Over beleggingsverzekeringen

Heeft u een beleggingsverzekering van ABN AMRO Levensverzekering? Dan is de informatie op deze pagina belangrijk voor u.

Wat is een beleggingsverzekering?

  • Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarmee u vermogen opbouwt. Dit doet u door te beleggen in beleggingsfondsen. Het vermogen bestaat uit beleggingseenheden (participaties). De uitkering op de einddatum hangt af van hoe de gekozen beleggingsfondsen hebben gepresteerd. Daarom weet u van tevoren niet hoe hoog het eindbedrag zal zijn. 
  • Veel mensen gebruiken beleggingsverzekeringen voor het terugbetalen van hun hypotheek, om studiekosten van kinderen te betalen, als aanvulling op hun oudedagsvoorziening of voor een combinatie hiervan. Bij de beleggingsverzekering kunt u ook een overlijdensrisicoverzekering meeverzekeren. Uw nabestaanden krijgen dan een uitkering als u onverwacht overlijdt. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de opgebouwde waarde. 
  • U spreekt van tevoren af wat de looptijd van de beleggingsverzekering is en wat het bedrag is dat u betaalt. Dit noemen wij de inleg. U kunt periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) of eenmalig geld inleggen. Bij het eenmalig inleggen van geld spreken wij van een koopsom.

Zo werkt een beleggingsverzekering:

  • U betaalt voor uw beleggingsverzekering periodiek een premie of eenmalig een koopsom (inleg). Een combinatie van beide kan ook. 
  • De waarde van uw beleggingsverzekering kan stijgen of dalen. Dit is afhankelijk van de koersontwikkelingen van de beleggingsfondsen. 
  • Op de einddatum keert de beleggingsverzekering de opgebouwde waarde uit. 
  • U betaalt kosten voor administratie en advies.

Waarde van uw beleggingsverzekering

Heeft u in het verleden een beleggingsverzekering afgesloten? Dan ontvangt u ieder jaar een persoonlijk overzicht. Hierop staat de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering en de kosten die u betaalt.

Wijzigen, overstappen of stoppen?

Soms kan het verstandig zijn uw beleggingsverzekering te wijzigen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in uw persoonlijke situatie. Zo kunt u uw premie verhogen als de beleggingsresultaten tegenvallen, zodat u meer vermogen opbouwt en u alsnog uw doelkapitaal haalt. Ook kunt u uw beleggingsverzekering omzetten in een ander product, bijvoorbeeld een bankspaarproduct. Ook kunt u besluiten om uw beleggingsverzekering te stoppen.

Vraag altijd eerst advies

Voldoet uw beleggingsverzekering nog wel aan uw wensen? Denkt u erover uw beleggingsverzekering te wijzigen of om te zetten? Of wilt u liever niets doen? Houd er rekening mee dat door te stoppen, omzetten of wijzigen er andere regels van de Belastingdienst kunnen gelden. Het is daarom verstandig uw wensen en vragen altijd eerst door te nemen met een adviseur. Zo kiest u de oplossing die het beste bij u past. 

Nibud
Ook het Nibud roept bezitters van een beleggingsverzekering op hun polis te checken. U leest hier meer over op: www.nibud.nl/beleggingsverzekeringen.

Meer informatie en voorwaarden

Huidig fondsassortiment

Het fondsassortiment voor beleggingsverzekeringen beperkt. U kunt alleen nog kiezen voor beleggen in een van de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel en/of de ABN AMRO Kapitaalmarktrenterekening.

Wat is de Kapitaalmarktrente Rekening?

De ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening (KMRR, voorheen Kapitaalmarktrente Fonds) is een renterekening waarvan alleen gebruik kan worden gemaakt binnen een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering N.V. De KMRR wordt op naam van ABN AMRO Levensverzekering N.V. aangehouden bij ABN AMRO Bank N.V. Er wordt gespaard door de investeringen in liquiditeiten uit te zetten. De KMRR kent door de variabele rente een renterisico, maar er is geen koersrisico.

AFM informatie over Beleggingsverzekeringen

Als intermediair van ABN AMRO Verzekeringen geven wij u graag inzicht in de voortgang van het beleggingsverzekeringendossier. Onderdeel hiervan is dat er met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is afgesproken dat de voortgang in dit dossier op onze website wordt gepubliceerd.

Makkelijk overstappen door maatregelen

De Minister van Financiën heeft in november 2011 een advies gegeven aan verzekeraars hoe zij voor klanten het overstappen van beleggingsverzekeringen naar andere financiële producten kunnen vergemakkelijken. Deze maatregelen worden ook wel omschreven als flankerend beleid. ABN AMRO Verzekeringen volgt deze adviezen. Dit betekent dat wij u helpen uw overstap makkelijk te maken.

Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen

Dit loket is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Behalve bij de adviseurs van ABN AMRO Bank kunt u ook hier terecht voor (herstel)advies over uw lopende beleggingsverzekering.

Schikken: waarom en wanneer?

Verzekeraars vinden het belangrijk om uw vragen of klachten zorgvuldig te behandelen. De afhandeling van een klacht kan soms tot een schikking leiden. Wat een schikking is en hoe die tot stand komt, leest u in het document 'Schikkingen', van het Verbond van Verzekeraars.

Meer informatie en voorwaarden

Het fondsassortiment voor beleggingsverzekeringen beperkt. U kunt alleen nog kiezen voor beleggen in een van de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel en/of de ABN AMRO Kapitaalmarktrenterekening.

De ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening (KMRR, voorheen Kapitaalmarktrente Fonds) is een renterekening waarvan alleen gebruik kan worden gemaakt binnen een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering N.V. De KMRR wordt op naam van ABN AMRO Levensverzekering N.V. aangehouden bij ABN AMRO Bank N.V. Er wordt gespaard door de investeringen in liquiditeiten uit te zetten. De KMRR kent door de variabele rente een renterisico, maar er is geen koersrisico.

Als intermediair van ABN AMRO Verzekeringen geven wij u graag inzicht in de voortgang van het beleggingsverzekeringendossier. Onderdeel hiervan is dat er met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is afgesproken dat de voortgang in dit dossier op onze website wordt gepubliceerd.

De Minister van Financiën heeft in november 2011 een advies gegeven aan verzekeraars hoe zij voor klanten het overstappen van beleggingsverzekeringen naar andere financiële producten kunnen vergemakkelijken. Deze maatregelen worden ook wel omschreven als flankerend beleid. ABN AMRO Verzekeringen volgt deze adviezen. Dit betekent dat wij u helpen uw overstap makkelijk te maken.

Dit loket is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Behalve bij de adviseurs van ABN AMRO Bank kunt u ook hier terecht voor (herstel)advies over uw lopende beleggingsverzekering.

Verzekeraars vinden het belangrijk om uw vragen of klachten zorgvuldig te behandelen. De afhandeling van een klacht kan soms tot een schikking leiden. Wat een schikking is en hoe die tot stand komt, leest u in het document 'Schikkingen', van het Verbond van Verzekeraars.