Doorlopende reisverzekering afgesloten voor 1 mei 2015

Uit de verkoop, aanpassingen niet meer mogelijk

Met de ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering bent u verzekerd voor onverwachte kosten door een ongeluk of ziekte tijdens uw vakantie. Ook is bagage tijdens de vakantie verzekerd tegen diefstal of verlies.

 

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

1. Bij het afsluiten van uw ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering had u deze voorwaarden ontvangen:

2. In Internet Bankieren vindt u de voorwaarden van de nieuwste ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering. Deze zijn ook al voor uw reisverzekering van toepassing. Geven uw oudere voorwaarden toch een betere dekking? Dan krijgt u voorlopig bij schade deze dekking. U krijgt dus het beste uit alle voorwaarden. Bij de eerstkomende herzieningsdatum van uw verzekeringspakket wordt u hierover nader geïnformeerd.

Kijk voor wat verzekerd is ook naar de informatie op uw polis.

Uw doorlopende reisverzekering kunt u niet meer aanpassen

Wilt u uw huidige doorlopende reisverzekering wijzigen en bijvoorbeeld geneeskundige kosten bijsluiten? U moet uw doorlopende reisverzekering dan omzetten naar de nieuwste doorlopende reisverzekering. Met de nieuwe ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering kiest u zelf waarvoor u gedekt wilt zijn. Thuiswonende en uitwonende studerende kinderen ouder dan 18 jaar zijn ook meeverzekerd. Wilt u weten wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe verzekering? Bekijk dan het overzicht

Lees meer over de nieuwe doorlopende reisverzekering.

Wilt u uw verzekering omzetten? Neem dan contact op. We helpen u graag verder.

Extra zekerheid bij de omzetting naar de nieuwste doorlopende reisverzekering

Heeft u schade en is de dekking die u had vóór de overgang naar het nieuwe product beter? Dan vergoedt ABN AMRO Schadeverzekering de schade tot 1 jaar na het ingaan van uw nieuwe product volgens uw oude dekking.

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de privacyverklaring van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Hierin leest u wat ze doen met uw gegevens.

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgen ze een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie we zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen .

Veelgestelde vragen

Standaard is tijdens een reis verzekerd:

 • Schade door verlies of diefstal van bagage van verzekerde
 • Schade aan het verblijf waar vakantie wordt gehouden
 • Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval
 • Extra kosten voor vervroegde terugkeer door schade aan de gehuurde woning of aan het bedrijf van de verzekerde in Nederland
 • Vooruitbetaalde en ongebruikte skikosten of duikkosten van een verzekerde die niet meer kan skiën of duiken door een ongeval
 • Extra kosten door opsporings- en reddingsacties en langer verblijf door grenssluiting, natuurramp of staking
 • Vervangend vervoer of verblijf door uitvallen vervoermiddel, caravan, pleziervaartuig of tent

Voor welke bedragen ben ik verzekerd? Bekijk hoeveel u krijgt uitgekeerd als u schade heeft gemeld.

 • Schade tijdens zakelijke reizen
 • Schade door opzet
 • Schade onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen
 • Schade door een gevaarlijke sport
 • Schade door diefstal uit een motorrijtuig als van buitenaf te zien was dat hierin bagage zat
 • Schade aan bagage die uit zichzelf stuk gaat of uit zichzelf niet meer doet
 • Schade door molest of een atoomkernreactie
Er is geen sprake van een verplicht eigen risico.

Premie

De premie is afhankelijk van uw dekking en uw gezinssamenstelling. 

Administratiekosten

U betaalt € 0,69 administratiekosten tegelijk met de premie. Dat kan per maand of per jaar zijn. Het totaalbedrag van alle particuliere schadeverzekeringen wordt in één keer van uw rekening afgeschreven.

Assurantiebelasting

U betaalt 21% assurantiebelasting over de belaste delen van de premie en de overige kosten.

U krijgt 20% korting op de basispremie en de extra premie voor dekking van geneeskundige kosten als u koos voor een eigen risico van € 113 voor reisbagage. Klanten met 3 of meer pakketverzekeringen ontvangen korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering is een pakketverzekering. 

De pakketkorting bedraagt:

 • 3% bij 3 verzekeringen
 • 4% bij 4 verzekeringen
 • 5% bij 5 of meer verzekeringen