Doorlopende reisverzekering afgesloten voor 1 mei 2015

Uit de verkoop

U heeft vóór 1 mei 2015 een ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering afgesloten. U bent daarmee verzekerd voor onverwachte kosten door een ongeluk of ziekte tijdens uw vakantie. Ook is bagage tijdens de vakantie verzekerd tegen diefstal of verlies. Inmiddels bieden wij deze vorm niet meer aan. Hier vindt u de belangrijkste kenmerken van uw verzekering, de voor u geldende voorwaarden en veelgestelde vragen handig bij elkaar.
 

Niet meer aangeboden

U kunt deze doorlopende reisverzekering niet meer afsluiten bij ABN AMRO. Heeft u vragen over uw lopende polis? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Hier staan de voorwaarden die nog steeds geldig zijn.

Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Standaard dekking

Voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Uitgebreide dekking

Zo werkt de doorlopende reisverzekering

U heeft gekozen voor standaard of uitgebreide dekking. Het verschil zit in de hoogte van de verzekerde bedragen. In beide gevallen heeft u wereldwijde dekking voor een periode van maximaal 60 aaneengesloten dagen. 

Het is mogelijk om de volgende aanvullende dekkingen af te sluiten:

 • Geneeskundige kosten in het buitenland
 • Doorlopende annulering

Thuiswonende kinderen zijn tot 18 jaar meeverzekerd.

Uw doorlopende reisverzekering aanpassen

U kunt uw doorlopende reisverzekering omzetten naar een nieuwe vorm. Met de nieuwe ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering kiest u zelf waarvoor u gedekt wilt zijn. Thuiswonende en uitwonende studerende kinderen ouder dan 18 jaar zijn ook meeverzekerd. Wilt u weten wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe verzekering? Bekijk dan het overzicht

De vernieuwde ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering kwam in september 2016 bij de Consumentenbond als beste uit de test. Meer over de nieuwe ABN AMRO doorlopende Reisverzekering

Wilt u uw verzekering omzetten? Bel dan met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) .

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgt zij een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie wij zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen .

Veelgestelde vragen

Standaard is tijdens een reis verzekerd:

 • Schade door verlies of diefstal van bagage van verzekerde
 • Schade aan het verblijf waar vakantie wordt gehouden
 • Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval
 • Extra kosten voor vervroegde terugkeer door schade aan eigendommen, de gehuurde woning of aan het bedrijf van de verzekerde in Nederland
 • Vooruitbetaalde en ongebruikte skikosten of duikkosten van een verzekerde die niet meer kan skiën of duiken door een ongeval
 • Extra kosten door ongepland langer verblijf, opsporings- en reddingskosten
 • Vervangend vervoer of verblijf door uitvallen vervoermiddel, caravan, pleziervaartuig of tent

U kunt ervoor kiezen om de doorlopende reisverzekering uit te breiden met:

 • Geneeskundige kosten in het buitenland
 • Doorlopende Annulering

Voor welke bedragen ben ik verzekerd? Bekijk hoeveel u krijgt uitgekeerd als u een schade heeft gemeld.

 • Studiereizen in het kader van beroep (bijvoorbeeld arts die congres bezoekt) of reizen met een zakelijk karakter
 • Molest (opzettelijke vernieling)
 • Atoomkernreacties
 • Vliegen anders dan als passagier van vliegtuigen voor openbaar personenverkeer
 • Bergtochten door ruw gebied en gevaarlijke sporten
 • Wedstrijden met motorrijtuigen
 • Sleep- en bergingskosten of vervoer kapotte auto terug naar Nederland
 • Geneeskundige kosten binnen Nederland
 • Huisdieren

Kijk in de voorwaarden van de ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering om precies te zien wat wel en wat niet gedekt is. 

Voorwaarden standaard dekking voor 1 mei 2015

Voorwaarden uitgebreide dekking voor 1 mei 2015

Er is geen sprake van een verplicht eigen risico. U kunt wel kiezen voor een eigen risico van € 113 per gebeurtenis voor reisbagage. U krijgt dan 20% korting op de premie voor de basisdekking en voor geneeskundige kosten.

Premie

De premie is afhankelijk van de dekking die u kiest en uw gezinssamenstelling. 

Administratiekosten

U betaalt € 0,69 administratiekosten tegelijk met de premie. Dat kan per maand of per jaar zijn. Het totaalbedrag van alle particuliere schadeverzekeringen wordt in één keer van uw rekening afgeschreven.

Assurantiebelasting

U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en de overige kosten. Deze bedragen staan in uw premieberekening en op uw polis. De premie is deels belast en de assurantiebelasting is afhankelijk van uw gezinssituatie.

U krijgt 20% korting op de basispremie en de extra premie voor dekking van geneeskundige kosten als u kiest voor een eigen risico van € 113 voor reisbagage. 

U krijgt 20% korting op de totale premie als u een ABN AMRO Betaalpakket heeft. 

Klanten met drie of meer pakketverzekeringen ontvangen een korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering is een pakketverzekering. 

De pakketkorting bedraagt:

 • 3% bij 3 verzekeringen
 • 4% bij 4 verzekeringen
 • 5% bij 5 of meer verzekeringen 

ABN AMRO Schadeverzekering N.V. boekt de korting op uw rekening rondom de herzieningsdatum van uw polis.