering zorgt voor een uitkering als de verzekerde op de einddatum in leven is. De uitkering bestaat uit het opgebouwde kapitaal  vermeerderd met een bonus. De bonus is gelijk aan 0,5% van de waarde van de beleggingen . Bij overlijden van de verzekerde voor de einddatum  keert de verzekeraar, afhankelijk van de resterende looptijd van de verzekering, maximaal  de waarde van de verzekering op dat moment uit.

 

Niet meer aangeboden

U kunt de  Beleggings Polis niet meer via ons afsluiten. Heeft u deze verzekering en wilt u informatie? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Hier vindt u een opsomming van alle voorwaarden. Op uw polis staat welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.


 

Algemene voorwaarden

  

Aanvullende voorwaarden:

De belangrijkste termen uit de voorwaarden hebben we samengevat in een Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Beleggings Polis 1307 (pdf, 65kB)

 

Zo werkt de Beleggings Polis

De Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. U belegt in beleggingsfondsen of legt in via de Kapitaalmarktrente Rekening. Het beleggingsassortiment bestaat uit de ABN AMRO Verzekeringen Profielfondsen. Het beleggingsfonds dat het beste bij uw  situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst Beleggersprofiel  Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004

Is uw Beleggings Polis gekoppeld aan een lening of hypotheek? Dan moet u de uitkering gebruiken voor aflossing daarvan.

 

Uw verzekering aanpassen

De volgende wijzigingen zijn mogelijk op de Beleggings Polis:

 • extra bedrag(en) storten
 • stoppen met premie betalen (premievrij maken)
 • verzekering stopzetten en de waarde eerder opnemen (afkoop)
Voor deze wijzigingen rekenen wij geen kosten.

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Belastingen

De Beleggings Polis is een kapitaalverzekering. De verzekering kan zowel onder de condities van Box 1 (Kapitaalverzekering Eigen Woning) als Box 3 zijn afgesloten.  Als aan de regels van de Belastingdienst is voldaan, kan de verzekering vrijgesteld zijn van vermogensrendementsheffing en onbelast uitkeren op de einddatum of bij overlijden voor de einddatum.

Let op! Het wijzigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er bij overlijden van de verzekerde?

  Als de verzekerde overlijdt voor de einddatum, ontvangt de begunstigde een uitkering. Hoeveel ABN AMRO Levensverzekering uitkeert, is afhankelijk van de resterende looptijd van de verzekering.
  • Als de verzekerde overlijdt tijdens de 1e helft van de looptijd, keert de verzekeraar 90% van de opgebouwde waarde uit.
  • Als de verzekerde overlijdt tijdens de 2e helft van de looptijd, keert de verzekeraar 100% van de opgebouwde waarde uit.
  De uitkering wordt betaald aan de begunstigde. Wie de begunstigde is, staat op de polis.

 • Wat gebeurt er als de einddatum van de verzekering wordt bereikt?

  Op de afgesproken einddatum keert ABN AMRO Levensverzekering het opgebouwde kapitaal uit. Dit kapitaal wordt vermeerderd met een bonus. De bonus is gelijk aan 0,5% van de waarde van de beleggingen. Is uw Beleggings Polis gekoppeld aan een lening of hypotheek? Dan moet u de uitkering gebruiken voor aflossing daarvan. Anders is de uitkering vrij te besteden. Vier maanden voor de einddatum krijgt u van ABN AMRO Levensverzekering een brief waarin zij u meer vertellen over de uitkering en wat u daarmee kunt of moet doen.

 • Kan ik de opgebouwde waarde eerder opnemen?

  Ja, u kunt de opgebouwde waarde eerder opnemen. Hiervoor worden geen kosten gerekend. Is uw Beleggings Polis gekoppeld aan een hypotheek? Dan kan de verzekering alleen afgekocht worden met toestemming van de hypotheekverstrekker. 

  Let op! Het beëindigen van een verzekering kan fiscale consequenties hebben. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs.

 • Welke kosten worden in rekening gebracht?

  Administratiekosten
  4% van elke premie + EUR 43,56 per jaar.

  Heeft u de Beleggings Polis gekoppeld aan uw hypotheek? De administratiekosten bedragen dan 2% van elke premie + EUR 43,56 per jaar. De administratiekosten worden op uw premie ingehouden.

  Betaalt u geen premie? Dan betaalt u ook geen administratiekosten.

  De provisie, die ABN AMRO Levensverzekering aan ABN AMRO Bank betaalt, is onderdeel van de kosten.

  Kosten beleggingsfondsen
  U betaalt de fondsbeheerder van de beleggingsfondsen voor fondsbeheer. Deze kosten worden verrekend in de koers van de beleggingsfondsen.

 • Is deze verzekering een beleggingsverzekering?

  Ja, de Beleggings Polis is een beleggingsverzekering. Afhankelijk van het gekozen fonds loopt u meer of minder risico.

 • Kan ik binnen mijn verzekering van beleggingsfonds wijzigen?

  Het wijzigen van beleggingsfondsen is beperkt mogelijk. Het assortiment beleggingsfondsen bestaat vanaf 27 augustus 2013 uit de zes AAV ABN AMRO Verzekeringen Profielfondsen. Sparen kan via de Kapitaalmarktrente Rekening. Er wordt dan een variabele rente vergoedt. Is de Beleggingspolis afgesloten voor 1 oktober 1999, dan is deze rente gegarandeerd minimaal 4%.
  Het beleggingsfonds dat het beste bij uw  situatie past, kunt u met behulp van de 'Vragenlijst  Beleggersprofiel  Verzekeren' bepalen. U krijgt daarmee inzicht in uw beleggingsdoelen en hoeveel risico u daarvoor bereid bent te lopen. Wilt u na het invullen van de vragenlijst van beleggingsfonds wijzigen? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

 • Hoe veilig is mijn geld?

  De Beleggings Polis is een product van ABN AMRO Levensverzekering. Zij valt onder de wettelijke opvangregeling voor levensverzekeraars. Deze regeling beschermt de rechten van een consument in het geval een levensverzekeraar er financieel slecht voor staat. 

  Het geld van de Beleggings Polis wordt door ABN AMRO Levensverzekering gestort op een bank- en/of beleggingsrekening bij ABN AMRO Bank. Als ABN AMRO Bank niet of minder terugbetaalt door bijvoorbeeld faillissement, keert ABN AMRO Levensverzekering niets of een lager bedrag uit voor uw Beleggings Polis. Het depositogarantiestelsel is niet van toepassing op deze rekening.

  Heeft u een vraag of wilt u advies? Bel dan met een van onze adviseurs, via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland: +31 10 2407004.

Heeft u een vraag of wilt u advies? Onze adviseurs helpen u graag verder.

0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten)

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting