ABN AMRO

Beleggingsfondsen Risicoprofiel

 

Wat zijn de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel?

Dit zijn beleggingsfondsen die toegang bieden tot een optimaal gespreide portefeuille. Deze bestaat uit een mix van vermogenscategorieën zoals aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. Er zijn 6 verschillende Beleggingsfondsen Risicoprofiel, in risicograad oplopend van zeer defensieve beleggingen en een laag risico, tot zeer offensieve beleggingen en een hoog risico. De Beleggingsfondsen worden beheerd door de beleggingsexperts van ABN AMRO Investment Solutions. Daarnaast is het ook mogelijk om in te leggen op de Kapitaalmarktrente Rekening.

Naam gewijzigd

Voorheen waren de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel bekend onder de naam ABN AMRO Verzekeringen Profielfondsen. De commerciële naam van deze fondsen is gewijzigd omdat dit beter aansluit op de risicokwalificatie van de fondsen.

Is dit product iets voor u?

Bij een beleggingsverzekering van ABN AMRO Verzekeringen kunt u: 

 • De premie beleggen in een beleggingsfonds van ABN AMRO Verzekeringen 
 • Storten op een Kapitaalmarktrente Rekening 
 • Een combinatie van beide. 

Als u kiest voor een Kapitaalmarktrente Rekening dan ontvangt u een variabele rente.  Kiest u voor beleggen? Dan heeft u de keuze uit 6 ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Gaat u voor de lange of de korte termijn? En wilt u veel of weinig risico nemen? Aan de hand van uw eigen wensen en grenzen bepaalt u welk beleggingsfonds bij u past. U leest hier meer over bij 'Past uw risicoprofiel nog bij u'.

Kunnen de beleggingen binnen de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel worden gewijzigd?

De beleggingsexperts van ABN AMRO Investment Solutions hebben als doel u binnen het kader van uw risicoprofiel optimaal te laten profiteren van de macro-economische ontwikkelingen, risicofactoren en marktvooruitzichten. Zij zorgen ervoor dat er onder alle omstandigheden een passende balans is tussen verwacht risico en rendement.

Welke kosten betaalt u als u kiest voor beleggen in de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds Risicoprofiel?

Voor het beleggen in de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel betaalt u geen transactiekosten (aan- of verkoopkosten, switchkosten) en geen servicekosten of bewaarloon. U betaalt wel de volgende kosten: 

 • De lopende kosten die binnen het beleggingsfonds in rekening worden gebracht, zoals de kosten voor het beheren, bewaren en administreren van het fonds  door ABN AMRO Investment Solutions. 
 • Transactiekosten die het fonds maakt, eventuele prestatievergoedingen en andere bijzondere kostensoorten die niet zijn inbegrepen in de lopende kosten van het fonds. 

Bovenstaande kosten worden verwerkt in de koers van de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel. Deze betaalt u dus niet rechtstreeks, maar worden in feite in mindering gebracht op het rendement dat u behaalt op uw belegging. Naast de eerder genoemde kosten betaalt u ook de reguliere kosten die zijn verbonden aan uw ABN AMRO beleggingsverzekering.

Rendement ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel over de afgelopen jaren

Voor uw beleggingen zijn de beleggingsexperts van ABN AMRO Investment Solutions altijd op zoek naar de best mogelijke balans tussen verwacht risico en rendement. De afgelopen jaren waren de rendementen (in %) van de ABN AMRO Beleggingsfondsen Risicoprofiel als volgt:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
AAV Beleggingsfonds zeer defensief -0,8 0,8 -0,8 -1,5 2,2 0,9 -2,3 -11,8
AAV Beleggingsfonds defensief -0,1 2,5 1,0 -2,5 7,7 1,2 3,5 -12,2
AAV Beleggingsfonds matig defensief 0,6 4,7 2,7 -3,6 11,4 1,4 7,9 -12,3
AAV Beleggingsfonds matig offensief 1,0 6,1 4,8 -4,8 16,5 1,6 13,5 -12,4
AAV Beleggingsfonds offensief 0,9 7,5 6,6 -6,1 21,7 1,8 19,1 -12,8
AAV Beleggingsfonds zeer offensief 1,0 8,4 9,7 -7,6 24,5 1,5 23,2 -11,6

Bron: ABN AMRO Investment Solutions, 31-12-2022. Rendementen in euro en na aftrek van kosten. Netto dividenden herbelegd. Op basis van meetkundige rekenmethode. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Alles over de ABN AMRO Beleggingsfondsen Risicoprofiel

Past uw risicoprofiel nog bij u?
Tijdens de looptijd van de overeenkomst zal de bank u niet ongevraagd adviseren of toetsen of het beleggingsfonds waarin u belegt nog past bij uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u om regelmatig uw risicoprofiel opnieuw te bepalen met behulp van de Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren. Zeker in het geval van aanzienlijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Als uw risicoprofiel is gewijzigd, is het verstandig om van beleggingsfonds te veranderen. Hoe u dat doet leest u hieronder.
Uw Beleggingsfondsen Risicoprofiel wijzigen
Welk beleggingsfonds het beste bij u past, hangt af van uw risicoprofiel. Dit profiel kunt u vaststellen met behulp van de Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren. Past het beleggingsfonds waarin u belegt niet meer bij uw persoonlijke situatie? Dan kunt u dit veranderen. Neem telefonisch contact met ons op. Onze adviseurs staan voor u klaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur, zaterdag gesloten. We helpen u graag verder.
Duurzaamheid

De onderliggende beleggingen van de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De reden hiervoor is dat we nog in onderzoek hebben of en hoe we bij de EU-criteria aansluiting gaan vinden. 

ABN AMRO Levensverzekering NV laat het beheer van de beleggingen uitvoeren door ABN AMRO Investment Services. ABN AMRO Levensverzekering NV onderschrijft de uitgangspunten van de door ABN AMRO Investment Services gekozen duurzaamheid beleidslijnen .
Beleggingsinformatie

De koersen en rendementen van de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel op een rij. 

Op de pagina's van de fondsen staan ook de kwartaalrapportages van alle fondsen. Daarin vindt u de belangrijkste wijzigingen in het ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel.

Naam gewijzigd

Vanaf 1 april 2017 hebben de ABN AMRO Verzekeringen Profielfondsen een nieuwe naam: 'ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel'. De nieuwe naam sluit beter aan op de risicokwalificatie van het fonds. In uw verzekering verandert niets. 

Nieuwe naam - Oude naam: 

 • ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds zeer defensief was ABN AMRO Verzekeringen Profielfonds 1 
 • ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds defensief was ABN AMRO Verzekeringen Profielfonds 2 
 • ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds matig defensief was ABN AMRO Verzekeringen Profielfonds 3 
 • ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds matig offensief was ABN AMRO Verzekeringen Profielfonds 4 
 • ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds offensief was ABN AMRO Verzekeringen Profielfonds 5 
 • ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds zeer offensief was 
 • ABN AMRO Verzekeringen Profielfonds 6
Heeft u vragen?
Neem contact met ons op. Onze adviseurs staan voor u klaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur, zaterdag gesloten. We helpen u graag verder.

Alles over de ABN AMRO Beleggingsfondsen Risicoprofiel

Tijdens de looptijd van de overeenkomst zal de bank u niet ongevraagd adviseren of toetsen of het beleggingsfonds waarin u belegt nog past bij uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u om regelmatig uw risicoprofiel opnieuw te bepalen met behulp van de Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren. Zeker in het geval van aanzienlijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Als uw risicoprofiel is gewijzigd, is het verstandig om van beleggingsfonds te veranderen. Hoe u dat doet leest u hieronder.
Welk beleggingsfonds het beste bij u past, hangt af van uw risicoprofiel. Dit profiel kunt u vaststellen met behulp van de Vragenlijst Beleggersprofiel Verzekeren. Past het beleggingsfonds waarin u belegt niet meer bij uw persoonlijke situatie? Dan kunt u dit veranderen. Neem telefonisch contact met ons op. Onze adviseurs staan voor u klaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur, zaterdag gesloten. We helpen u graag verder.

De onderliggende beleggingen van de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De reden hiervoor is dat we nog in onderzoek hebben of en hoe we bij de EU-criteria aansluiting gaan vinden. 

ABN AMRO Levensverzekering NV laat het beheer van de beleggingen uitvoeren door ABN AMRO Investment Services. ABN AMRO Levensverzekering NV onderschrijft de uitgangspunten van de door ABN AMRO Investment Services gekozen duurzaamheid beleidslijnen .

De koersen en rendementen van de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel op een rij. 

Op de pagina's van de fondsen staan ook de kwartaalrapportages van alle fondsen. Daarin vindt u de belangrijkste wijzigingen in het ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel.

Vanaf 1 april 2017 hebben de ABN AMRO Verzekeringen Profielfondsen een nieuwe naam: 'ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel'. De nieuwe naam sluit beter aan op de risicokwalificatie van het fonds. In uw verzekering verandert niets. 

Nieuwe naam - Oude naam: 

 • ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds zeer defensief was ABN AMRO Verzekeringen Profielfonds 1 
 • ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds defensief was ABN AMRO Verzekeringen Profielfonds 2 
 • ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds matig defensief was ABN AMRO Verzekeringen Profielfonds 3 
 • ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds matig offensief was ABN AMRO Verzekeringen Profielfonds 4 
 • ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds offensief was ABN AMRO Verzekeringen Profielfonds 5 
 • ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfonds zeer offensief was 
 • ABN AMRO Verzekeringen Profielfonds 6
Neem contact met ons op. Onze adviseurs staan voor u klaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur, zaterdag gesloten. We helpen u graag verder.