Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Over beleggingsverzekeringen

Heeft u een beleggingsverzekering van ABN AMRO Levensverzekering? Dan is de informatie op deze pagina belangrijk voor u.

Het is belangrijk dat u goed in de gaten houdt of uw beleggingsverzekering nog past bij uw doel en verwachtingen. Samen met een adviseur kunt u kijken wat voor u een passende oplossing is.

Veelgestelde vragen

De koersen van de beleggingsfondsen en de tarieven van de Kapitaalmarktrente Rekening vindt u terug op abnamro.nl/beleggingsverzekering. Bekijk via Internet Bankieren dagelijks de actuele waarde van uw beleggingen.
De rente die u ontvangt over het saldo van de Hypotheekrenterekening is gelijk aan uw hypotheekrente.
De spaarrente is meestal niet gelijk aan de hypotheekrente. In de tabel staat hoe hoog uw eindkapitaal zou kunnen worden met deze spaarrente. Het kan zijn dat uw hypotheekrente in de toekomst wordt gewijzigd. Dat heeft gevolgen voor het eindkapitaal. Bij een hogere spaarrente bouwt u meer kapitaal op en bij een lagere spaarrente minder.

U kunt alleen gebruik maken van de ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening (KMRR, voorheen Kapitaalmarktrente Fonds) waarvan alleen gebruik kan worden gemaakt bij een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering.

De inleg op de KMRR zet ABN AMRO Bank om in participaties. ABN AMRO Bank berekent dagelijks wat een participatie waard is. Deze waarde heet de koers. De waarde van de KMRR wordt bepaald door het aantal participaties te vermenigvuldigen met de koers. De KMRR is een renterekening en heeft door de variabele rente een renterisico. Er is geen koersrisico.

 

Afspraak maken

Wilt u uw persoonlijke situatie bespreken met een adviseur? Neem dan contact met ons op

We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur, zaterdag gesloten.

 

Wat is een beleggingsverzekering?

  • Een beleggingsverzekering is een levensverzekering waarmee u vermogen opbouwt. Dit doet u door te beleggen in beleggingsfondsen. Het vermogen bestaat uit beleggingseenheden (participaties). De uitkering op de einddatum hangt af van hoe de gekozen beleggingsfondsen hebben gepresteerd. Daarom weet u van tevoren niet hoe hoog het eindbedrag zal zijn. 
  • Veel mensen gebruiken beleggingsverzekeringen voor het terugbetalen van hun hypotheek, om studiekosten van kinderen te betalen, als aanvulling op hun oudedagsvoorziening of voor een combinatie hiervan. Bij de beleggingsverzekering kunt u ook een overlijdensrisicoverzekering meeverzekeren. Uw nabestaanden krijgen dan een uitkering als u onverwacht overlijdt. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de opgebouwde waarde. 
  • U spreekt van tevoren af wat de looptijd van de beleggingsverzekering is en wat het bedrag is dat u betaalt. Dit noemen wij de inleg. U kunt periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) of eenmalig geld inleggen. Bij het eenmalig inleggen van geld spreken wij van een koopsom.

Zo werkt een beleggingsverzekering:

  • U betaalt voor uw beleggingsverzekering periodiek een premie of eenmalig een koopsom (inleg). Een combinatie van beide kan ook. 
  • De waarde van uw beleggingsverzekering kan stijgen of dalen. Dit is afhankelijk van de koersontwikkelingen van de beleggingsfondsen. 
  • Op de einddatum keert de beleggingsverzekering de opgebouwde waarde uit. 
  • U betaalt kosten voor administratie en advies.

Waarde van uw beleggingsverzekering

Heeft u in het verleden een beleggingsverzekering afgesloten? Dan ontvangt u ieder jaar een persoonlijk overzicht. Hierop staat de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering en de kosten die u betaalt.

Wijzigen, overstappen of stoppen?

Soms kan het verstandig zijn uw beleggingsverzekering te wijzigen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in uw persoonlijke situatie. Zo kunt u uw premie verhogen als de beleggingsresultaten tegenvallen, zodat u meer vermogen opbouwt en u alsnog uw doelkapitaal haalt. Ook kunt u uw beleggingsverzekering omzetten in een ander product, bijvoorbeeld een bankspaarproduct. Ook kunt u besluiten om uw beleggingsverzekering te stoppen.

Vraag altijd eerst advies

Voldoet uw beleggingsverzekering nog wel aan uw wensen? Denkt u erover uw beleggingsverzekering te wijzigen of om te zetten? Of wilt u liever niets doen? Houd er rekening mee dat door te stoppen, omzetten of wijzigen er andere regels van de Belastingdienst kunnen gelden. Het is daarom verstandig uw wensen en vragen altijd eerst door te nemen met een adviseur. Zo kiest u de oplossing die het beste bij u past. 

Nibud
Ook het Nibud roept bezitters van een beleggingsverzekering op hun polis te checken. U leest hier meer over op: www.nibud.nl/beleggingsverzekeringen .

Meer informatie en voorwaarden

Huidig fondsassortiment

Het fondsassortiment voor beleggingsverzekeringen beperkt. U kunt alleen nog kiezen voor beleggen in een van de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel en/of de ABN AMRO Kapitaalmarktrenterekening.

Wat is de Kapitaalmarktrente Rekening?

De ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening (KMRR, voorheen Kapitaalmarktrente Fonds) is een renterekening waarvan alleen gebruik kan worden gemaakt binnen een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering. De KMRR wordt op naam van ABN AMRO Levensverzekering aangehouden bij ABN AMRO Bank N.V. Er wordt gespaard door de investeringen in liquiditeiten uit te zetten. De KMRR kent door de variabele rente een renterisico, maar er is geen koersrisico. Klanten met een polis afgesloten vóór 1 oktober 1999 komen in aanmerking voor het tarief KMRR oud. De KMRR oud heeft een minimaal gegarandeerd rendement van 4%.

AFM informatie over Beleggingsverzekeringen

Als intermediair van ABN AMRO Verzekeringen geven wij u graag inzicht in de voortgang van het beleggingsverzekeringendossier. Onderdeel hiervan is dat er met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is afgesproken dat de voortgang in dit dossier op onze website wordt gepubliceerd.

Coulanceregeling
Tot 1 juli 2017 had ABN AMRO een ‘schrijnende gevallen-regeling’. Klanten met een beleggingsverzekering die voldeed aan bepaalde voorwaarden konden hiermee in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding. Het ging dan bijvoorbeeld om klanten die door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding in financiële problemen waren gekomen. Deze regeling is beëindigd. Zit u op dit moment in een soortgelijke situatie? Dan bekijken we graag samen uw mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op.

Makkelijk overstappen door maatregelen

De Minister van Financiën heeft in november 2011 een advies gegeven aan verzekeraars hoe zij voor klanten het overstappen van beleggingsverzekeringen naar andere financiële producten kunnen vergemakkelijken. Deze maatregelen worden ook wel omschreven als flankerend beleid. ABN AMRO Verzekeringen volgt deze adviezen. Dit betekent dat wij u helpen uw overstap makkelijk te maken.

Activering van klanten met een beleggingsverzekering

ABN AMRO heeft de afgelopen jaren veel gedaan om haar beleggingsverzekeringen te verbeteren. Zo zijn de in het verleden in rekening gebrachte kosten gemaximeerd en zijn de toekomstige kosten verder verlaagd. Daarnaast heeft ABN AMRO aanvullende maatregelen (‘flankerend beleid’) getroffen, zoals het gemakkelijk overstappen naar een ander product, die voldoen aan de ‘Best-in-Class’ criteria die zijn opgesteld door het Ministerie van Financiën. 

Ondanks deze maatregelen blijft ABN AMRO contact zoeken met klanten die een beleggingsverzekering hebben. Het is belangrijk dat klanten zorgvuldig naar hun beleggingsverzekering kijken. ABN AMRO denkt graag mee om waar nodig een passende individuele oplossing te vinden. 

ABN AMRO biedt klanten op individuele basis inzicht in de financiële situatie van hun beleggingsverzekering én in de mogelijkheden om hun positie te verbeteren. Doel van dit zogeheten ‘activeren’ is dat klanten vervolgens een bewuste keuze kunnen maken over hun beleggingsverzekering. 

Doel van het gesprek met de klant is na te gaan of de verzekering nog voldoet aan het oogmerk waarvoor de klant de beleggingsverzekering destijds heeft gekocht (hypotheek, studiepotje, extra oudedags- of nabestaandenvoorziening), of de verzekering past binnen de huidige financiële situatie van de klant en bij de mate van risico die de klant kan en wil nemen. Klanten ontvangen een hersteladvies en indien klanten dit wensen, kunnen zij kosteloos overstappen naar een ander product, zoals banksparen. 

Alle klanten met een beleggingsverzekering zijn inmiddels geactiveerd/geïnformeerd. Het activeringsproces en de resultaten daarvan worden getoetst door de Autoriteit Financiële Markten. 

Schikken: waarom en wanneer?

Verzekeraars vinden het belangrijk om uw vragen of klachten zorgvuldig te behandelen. De afhandeling van een klacht kan soms tot een schikking leiden. Wat een schikking is en hoe die tot stand komt, leest u in het document 'Schikkingen', van het Verbond van Verzekeraars.

Meer informatie en voorwaarden

Huidig fondsassortiment

Het fondsassortiment voor beleggingsverzekeringen beperkt. U kunt alleen nog kiezen voor beleggen in een van de ABN AMRO Verzekeringen Beleggingsfondsen Risicoprofiel en/of de ABN AMRO Kapitaalmarktrenterekening.

Wat is de Kapitaalmarktrente Rekening?

De ABN AMRO Kapitaalmarktrente Rekening (KMRR, voorheen Kapitaalmarktrente Fonds) is een renterekening waarvan alleen gebruik kan worden gemaakt binnen een levensverzekering van ABN AMRO Levensverzekering. De KMRR wordt op naam van ABN AMRO Levensverzekering aangehouden bij ABN AMRO Bank N.V. Er wordt gespaard door de investeringen in liquiditeiten uit te zetten. De KMRR kent door de variabele rente een renterisico, maar er is geen koersrisico. Klanten met een polis afgesloten vóór 1 oktober 1999 komen in aanmerking voor het tarief KMRR oud. De KMRR oud heeft een minimaal gegarandeerd rendement van 4%.

AFM informatie over Beleggingsverzekeringen

Als intermediair van ABN AMRO Verzekeringen geven wij u graag inzicht in de voortgang van het beleggingsverzekeringendossier. Onderdeel hiervan is dat er met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is afgesproken dat de voortgang in dit dossier op onze website wordt gepubliceerd.

Coulanceregeling
Tot 1 juli 2017 had ABN AMRO een ‘schrijnende gevallen-regeling’. Klanten met een beleggingsverzekering die voldeed aan bepaalde voorwaarden konden hiermee in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding. Het ging dan bijvoorbeeld om klanten die door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding in financiële problemen waren gekomen. Deze regeling is beëindigd. Zit u op dit moment in een soortgelijke situatie? Dan bekijken we graag samen uw mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op.

Makkelijk overstappen door maatregelen

De Minister van Financiën heeft in november 2011 een advies gegeven aan verzekeraars hoe zij voor klanten het overstappen van beleggingsverzekeringen naar andere financiële producten kunnen vergemakkelijken. Deze maatregelen worden ook wel omschreven als flankerend beleid. ABN AMRO Verzekeringen volgt deze adviezen. Dit betekent dat wij u helpen uw overstap makkelijk te maken.

Activering van klanten met een beleggingsverzekering

ABN AMRO heeft de afgelopen jaren veel gedaan om haar beleggingsverzekeringen te verbeteren. Zo zijn de in het verleden in rekening gebrachte kosten gemaximeerd en zijn de toekomstige kosten verder verlaagd. Daarnaast heeft ABN AMRO aanvullende maatregelen (‘flankerend beleid’) getroffen, zoals het gemakkelijk overstappen naar een ander product, die voldoen aan de ‘Best-in-Class’ criteria die zijn opgesteld door het Ministerie van Financiën. 

Ondanks deze maatregelen blijft ABN AMRO contact zoeken met klanten die een beleggingsverzekering hebben. Het is belangrijk dat klanten zorgvuldig naar hun beleggingsverzekering kijken. ABN AMRO denkt graag mee om waar nodig een passende individuele oplossing te vinden. 

ABN AMRO biedt klanten op individuele basis inzicht in de financiële situatie van hun beleggingsverzekering én in de mogelijkheden om hun positie te verbeteren. Doel van dit zogeheten ‘activeren’ is dat klanten vervolgens een bewuste keuze kunnen maken over hun beleggingsverzekering. 

Doel van het gesprek met de klant is na te gaan of de verzekering nog voldoet aan het oogmerk waarvoor de klant de beleggingsverzekering destijds heeft gekocht (hypotheek, studiepotje, extra oudedags- of nabestaandenvoorziening), of de verzekering past binnen de huidige financiële situatie van de klant en bij de mate van risico die de klant kan en wil nemen. Klanten ontvangen een hersteladvies en indien klanten dit wensen, kunnen zij kosteloos overstappen naar een ander product, zoals banksparen. 

Alle klanten met een beleggingsverzekering zijn inmiddels geactiveerd/geïnformeerd. Het activeringsproces en de resultaten daarvan worden getoetst door de Autoriteit Financiële Markten. 

Schikken: waarom en wanneer?

Verzekeraars vinden het belangrijk om uw vragen of klachten zorgvuldig te behandelen. De afhandeling van een klacht kan soms tot een schikking leiden. Wat een schikking is en hoe die tot stand komt, leest u in het document 'Schikkingen', van het Verbond van Verzekeraars.