Oudedagsvoorziening in eigen beheer

Rente-op-rente én belastingvoordeel

De helft van de Nederlanders heeft weinig tot geen vertrouwen in een goede eigen oudedagsvoorziening, blijkt uit onderzoek van De Persdienst. Berichten in de media schetsen dan ook regelmatig weinig rooskleurige toekomstperspectieven. Steeds meer mensen kiezen er daarom voor zelf een spaarpot op te bouwen, om zich zeker te stellen van voldoende inkomsten op het moment dat zij er zelf voor kiezen te stoppen met werken.

 

Als u een vermogen wilt opbouwen om daarmee (extra) inkomsten te genereren voor uw oudedagvoorziening, heeft u een paar mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld gaan sparen via een lijfrenteverzekering, een koopsompolis of in de vorm van banksparen. Bij al deze opties zet u uw geld voor langere tijd weg. En dat heeft voordelen. De rentepercentages liggen bij deze spaarvormen hoger dan bij een gewone bankrekening of spaarrekening, omdat u uw geld langere tijd vastzet.

Rente-op-rente

Als u besluit te gaan sparen via banksparen, lijfrente of een koopsompolis, dan legt u hiervoor geld apart. Dit kan eenmalig een groot bedrag zijn of periodiek een bedrag dat u kunt missen. Stel, u legt aan het begin van de spaarperiode € 10.000,- in. U ontvangt dan in het eerste jaar rente op dat bedrag. Rekenen we met 1,1% rente, dan heeft u na een jaar € 10.110,- gespaard. In het tweede jaar ontvangt u 1,1% rente op € 10.110,-. Dat lijkt niet heel veel, maar ieder jaar wordt dat verschil groter, omdat het bedrag waarover u rente krijgt hoger wordt. Rente-op-rente heet dit. Na 25 jaar heeft u dan € 14.433,- gespaard. Bij periodieke inleg heeft u dit rente-op-rente-effect ook, maar hierbij wordt het gespaarde bedrag langzaamaan hoger, waardoor ook het effect minder groot is.

Belastingvoordeel

Hoeveel u belastingvrij mag sparen voor uw oudedagvoorziening hangt af van uw zogenaamde jaarruimte of uw pensioengat. Uw pensioengat berekent u door uw AOW en toekomstige pensioen bij elkaar op te tellen. Zij mogen samen dan niet hoger zijn dan 70% van uw huidige brutoloon. Komt uw totale oudedagvoorziening hoger uit dan wordt het bedrag boven die 70% wel belast. Om uw jaarruimte te berekenen kunt u een rekentool gebruiken. Bereken hier uw jaarruimte.

Banksparen

Met banksparen spaart u op een geblokkeerde rekening. U bouwt in langere tijd een vermogen op, en laat dat daarna periodiek uitkeren. Op het moment van uitkeren, kiest u een nieuw product. Bijvoorbeeld Leefrente of een Lijfrente Garantie Polis. Tijdens het opbouwen kunt u kiezen of u een vaste of variabele rente wilt. Bij een vaste rente weet u precies hoe hoog het door u opgebouwde vermogen straks is. Van tevoren legt u de lengte van de periode vast waarin het totaalbedrag wordt uitgekeerd. Bijvoorbeeld van uw 67e tot uw 87e. Leeft u langer dan die termijn, dan krijgt u na die periode geen uitkering meer. Komt u eerder te overlijden, dan hebben uw nabestaanden recht op het resterende bedrag.

Lijfrenteverzekering

Met een lijfrenteverzekering spaart u ook een vermogen voor uw oudedagvoorziening. U kunt zelf kiezen wanneer u wilt dat het opgebouwde bedrag periodiek wordt uitgekeerd. Kiest u ervoor al vóórdat u de AOW-leeftijd bereikt te beginnen met uitkeren, dan moet u het bedrag over een langere looptijd verdelen. Hierbij geldt dat de uitkering 20 jaar, plus het aantal jaren dat u jonger bent dan de AOW-leeftijd, moet lopen. Bent u nu 61 en is uw AOW-leeftijd 66, dan moet de uitkering minimaal 24 jaar lopen. Heeft u wel al de AOW-leeftijd bereikt, dan moet de uitkering minimaal 5 jaar lopen. Anders dan bij banksparen krijgen uw nabestaanden na uw overlijden niets.

Koopsompolis

U kunt via een verzekeraar of bank geld beleggen in een koopsompolis. U legt dan in 1 keer een bedrag in en ontvangt hier periodiek rente over. Tijdens de looptijd kunt u geld bijstorten. Zodra u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt u een periodieke uitkering. De belastingvoordelen zijn vergelijkbaar met die voor banksparen en een lijfrenteverzekering.

Stel u overlijdt tijdens de looptijd, dan wordt er toch een bedrag uitgekeerd. Overlijdt u tijdens de eerste helft van de looptijd, dan wordt 90% van de opgebouwde waarde uitgekeerd aan uw nabestaanden. Overlijdt u tijdens de tweede helft, dan is dit 100%. Dit bedrag wordt in termijnen uitbetaald, niet in 1 keer.

Zelf sparen

U kunt natuurlijk ook los van enige instantie sparen voor uw oudedagvoorziening. Het nadeel hiervan is dat u de belastingvoordelen van de eerder genoemde spaarmogelijkheden dan niet heeft, en dat u vermogensbelasting betaalt over uw spaargeld.

Weet u hoe uw pensioen eruitziet? Doe de Pensioencheck.

Tip