Koppel in gesprek met adviseur

Goed om te weten over juridische bijstand

Juridische conflicten kunnen lastig en stressvol zijn. We snappen dat u dan vol vragen zit. Of gewoon geruststelling wilt. Daarom kunt u ARAG altijd bellen voor vragen op 033 - 43 42 342. Ook als u op dit moment geen conflict heeft, maar al wel juridische hulp nodig heeft. ARAG helpt u graag op weg. 

U kunt zelf ook al het een en ander doen. Op deze pagina hebben we een paar situaties uitgelegd die vaak voorkomen. 

 
Gloeilamp

Handige informatie

Module Verkeer

Hoe ga ik in beroep tegen een verkeersboete?
Bent u het niet eens met een verkeersboete die u heeft gekregen? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken bij de officier van justitie. Doe dat uiterlijk 6 weken nadat u de boete heeft gekregen. 

U kunt ook aangeven dat u het niet eens bent met de verkeersboete via Appjection . Dat is makkelijk online geregeld. Vul de vragen in en upload een foto van uw boete. U krijgt dan binnen 3 werkdagen een beoordeling door een jurist. U moet de boete moet minstens 5 werkdagen vóór het einde van de bezwaartermijn opsturen.

Wat als mijn rijbewijs is ingenomen?
Als u volgens de politie een gevaar op de weg bent, nemen zij uw rijbewijs in. Vervelend! Zolang u uw rijbewijs niet terug heeft, mag u namelijk geen enkel motorvoertuig besturen. Maar hoe krijgt u het eigenlijk terug? 

 1. De politie stuurt uw rijbewijs naar de officier van justitie. Deze laat binnen 10 dagen weten of u het terugkrijgt. Hoort u niks? Dan moet u uw rijbewijs terugkrijgen 
 2. Besluit de officier van justitie uw rijbewijs te houden en bent u het daar niet mee eens? Dan heeft u 10 dagen om een schriftelijk verzoek in te dienen, waarin u het terugvraagt 
 3. U moet voor de rechter verschijnen. Deze doet meteen een voorlopige uitspraak. De definitieve uitspraak krijgt u later 
 4. Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan heeft u 14 dagen om in hoger beroep te gaan 
 5. De rechter beslist of u uw rijbewijs terugkrijgt of niet  

Let op: u heeft geen recht op juridische hulp van ARAG als het om een strafzaak gaat. 

Wat als ik parkeerschade heb door een onbekende dader?
Stel, uw geparkeerde auto is aangereden en u weet niet wie dat gedaan heeft. Dan vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer uw schade. Daarvoor moet u de volgende dingen regelen: 

 • Een onafhankelijke expert bevestigt dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig 
 • Doe aangifte bij de politie 
 • Toon aan dat u het voertuig onbeschadigd heeft geparkeerd en later beschadigd heeft teruggevonden
Module Consument en Wonen

Wat als mijn product niet voldoet? 
Heeft u iets gekocht dat al kort na de aankoop kapot is gegaan? Of mist er een onderdeel? Dan is het volgens juridische termen een ondeugdelijk product. U heeft dan de volgende rechten: 

 • Ontbrekende onderdelen moeten alsnog worden geleverd 
 • De verkoper moet het product herstellen of vervangen door een vergelijkbaar product 

Stuur binnen 2 maanden, nadat u het gebrek ontdekt per brief of e-mail een klacht naar de verkoper. 

Wat als ik schade heb door een product met een gebrek? 
Heeft u schade door een product dat niet werkt zoals het hoort? Dan is de producent in sommige gevallen aansprakelijk. In de volgende gevallen kunt u schade laten vergoeden: 

 • Als er iemand gewond is geraakt of is overleden door het product 
 • Als er meer dan € 500 aan schade is ontstaan door het product 

Ook kunt u de verkoper om een nieuw exemplaar vragen of uw geld terugvragen via een brief of e-mail. 

Wat als mijn koophuis verborgen gebreken heeft? 
U heeft net een huis gekocht. Na de verhuizing ontdekt u dat er het een en ander kapot is, waarvan u niks wist. Dan is er sprake van een verborgen gebrek als: 

 • U hierdoor niet normaal in het huis kunt wonen 
 • Het al kapot was toen u in het huis ging wonen 
 • U er niet van wist toen u de koopovereenkomst tekende 
 • De schade niet zichtbaar was toen u het huis onderzocht op gebreken 

Ontdekt u een gebrek? Meld dit dan binnen 2 maanden in een brief aan de verkoper. Deze moet zorgen dat de schade wordt hersteld. Als de verkoper de schade niet op tijd herstelt, kunt u een schadevergoeding eisen. 

Wat als de koper de koopovereenkomst niet nakomt? 
Komt de koper van uw woning de afspraken uit het koopcontract niet na? Dan kunt u hem of haar per brief of e-mail in gebreke stellen. Dat betekent dat de koper een laatste kans krijgt om de afspraken alsnog na te komen. Werkt dat niet? Dan kunt u een boete eisen. Of de koopovereenkomst laten ontbinden en op zoek gaan naar een andere koper. 

Wat als ik problemen heb met de aannemer? 
Uw huis laten verbouwen is spannend. Vervelend als u dan problemen met de aannemer krijgt. Probeer eerst met uw aannemer te praten om het probleem op te lossen. Lukt dat niet? Stuur dan een brief naar de aannemer. Hiermee stelt u de aannemer in gebreke en eist u dat de schade alsnog wordt hersteld. Gebeurt dat niet? Dan kunt u op kosten van uw aannemer een andere expert inschakelen om de schade te laten herstellen. 

Hoe zit het met bouwvergunningen? 
Voor het bouwen of verbouwen van een huis moet u meestal een bouwvergunning aanvragen. Deze vraagt u aan bij het Omgevingsloket of bij het gemeentehuis. Is uw bouwvergunning afgewezen of bent u het niet eens met de bouwvergunning die u heeft gekregen? Dien dan binnen 6 weken een bezwaarschrift in. Bent u het niet eens met bouwwerkzaamheden in uw omgeving? Dan kunt u bezwaar indienen tegen de bouwvergunning. Doe dit binnen 6 weken na het verlenen van de bouwvergunning.

 

Module Inkomen

Wat als mijn werkgever failliet gaat?
Als uw werkgever failliet gaat, houdt het bedrijf op te bestaan. Het salaris dat u nog tegoed heeft, kan dan niet meer worden uitbetaald. Dat is ontzettend vervelend, want u heeft recht op het geld waarvoor u heeft gewerkt. Gelukkig betaalt het UWV in dat geval uw salaris uit. Dit heet ‘uitkering wegens betalingsonmacht werkgever’. 

Waar moet ik op letten als mijn arbeidsovereenkomst beëindigd wordt?
Bent u ontslagen of gaan u en uw werkgever in goed overleg uit elkaar? Dan moeten de afspraken die jullie maken worden vastgelegd. Dat heet een beëindigingsovereenkomst. Bekijk de checklist om te zien wat hier allemaal in moet staan. Bespreek de overeenkomst altijd met een jurist, voordat u tekent. In de meeste gevallen heeft u na ontslag recht op een WW-uitkering. Deze gaat in nadat de wettelijke opzegtermijn van uw arbeidsovereenkomst eindigt. 

Wat zijn de verplichtingen van mijn werkgever als ik langere tijd ziek ben?
Ziek zijn is nooit leuk, vooral niet als het langere tijd duurt. Wanneer u ziek wordt, moet uw werkgever zorgen voor een goed re-integratietraject. Een bedrijfsarts kijkt of u arbeidsongeschikt bent. En schat in hoelang uw herstel gaat duren en wat u nodig heeft om te herstellen. Samen met uw werkgever kijkt de bedrijfsarts of terugkeer in uw eigen functie mogelijk is. Eventueel gaat u (tijdelijk) werk doen dat beter bij uw situatie past. Uw werkgever houdt tijdens de hele periode van uw ziekte een re-integratieverslag bij. 

Hoe zit het met het doorbetalen van mijn loon als ik ziek ben?
Bent u ziek en kunt u daardoor niet meer werken? Dan heeft u recht om 2 jaar lang 70% uw loon doorbetaald te krijgen. Komt dit uit op minder dan het minimumloon? Dan krijgt u in het eerste jaar van uw ziekte het minimumloon uitbetaald. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. 

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?
Heeft u geen werk of bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan heeft u meestal recht op een WW-uitkering. Hiervoor moet u voldoen aan een aantal voorwaarden: 

 • U krijgt geen WIA-uitkering 
 • U bent verzekerd voor de WW. Meestal is dit het geval als u een dienstverband heeft bij een werkgever 
 • U verliest de helft of meer van uw werkuren per week. Het minimum hiervoor is een vermindering van 5 werkuren per week 
 • U bent beschikbaar om te werken 
 • U heeft in de 36 weken die voorafgaan aan uw werkeloosheid minstens 26 weken gewerkt 
 • Uw werkeloosheid is niet uw schuld
Module Familie

Wat kan ik doen om ruzie over een erfenis te voorkomen?
Een erfenis leidt bij 1 op de 10 families tot ruzie. Dat wilt u natuurlijk voorkomen in een toch al heftige tijd. Het helpt dan om: 

 • Alle erfgenamen te betrekken bij het verdelen van de erfenis 
 • Iedereen op de hoogte te houden van het proces en de verwachte tijdslijnen 
 • Een lijst te maken van wie wat wil hebben. Willen meerdere mensen dezelfde spullen? Zoek dan samen naar een oplossing. Bijvoorbeeld een verloting 

U kunt de erfenis zelf regelen, maar soms is in het testament een executeur aangewezen. Deze regelt dan het beheer van de erfenis en alles daaromheen. 

Overleg met de notaris of u de erfenis wel of niet accepteert. Als er schulden zijn, erft u deze namelijk ook. 

Hoe zit het met schoolfoto’s en de AVG?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt de privacy van leerlingen. Dat betekent dat scholen niet zonder toestemming gegevens mogen verspreiden. Daarbij hoort ook het openbaar maken van filmpjes en foto’s op bijvoorbeeld de schoolwebsite. Is uw kind 16 of ouder? Dan mag zij of hij zelf toestemming geven. Bij jongere kinderen is toestemming van een ouder of vertegenwoordiger nodig. Die toestemming moet vooraf expliciet gegeven worden, per activiteit of soort foto. Ieder schooljaar opnieuw.

Handige informatie

Module Verkeer

Hoe ga ik in beroep tegen een verkeersboete?
Bent u het niet eens met een verkeersboete die u heeft gekregen? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken bij de officier van justitie. Doe dat uiterlijk 6 weken nadat u de boete heeft gekregen. 

U kunt ook aangeven dat u het niet eens bent met de verkeersboete via Appjection . Dat is makkelijk online geregeld. Vul de vragen in en upload een foto van uw boete. U krijgt dan binnen 3 werkdagen een beoordeling door een jurist. U moet de boete moet minstens 5 werkdagen vóór het einde van de bezwaartermijn opsturen.

Wat als mijn rijbewijs is ingenomen?
Als u volgens de politie een gevaar op de weg bent, nemen zij uw rijbewijs in. Vervelend! Zolang u uw rijbewijs niet terug heeft, mag u namelijk geen enkel motorvoertuig besturen. Maar hoe krijgt u het eigenlijk terug? 

 1. De politie stuurt uw rijbewijs naar de officier van justitie. Deze laat binnen 10 dagen weten of u het terugkrijgt. Hoort u niks? Dan moet u uw rijbewijs terugkrijgen 
 2. Besluit de officier van justitie uw rijbewijs te houden en bent u het daar niet mee eens? Dan heeft u 10 dagen om een schriftelijk verzoek in te dienen, waarin u het terugvraagt 
 3. U moet voor de rechter verschijnen. Deze doet meteen een voorlopige uitspraak. De definitieve uitspraak krijgt u later 
 4. Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan heeft u 14 dagen om in hoger beroep te gaan 
 5. De rechter beslist of u uw rijbewijs terugkrijgt of niet  

Let op: u heeft geen recht op juridische hulp van ARAG als het om een strafzaak gaat. 

Wat als ik parkeerschade heb door een onbekende dader?
Stel, uw geparkeerde auto is aangereden en u weet niet wie dat gedaan heeft. Dan vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer uw schade. Daarvoor moet u de volgende dingen regelen: 

 • Een onafhankelijke expert bevestigt dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig 
 • Doe aangifte bij de politie 
 • Toon aan dat u het voertuig onbeschadigd heeft geparkeerd en later beschadigd heeft teruggevonden

Module Consument en Wonen

Wat als mijn product niet voldoet? 
Heeft u iets gekocht dat al kort na de aankoop kapot is gegaan? Of mist er een onderdeel? Dan is het volgens juridische termen een ondeugdelijk product. U heeft dan de volgende rechten: 

 • Ontbrekende onderdelen moeten alsnog worden geleverd 
 • De verkoper moet het product herstellen of vervangen door een vergelijkbaar product 

Stuur binnen 2 maanden, nadat u het gebrek ontdekt per brief of e-mail een klacht naar de verkoper. 

Wat als ik schade heb door een product met een gebrek? 
Heeft u schade door een product dat niet werkt zoals het hoort? Dan is de producent in sommige gevallen aansprakelijk. In de volgende gevallen kunt u schade laten vergoeden: 

 • Als er iemand gewond is geraakt of is overleden door het product 
 • Als er meer dan € 500 aan schade is ontstaan door het product 

Ook kunt u de verkoper om een nieuw exemplaar vragen of uw geld terugvragen via een brief of e-mail. 

Wat als mijn koophuis verborgen gebreken heeft? 
U heeft net een huis gekocht. Na de verhuizing ontdekt u dat er het een en ander kapot is, waarvan u niks wist. Dan is er sprake van een verborgen gebrek als: 

 • U hierdoor niet normaal in het huis kunt wonen 
 • Het al kapot was toen u in het huis ging wonen 
 • U er niet van wist toen u de koopovereenkomst tekende 
 • De schade niet zichtbaar was toen u het huis onderzocht op gebreken 

Ontdekt u een gebrek? Meld dit dan binnen 2 maanden in een brief aan de verkoper. Deze moet zorgen dat de schade wordt hersteld. Als de verkoper de schade niet op tijd herstelt, kunt u een schadevergoeding eisen. 

Wat als de koper de koopovereenkomst niet nakomt? 
Komt de koper van uw woning de afspraken uit het koopcontract niet na? Dan kunt u hem of haar per brief of e-mail in gebreke stellen. Dat betekent dat de koper een laatste kans krijgt om de afspraken alsnog na te komen. Werkt dat niet? Dan kunt u een boete eisen. Of de koopovereenkomst laten ontbinden en op zoek gaan naar een andere koper. 

Wat als ik problemen heb met de aannemer? 
Uw huis laten verbouwen is spannend. Vervelend als u dan problemen met de aannemer krijgt. Probeer eerst met uw aannemer te praten om het probleem op te lossen. Lukt dat niet? Stuur dan een brief naar de aannemer. Hiermee stelt u de aannemer in gebreke en eist u dat de schade alsnog wordt hersteld. Gebeurt dat niet? Dan kunt u op kosten van uw aannemer een andere expert inschakelen om de schade te laten herstellen. 

Hoe zit het met bouwvergunningen? 
Voor het bouwen of verbouwen van een huis moet u meestal een bouwvergunning aanvragen. Deze vraagt u aan bij het Omgevingsloket of bij het gemeentehuis. Is uw bouwvergunning afgewezen of bent u het niet eens met de bouwvergunning die u heeft gekregen? Dien dan binnen 6 weken een bezwaarschrift in. Bent u het niet eens met bouwwerkzaamheden in uw omgeving? Dan kunt u bezwaar indienen tegen de bouwvergunning. Doe dit binnen 6 weken na het verlenen van de bouwvergunning.

 

Module Inkomen

Wat als mijn werkgever failliet gaat?
Als uw werkgever failliet gaat, houdt het bedrijf op te bestaan. Het salaris dat u nog tegoed heeft, kan dan niet meer worden uitbetaald. Dat is ontzettend vervelend, want u heeft recht op het geld waarvoor u heeft gewerkt. Gelukkig betaalt het UWV in dat geval uw salaris uit. Dit heet ‘uitkering wegens betalingsonmacht werkgever’. 

Waar moet ik op letten als mijn arbeidsovereenkomst beëindigd wordt?
Bent u ontslagen of gaan u en uw werkgever in goed overleg uit elkaar? Dan moeten de afspraken die jullie maken worden vastgelegd. Dat heet een beëindigingsovereenkomst. Bekijk de checklist om te zien wat hier allemaal in moet staan. Bespreek de overeenkomst altijd met een jurist, voordat u tekent. In de meeste gevallen heeft u na ontslag recht op een WW-uitkering. Deze gaat in nadat de wettelijke opzegtermijn van uw arbeidsovereenkomst eindigt. 

Wat zijn de verplichtingen van mijn werkgever als ik langere tijd ziek ben?
Ziek zijn is nooit leuk, vooral niet als het langere tijd duurt. Wanneer u ziek wordt, moet uw werkgever zorgen voor een goed re-integratietraject. Een bedrijfsarts kijkt of u arbeidsongeschikt bent. En schat in hoelang uw herstel gaat duren en wat u nodig heeft om te herstellen. Samen met uw werkgever kijkt de bedrijfsarts of terugkeer in uw eigen functie mogelijk is. Eventueel gaat u (tijdelijk) werk doen dat beter bij uw situatie past. Uw werkgever houdt tijdens de hele periode van uw ziekte een re-integratieverslag bij. 

Hoe zit het met het doorbetalen van mijn loon als ik ziek ben?
Bent u ziek en kunt u daardoor niet meer werken? Dan heeft u recht om 2 jaar lang 70% uw loon doorbetaald te krijgen. Komt dit uit op minder dan het minimumloon? Dan krijgt u in het eerste jaar van uw ziekte het minimumloon uitbetaald. Bent u langer dan 2 jaar ziek? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. 

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?
Heeft u geen werk of bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan heeft u meestal recht op een WW-uitkering. Hiervoor moet u voldoen aan een aantal voorwaarden: 

 • U krijgt geen WIA-uitkering 
 • U bent verzekerd voor de WW. Meestal is dit het geval als u een dienstverband heeft bij een werkgever 
 • U verliest de helft of meer van uw werkuren per week. Het minimum hiervoor is een vermindering van 5 werkuren per week 
 • U bent beschikbaar om te werken 
 • U heeft in de 36 weken die voorafgaan aan uw werkeloosheid minstens 26 weken gewerkt 
 • Uw werkeloosheid is niet uw schuld

Module Familie

Wat kan ik doen om ruzie over een erfenis te voorkomen?
Een erfenis leidt bij 1 op de 10 families tot ruzie. Dat wilt u natuurlijk voorkomen in een toch al heftige tijd. Het helpt dan om: 

 • Alle erfgenamen te betrekken bij het verdelen van de erfenis 
 • Iedereen op de hoogte te houden van het proces en de verwachte tijdslijnen 
 • Een lijst te maken van wie wat wil hebben. Willen meerdere mensen dezelfde spullen? Zoek dan samen naar een oplossing. Bijvoorbeeld een verloting 

U kunt de erfenis zelf regelen, maar soms is in het testament een executeur aangewezen. Deze regelt dan het beheer van de erfenis en alles daaromheen. 

Overleg met de notaris of u de erfenis wel of niet accepteert. Als er schulden zijn, erft u deze namelijk ook. 

Hoe zit het met schoolfoto’s en de AVG?
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt de privacy van leerlingen. Dat betekent dat scholen niet zonder toestemming gegevens mogen verspreiden. Daarbij hoort ook het openbaar maken van filmpjes en foto’s op bijvoorbeeld de schoolwebsite. Is uw kind 16 of ouder? Dan mag zij of hij zelf toestemming geven. Bij jongere kinderen is toestemming van een ouder of vertegenwoordiger nodig. Die toestemming moet vooraf expliciet gegeven worden, per activiteit of soort foto. Ieder schooljaar opnieuw.

bellende man achter laptop

Meer lezen?

Wilt u meer weten over juridische bijstand? Bekijk dan de website van ARAG. Hier vindt u tips en een uitgebreide uitleg van allerlei juridische vragen. Toch nog vragen? Of heeft u een juridisch conflict? Bel ARAG gerust op 033 – 43 42 342 . Ze helpen u graag verder.