Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Waardeontwikkeling beleggingsverzekeringen

Van het geld dat u eenmalig of periodiek inlegt, houdt ABN AMRO Verzekeringen kosten in. Zoals administratiekosten en provisie. Het bedrag dat overblijft wordt belegd. Ieder jaar ontvangt u een persoonlijk overzicht van de kosten en waardeontwikkeling. Hierin staan ook voorbeeldbedragen van uw beleggingsverzekering op de einddatum.

Veelgestelde vragen

De waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering is afhankelijk van de resultaten van de beleggingsfondsen en/of de rente op uw hypotheek. Als deze resultaten tegenvallen zal de waardeontwikkeling ook lager uitvallen. De waardeontwikkeling kan ook tegenvallen als het bedrag van de risicopremies (voor de overlijdensrisicodekking) en de kosten, hoger uitvallen dan verwacht.

Het kan zijn dat aan uw beleggingsverzekering een overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld. Op uw polis staat of uw beleggingsverzekering een overlijdensrisicodekking heeft.  

Voor deze overlijdensrisicodekking wordt elke maand risicopremie aan het belegd vermogen onttrokken. Dit geldt voor de volgende verzekeringen:

  • Meegroeiverzekering
  • Vermogensgroeirekening
  • Kapitaalverzekering
  • Flexibel Pensioenplan Privé (eerder bekend als 'Aanvullend Pensioen Plan' of 'Koopsom Abonnement')

De hoogte van de premie is afhankelijk van de opgebouwde waarde en de leeftijd van de verzekerde(n). Zijn de resultaten van de beleggingen lager dan waarmee bij het afsluiten rekening is gehouden? Dan betaalt u meer premie voor de overlijdensrisicodekking. Er blijft dan minder geld over om vermogen op te bouwen. Gaan de beleggingen juist goed? Dan betaalt u minder overlijdensrisicopremie en wordt er meer belegd.

Dit wordt het hefboomeffect genoemd.

Het kan zijn dat de waarde van uw verzekering niet is toegenomen, ondanks de premie die u betaalt. De waarde van uw verzekering kan zelfs zijn gedaald. Dit kan komen doordat de beleggingsresultaten de afgelopen jaren tegenvielen. Dat kan ook gebeuren als de risicopremies en kosten meer bedragen dan de premie die u betaalt.

Dit heet het inteereffect.

Er is sprake van een negatieve premie voor de overlijdensrisicodekking als de opgebouwde waarde van de beleggingen hoger is dan het bedrag dat wordt uitgekeerd na het overlijden van de verzekerde. De overlijdensrisicodekking van uw verzekering is dan lager dan de opgebouwde beleggings- waarde of spaarwaarde. Met de negatieve premie koopt ABN AMRO Levensverzekering extra beleggingen of stort de premie op de hypotheekrenterekening. Dit heeft een gunstig effect op de waarde van uw verzekering.
Dit is de optelsom van de eerste kosten en de doorlopende kosten die u betaalt voor uw verzekering. De eerste kosten zijn eenmalig of voor een beperkte periode. Bijvoorbeeld kosten om het product te ontwikkelen en offerte- en acceptatiekosten. Doorlopende kosten zijn kosten die regelmatig terugkomen zolang u premie betaalt. Bijvoorbeeld jaarlijkse administratiekosten en kosten om de premie te incasseren.
De fondsbeheerder ontvangt een vergoeding voor zijn dienstverlening. Deze vergoeding wordt 'lopende kosten' genoemd. Deze wordt uitgedrukt in een percentage van het fondsvermogen en is verwerkt in de koers van de beleggingen. Op uw kosten- en waardeoverzicht ziet u welk kostenpercentage per fonds van toepassing is. Meer informatie over de kosten van het beleggingsfonds vindt u op abnamro.nl/beleggingsverzekering.
Dit is de provisie die uw adviseur van ABN AMRO Bank ontvangt voor het afsluiten en beheren van de verzekering. Dit is alleen van toepassing als u uw verzekering voor 1 januari 2013 heeft afgesloten. ABN AMRO Levensverzekering houdt kosten in op uw verzekering om de provisie te betalen.
Het historisch rendement is het gemiddelde rendement van een beleggingsfonds over de laatste twintig jaar. ABN AMRO Levensverzekering stelt dit rendementspercentage vast op basis van wettelijke voorschriften. Bestaat het fonds nog geen twintig jaar? Dan gebruikt ABN AMRO Levensverzekering voor de ontbrekende jaren een wettelijk voorgeschreven rendementspercentage. Het historisch rendement is een bruto rendementspercentage. Dat wil zeggen dat de fondskosten hier nog niet van zijn afgehaald. Bij de berekening van het voorbeeldkapitaal is rekening gehouden met deze kosten.
Het pessimistisch rendement is gebaseerd op een tabel die wettelijk is voorgeschreven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hierbij wordt rekening gehouden met de looptijd van uw verzekering en met mogelijk tegenvallende ontwikkelingen op de financiële markten. Ook wordt rekening gehouden met de vermogenscategorie van de onderliggende beleggingen. Bijvoorbeeld of u in aandelen, obligaties, vastgoed, liquiditeiten of een mix daarvan belegt. Het pessimistisch rendement is een bruto rendementspercentage. Dat wil zeggen dat de fondskosten hier nog niet van zijn afgehaald. Bij de berekening van het voorbeeldkapitaal is rekening gehouden met deze kosten.
De berekeningen op basis van een bruto rendement van 4% zijn alleen bedoeld om het vergelijken tussen de verschillende aanbieders te vergemakkelijken. Deze berekeningen zeggen dus niets over het verwachte eindkapitaal. Dit rendement is een bruto rendementspercentage waar de fondskosten nog vanaf gaan. Bij de berekening van het voorbeeldkapitaal is rekening gehouden met deze kosten.
Nee, het kosten- en waardeoverzicht is er om u te informeren over de kosten en de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering.
Het kosten- en waardeoverzicht geeft de beleggingen weer in één of meer beleggingsfondsen per 31 december 2020. Daarnaast ziet u de beleggingsfondsen waar per 31 december 2019 in werd belegd. Bent u vlak voor of na 31 december 2020 van fonds gewijzigd? Dan hebben we de wijziging nog niet verwerkt in dit overzicht.
U spaart wel, maar het eindkapitaal op de einddatum is niet zeker. U ontvangt het overzicht zodat u op de hoogte bent van de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering.
Het rendement op uw Kapitaalmarktrente Rekening (KMRR) is afhankelijk van de renteontwikkeling. De rente is de afgelopen jaren sterk gedaald. Bij het bepalen van het pessimistisch rendement is rekening gehouden met deze ontwikkeling. Dit geldt niet voor KMRR oud.
Heeft u een beleggingsverzekering bij ABN AMRO en heeft u vragen? Lees de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Wilt u uw persoonlijke situatie bespreken met een adviseur? Neem dan contact met ons op

We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur, zaterdag gesloten.