Zo voorkomt u onverwachte belastingen

Als u geld wilt schenken, is het slim om rekening te houden met de vrijstellingen. Zo voorkomt u dat de ontvanger belasting moet betalen over de schenking. Sinds 1 januari 2017 is er een aantal zaken veranderd.

 

Schenkingsvrijstellingen

Een schenking wordt tot een bepaald bedrag niet belast. Hoe hoog deze vrijstelling is, hangt af van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. En van het doel waarvoor de schenking gebuikt gaat worden.

De schenkingsvrijstellingen gelden niet alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen, maar ook voor vrienden of andere familieleden. Dit zijn de voornaamste vrijstellingen en bedragen voor 2017 op een rij:

 • Ouders kunnen jaarlijks € 5.320,- belastingvrij aan hun (pleeg)kinderen schenken.
 • Ouders kunnen (pleeg)kinderen in de leeftijd 18-39 jaar eenmalig een bedrag van € 25.526,- belastingvrij schenken. Wanneer de schenking ingezet wordt voor de bekostiging van een studie geldt er zelfs een vrijstelling tot € 53.176,-. En de vrijstelling geldt zelfs tot € 100.000,- wanneer het geld door de ontvanger gebruikt wordt voor een eigen woning.
 • Buiten de relatie ouder en (pleeg)kind kan er jaarlijks een bedrag van € 2.129,- belastingvrij geschonken worden. Wanneer de schenking ingezet wordt voor de eigen woning geldt een vrijstelling tot € 100.000,-.

Is het kind 40 jaar of ouder? Dan kan er toch gebruikt gemaakt worden van een vrijstelling als de geregistreerde partner jonger is dan 40 jaar. Op de website van de Belastingdienst vindt u alle voorwaarden.

Tarieven van schenkbelasting

Het is mogelijk om meer te schenken. De belastingtarieven die de ontvanger over het meerdere betaalt, hangen af van de (familie)band tussen u en de ontvanger en de hoogte van het bedrag dat u schenkt.

 1. Schenking aan uw (pleeg)kind
  • 10% schenkbelasting tot een bedrag van € 122.269,- boven de vrijstelling
  • 20% schenkbelasting voor het overige deel

 2. Schenking aan uw kleinkind
  • 18% schenkbelasting tot een bedrag van € 122.269,- boven de vrijstelling
  • 36% schenkbelasting voor het overige deel

 3. Schenking aan overige personen
  • 30% schenkbelasting tot een bedrag van € 122.269,- boven de vrijstelling
  • 40% schenkbelasting voor het overige deel

Voorbeeld:

Schenking Vrijgestelde bedrag Niet vrijgestelde bedrag 10% schenkbelasting
€ 62.000,- € 25.526,- € 36.474,- € 3.647,-

U kunt er als schenker ook voor kiezen om de belastingen voor uw rekening te nemen. U schenkt dan "vrij van recht"?. U betaalt dan wel meer schenkbelasting dan de ontvanger zou moeten betalen. Dat komt omdat de Belastingdienst het betalen van de schenkbelasting ook ziet als een schenking. Het bedrag van de schenking wordt daardoor hoger.

Geen belasting maar wel aangifte

U hoeft geen of minder schenkbelasting te betalen, maar u moet wel aangifte doen in de volgende gevallen:

 • uw instelling een algemeen of sociaal belang behartigende instelling is of een steunstichting
 • de schenking bestaat uit ondernemingsvermogen of een aanmerkelijk-belang-aandelen
 • u inkomstenbelasting over de schenking betaalt
 • u een schenking krijgt van een ANBI
 • u de schenking krijgt om dringende schulden af te lossen
 • u de schenking krijgt vanwege een natuurlijke verbintenis

Meer over deze regels én de uitzonderingen is te vinden op de website van de Belastingdienst .

Tip