Doorlopende reisverzekering afgesloten voor 1 mei 2015

Uit de verkoop, aanpassingen niet meer mogelijk

Met de ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering bent u verzekerd voor onverwachte kosten door een ongeluk of ziekte tijdens uw vakantie. Ook is bagage tijdens de vakantie verzekerd tegen diefstal of verlies.

Bekijk de voorwaarden van de doorlopende reisverzekering:

 

Uw doorlopende reisverzekering kunt u niet meer aanpassen

Wilt u uw huidige doorlopende reisverzekering wijzigen en bijvoorbeeld geneeskundige kosten bijsluiten? U moet uw doorlopende reisverzekering dan omzetten naar de nieuwste doorlopende reisverzekering. Met de nieuwe ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering kiest u zelf waarvoor u gedekt wilt zijn. Thuiswonende en uitwonende studerende kinderen ouder dan 18 jaar zijn ook meeverzekerd. Wilt u weten wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe verzekering? Bekijk dan het overzicht

Lees meer over de nieuwe doorlopende reisverzekering.

Wilt u uw verzekering omzetten? Neem dan contact op. We helpen u graag verder.

Extra zekerheid bij de omzetting naar de nieuwste doorlopende reisverzekering

Heeft u schade en is de dekking die u had vóór de overgang naar het nieuwe product beter? Dan vergoedt ABN AMRO Schadeverzekering de schade tot 1 jaar na het ingaan van uw nieuwe product volgens uw oude dekking.

Wat doet de verzekeraar met uw gegevens?

Bekijk de privacyverklaring van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Hierin leest u wat ze doen met uw gegevens.

Meer informatie

ABN AMRO Bank N.V. bemiddelt en adviseert voor particuliere klanten in schadeverzekeringsproducten van ABN AMRO Schadeverzekering N.V. Voor deze bemiddeling krijgen ze een vergoeding van ABN AMRO Schadeverzekering. Lees meer over wie we zijn en waar onze dienstverlening uit bestaat in het Informatieblad Schadeverzekeringen .

Veelgestelde vragen

Standaard is tijdens een reis verzekerd:

 • Schade door verlies of diefstal van bagage van verzekerde
 • Schade aan het verblijf waar vakantie wordt gehouden
 • Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval
 • Extra kosten voor vervroegde terugkeer door schade aan eigendommen, de gehuurde woning of aan het bedrijf van de verzekerde in Nederland
 • Vooruitbetaalde en ongebruikte skikosten of duikkosten van een verzekerde die niet meer kan skiën of duiken door een ongeval
 • Extra kosten door ongepland langer verblijf, opsporings- en reddingskosten
 • Vervangend vervoer of verblijf door uitvallen vervoermiddel, caravan, pleziervaartuig of tent

Voor welke bedragen ben ik verzekerd? Bekijk hoeveel u krijgt uitgekeerd als u schade heeft gemeld.

 • Studiereizen in het kader van beroep (bijvoorbeeld een arts die een congres bezoekt) of reizen met een zakelijk karakter
 • Molest (opzettelijke vernieling)
 • Atoomkernreacties
 • Vliegen anders dan als passagier van vliegtuigen voor openbaar personenverkeer
 • Bergtochten door ruw gebied en gevaarlijke sporten
 • Wedstrijden met motorrijtuigen
 • Sleep- en bergingskosten of vervoer van een kapotte auto terug naar Nederland
 • Geneeskundige kosten binnen Nederland
 • Huisdieren

Kijk in de voorwaarden van de ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering om precies te zien wat wel en wat niet gedekt is. 

Voorwaarden standaard dekking voor 1 mei 2015

Voorwaarden uitgebreide dekking voor 1 mei 2015

Er is geen sprake van een verplicht eigen risico.

Premie

De premie is afhankelijk van uw dekking en uw gezinssamenstelling. 

Administratiekosten

U betaalt € 0,69 administratiekosten tegelijk met de premie. Dat kan per maand of per jaar zijn. Het totaalbedrag van alle particuliere schadeverzekeringen wordt in één keer van uw rekening afgeschreven.

Assurantiebelasting

U betaalt 21% assurantiebelasting over de premie en de overige kosten. Deze bedragen staan in uw premieberekening en op uw polis.

U krijgt 20% korting op de basispremie en de extra premie voor dekking van geneeskundige kosten als u koos voor een eigen risico van € 113 voor reisbagage. Klanten met 3 of meer pakketverzekeringen ontvangen korting op de premie van hun pakketverzekeringen. De ABN AMRO Doorlopende Reisverzekering is een pakketverzekering. 

De pakketkorting bedraagt:

 • 3% bij 3 verzekeringen
 • 4% bij 4 verzekeringen
 • 5% bij 5 of meer verzekeringen