De verschillen tussen schenken en erven

Dezelfde tarieven, andere vrijstellingen

Heeft u nu of straks een geldbedrag waarin u uw kinderen wilt laten delen? Misschien heeft u hiervoor al een testament opgesteld waarin staat hoe uw geld na uw overlijden wordt verdeeld. Ook kunt u ervoor kiezen het geld nu al te schenken. In beide gevallen krijgt u te maken met de Belastingdienst. Bekijk hieronder de verschillen en overeenkomsten tussen schenken en erven.

 

Voor zowel schenken als erven geldt hetzelfde belastingtarief. Welk tarief geldt voor welke ontvangers, ziet u in onderstaande tabel.

Hoogte schenking/erfenis Belastingtarief partner, kinderen en pleegkinderen Belastingtarief kleinkinderen en verdere afstammelingen Belastingtarief overig
0 tot € 122.268 10% 18% 30%
€ 122.269 en meer 20% 36% 40%

Ondanks dat de tarieven gelijk zijn, maakt het voor de ontvanger wel degelijk uit of hij een erfenis of een schenking krijgt. Het verschil zit namelijk in de vrijstelling, het bedrag waarover de ontvanger geen belasting betaalt. Als uw kind na uw overlijden een geldbedrag ontvangt (erfenis) van u, dan bedraagt de vrijstelling € 20.371. De vrijstelling voor schenken bij leven ligt voor kinderen op € 5.363 (cijfers 2018). Op het eerste gezicht lijkt erven dus aantrekkelijker, maar dat is afhankelijk van de situatie. De vrijstelling voor schenken geldt namelijk per jaar.

Voorbeeld

Stel dat u € 50.000 wilt schenken, dan zou het belastingtechnisch gezien voordeliger zijn om elk jaar € 5.320 te schenken aan uw kind. Doet u dit bijvoorbeeld 6 jaar lang, dan ontvangt uw kind € 31.920 totaal zonder dat hij hierover maar een cent belasting hoeft te betalen. Komt u een jaar later te overlijden, dan valt de resterende € 18.080 onder de vrijstelling voor de erfbelasting.

Schenkt u tijdens uw leven niet, maar uw kind krijgt na uw overlijden € 50.000, dan geldt de volgende rekensom:

Erfenis € 50.000
Vrijstelling € 20.371 -
Belastbaar € 29.629
Betalen € 2.962 (10% van belastbaar bedrag)

In beide gevallen ontvangt uw kind € 50.000, maar in de eerste constructie betaalt hij geen belasting en in de tweede wel. Het kan dus lonen, afhankelijk van hoeveel u te verdelen heeft, om dit bij leven verspreid over meerdere jaren te schenken. Daarnaast gelden voor kinderen hogere vrijstellingen voor de schenkbelasting als het geld wordt gebruikt voor de koop of aflossing van een woning (eenmalig € 100.800) of een dure studie (eenmalig € 53.602). U mag uw (pleeg)kind 1 keer belastingvrij € 25.731 schenken. Het maakt daarbij niet uit waaraan dat geld wordt besteed (cijfers van 2018).

Vrijstelling partners en anderen

De hoogte van de vrijstelling voor de erfbelasting is afhankelijk van uw relatie tot de ontvanger. De vrijstelling is het hoogst voor uw partner: over de eerste € 643.194 betaalt hij of zij geen belasting. Voor een ouder is de vrijstelling € 48.242, voor een gehandicapt kind € 61.106 en voor anderen € 2.147 (cijfers 2018).

Houd er rekening mee dat er andere regels gelden voor schenkingen die vlak voor uw overlijden plaatsvinden. Mocht u binnen 180 dagen komen te overlijden, dan geldt elke schenking binnen die periode voor de fiscus als erfenis. Hierover moet dus erfbelasting worden betaald. Na iemands overlijden is de ontvanger verplicht binnen 8 maanden een aangifte erfbelasting in te dienen.

Doe de Schenkwijzer van ABN AMRO

Met de Schenkwijzer krijgt u antwoord op al uw vragen over schenken. U ziet welke vrijstellingen er zijn en u kunt de schenkbelasting berekenen. In de video op de pagina van de Schenkwijzer ziet u waar u allemaal rekening mee moet houden bij een schenking.

Tip