De voordelen van belastingvrij schenken

“We wilden graag onze kinderen helpen"

Denkt u erover iemand een bedrag te schenken? Houd dan rekening met de schenkbelasting. Die bedraagt, afhankelijk van het bedrag en uw relatie tot de ontvanger, tussen de 10% en 40%. Als u onder een jaarlijks maximum blijft, bent u hiervan vrijgesteld. Jos van den Bosch, voormalig huisarts uit Amsterdam, doet zijn kinderen jaarlijks een belastingvrije schenking via een bijzondere constructie.

 

Wie een schenking wil doen aan kinderen of kleinkinderen, is daar in beginsel schenkbelasting over verschuldigd. Per jaar heeft de Belastingdienst een vrijstelling bepaald. Bekijk de tarieven en vrijstellingen voor de schenkbelasting.

Win-win

Toen de 2 oudste zoons van Jos en zijn vrouw Klazien op zichzelf gingen wonen, besloten zij hun kinderen daarin financieel bij te staan. De gepensioneerde huisarts had geld over om zelf de hypotheek te verstrekken voor de huizen van zijn kinderen. “We hadden net ons vakantiehuisje in Drenthe verkocht", legt Jos uit. “Onze kinderen waren toen starters op de woningmarkt, die wilden we graag helpen."

Jos kwam met zijn kinderen een hypotheekrente overeen van 6%. Deze rente wordt maandelijks door zijn zoons aan hem voldaan. Dit bedrag mogen zij vervolgens intrekken van de inkomstenbelasting. Eén keer per jaar schenken Jos en Klazien dit geld terug in de vorm van een belastingvrije schenking van maximaal € 5.320. “Een win-winsituatie voor ons allemaal", aldus Jos. Naast de belastingvoordelen kent de constructie nog een ander opmerkelijk aspect. “Komen wij te overlijden, dan erven de kinderen de schuld aan zichzelf. Dan is hun huis in één keer afgelost."

Aangifte

Naast de jaarlijkse schenking hebben Jos en Klazien hun kinderen ook een eenmalige schenking gedaan voor hun woning. Alle 3 de kinderen kregen € 20.000. Hun dochter gebruikte dat bedrag voor het extra aflossen van haar hypotheek bij de bank, hun zoons voor het versneld aflossen van de hypotheek bij hun ouders.

Voor belastingvrije schenkingen onder de € 2.129 en € 5.320 hoeft geen aangifte te worden gedaan, voor hogere schenkingen wel. Ook Jos deed bij de Belastingdienst aangifte schenkbelasting voor de eenmalige schenking. “Later kregen we keurig een aanslag thuis waarin stond dat we voldeden aan de normen en dus geen schenkbelasting verschuldigd zijn."

Notaris

Mensen die op vergelijkbare wijze hun schenkingen willen regelen, raadt Jos aan om alles goed vast te laten leggen. “Je kunt nooit in de toekomst kijken. Er hoeft maar een kind dwars te gaan liggen en je hebt problemen. Door alles vooraf te regelen, krijg je geen scheve gezichten." Hij is er toentertijd voor naar de notaris gegaan om daar een akte van hypotheek (of akte van geldlening) te laten opstellen. Wel passen Jos en zijn zoons de constructie binnenkort aan, vanwege verhuizingen en de lagere marktrente.

Terugblikkend is Jos tevreden over hoe zijn vrouw en hij de afgelopen jaren hun schenkingen hebben geregeld. “Zolang je alles goed laat vastleggen, is het een mooie manier van schenken. Ik kan het zeker aanbevelen."

Tip