Dit beweegt de beurs

4 beursfactoren voor echte experts

De beurs is altijd in beweging. Waardoor komt dat en hoe kunnen beleggers daarvan profiteren? ABN AMRO-Beleggingsstrateeg Ralph Wessels onderscheidt 4 factoren die van belang zijn voor beurs en belegger.

 

Ralph Wessels : "Er zijn allerlei factoren van invloed op de beurs. Als het om beleggen gaat, is het zaak om in de gaten te houden wat de economie als geheel doet en welk beeld bedrijfswinsten laten zien." De stand van de economie en hoe bedrijven presteren, houden vaak, maar niet altijd gelijke tred. Als de economie slecht draait, wil dat niet zeggen dat het ook per se slecht gaat met een bedrijf. "Uiteindelijk draait de aandelenmarkt om te verwachten winsten."

 1. Macro-economie

  Veel macro-economische factoren (factoren die slaan op de economie als geheel, bijvoorbeeld BBP of werkgelegenheid) zijn van invloed op de prijs van aandelen. "Maar veel macrocijfers kijken eigenlijk terug, naar wat er al is geweest", waarschuwt Ralph. "Je wilt juist weten wat er gaat komen. Daarom is het verstandig om te kijken naar cijfers met een voorspellende waarde. Het producentenvertrouwen in de verwerkende industrie - de zogenaamde PMI-data - zijn daarvoor bijvoorbeeld geschikt." Over die cijfers schrijven financiële media met regelmaat.

  "Wat betreft de huizencijfers: die illustreren mooi dat niet alle soorten cijfers altijd even belangrijk zijn. Tijdens de bankencrisis werd bijvoorbeeld veel sterker gelet op de Amerikaanse huizencijfers dan normaal. Dit doordat die crisis voor een belangrijk deel samenhing met de Amerikaanse huizenmarkt. Momenteel ligt de focus meer op inflatiecijfers die het rentebeleid van centrale banken bepalen."

 2. Bedrijfsresultaten

  De stand van de economie zegt veel, maar niet alles over hoe een bepaald bedrijf en het aandeel presteren. Bedrijfscijfers hebben een eigen verhaal te vertellen. Ralph: "Let erop hoe het met de winst en de kasstromen gaat en hoe de vooruitzichten zijn. Kijk daarnaast hoe sterk de balans is en - heel belangrijk - wat de visie en samenstelling van het management is. De managementvisie is cruciaal, die heeft namelijk ook een bepaalde voorspellende waarde voor de toekomst van het bedrijf." Let dus op jaarverslagen en houd in de gaten wat het management communiceert. Daarnaast is het goed om te letten op de prestaties ten opzichte van de verwachte prestaties. Ook de prestaties ten opzichte van concurrenten zijn van belang. Ralph: "Idealiter doet een bedrijf het in beide gevallen beter."

 3. Valuta- en grondstoffenprijzen

  Valuta- en grondstoffenprijzen hebben ook hun weerslag op de aandelenkoersen, maar hebben niet in elke sector dezelfde invloed. Het ligt voor de hand dat de olieprijs een effect heeft op een aandeel van Shell. Ook valutakoersen hebben invloed op aandelenkoersen.

  Ralph: "In 2017 verzwakte de dollar, dat heeft een grote impact voor de belegger in bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven die veel zakendoen in de VS. Het effect is in sommige gevallen echter omgekeerd: als een valuta daalt, kunnen aandelenkoersen stijgen en een deel van de valutadaling compenseren en vice versa. Een voorbeeld hiervan is de Brexit-stem. Het pond ging onderuit, maar dat verstevigde de concurrentiepositie van Britse bedrijven. Als gevolg daarvan zag je dat Britse beursindices, zoals de FTSE 100, al snel een gedeelte van hun verliezen goedmaakten."

 4. Momentum

  Ralph: "Beleggen is in de toekomst proberen te kijken, daarom zijn trends zo belangrijk." Het gaat erom of een bedrijf de wind in de rug heeft en in de juiste sector zit. "Met de opkomst van digitalisering, automatisering en robotisering heeft de IT-sector momenteel een gezonde positieve trend. Nutsbedrijven en telecombedrijven laten door de bank genomen al enige tijd een negatieve trend zien. Hun aandeel in beursindices wordt steeds geringer."

  Als analisten hun verwachtingen minder negatief maken, zijn dat mogelijk de eerste tekenen van bodem - het dieptepunt is bereikt - of herstel. Dit kan wellicht voor u een moment zijn om in te stappen.

Tip