Schenken op papier

Wilt u aan uw (klein)kinderen een bedrag schenken, maar heeft u het geld nu nog niet beschikbaar? Of wilt u schenken, maar ervoor zorgen dat uw (klein)kinderen minder erfbelasting betalen als u er straks niet meer bent? Dan kan schenken op papier een oplossing zijn. We leggen graag uit wat erbij komt kijken en laten u een rekenvoorbeeld zien. Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Maak een afspraak.

 

Hoe werkt schenken op papier?

 • U geeft 'op papier' een bedrag aan uw (klein)kinderen. Pas als u overlijdt krijgen zij het geld. Als u schenkt op papier krijgt u een schuld aan uw (klein)kinderen waarvoor u hen jaarlijks 6% rente betaalt. Betaalt u deze rente niet? Dan wordt de schuld voor de erfbelasting genegeerd. U bereikt dan niet het belastingvoordeel dat u met de schenking wilde behalen.
 • U stort het geld niet letterlijk op de bankrekening van uw (klein)kinderen maar legt wel vast dat u gaat schenken. Dat gebeurt zwart op wit bij een notaris door het opstellen van een schenkingsovereenkomst. Een schenking op papier is na uw overlijden namelijk alleen geldig als die is vastgelegd in een notariële akte.
 • U schenkt het geld vóór uw overlijden. Het voordeel daarvan is dat uw (klein)kinderen minder erfbelasting betalen als zij straks het geld krijgen. Zij mogen de schenking dan namelijk aftrekken van de erfenis.

Rekenvoorbeeld schenken op papier

Bij schenken op papier is de kans groot dat dit ook gevolgen heeft voor andere soorten belasting, zoals de inkomstenbelasting en de schenkbelasting. Schenkt u bijvoorbeeld meer dan het bedrag van de vrijstelling? Dan moeten uw (klein)kinderen direct schenkbelasting betalen. Het is goed om daar rekening mee te houden. Het rekenvoorbeeld geeft u een concreet beeld van de gevolgen van een schenking op papier.

Wat geeft vader Roel aan dochter Laura?

 • Roel heeft €100.000 overwaarde op zijn woning en € 400.000 op zijn spaarrekening
 • Roel doet een schenking op papier van € 100.000 aan Laura
 • Roel heeft nu een schuld bij Laura

Rente

 • Roel moet elk jaar 6% rente betalen aan Laura, in dit geval €6.000
 • Roel betaalt de € 6.000 rente aan Laura van zijn spaargeld

Schenkbelasting

 • Voor Laura geldt de jaarlijkse vrijstelling van € 6.604
 • Laura betaalt in dit geval schenkbelasting over € 93.396 (€100.000 min € 6.604)

Inkomstenbelasting

 • Roel heeft €100.000 overwaarde op zijn woning en € 400.000 op zijn spaarrekening
 • Door zijn schuld aan Laura heeft Roel minder vermogen in box 3, hij betaalt dus minder belasting
 • Laura krijgt € 100.000 aan vermogen in box 3 en moet daar belasting over betalen
 • Laura betaalt de belasting in box 3 van de 6% rente die Roel haar betaalt

Belastingbox 3 bestaat uit spaargeld, beleggingen en eventueel een tweede woning, min de schulden.

Erfbelasting
Als Roel overlijdt krijgt Laura de € 100.000 van Roel. Is de schenking vastgelegd in een notariële akte? En heeft Roel ieder jaar 6% rente betaald aan Laura? Dan hoeft ze over deze schenking geen erfbelasting meer te betalen.

Verder goed om te weten

 • Roel kan ook de schenkbelasting voor Laura voor zijn rekening nemen. Hij doet de schenking dan 'vrij van recht'. U vindt hier meer over op 'Wie betaalt de schenkbelasting?'
 • Door de schenking heeft Laura meer vermogen. Hierdoor krijgt ze in de toekomst misschien minder uitkering of toeslag, bijvoorbeeld huurtoeslag. 
 • Ieder jaar kan Roel bekijken of hij opnieuw wil schenken. De 6% rente die hij aan Laura moet betalen, is geen schenking. Roel kan dus de komende jaren gebruikmaken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling die dan geldt.

Schenking op papier vastleggen

Een schenking op papier moet u vastleggen in een notariële akte bij de notaris. Als u deze aanvraagt via DoeHetZelfNotaris , krijgt u als ABN AMRO klant 10% korting op de notariskosten. Hier kunnen nog andere kosten bijkomen. Kijk op de site van doehetzelfnotaris.nl welke kosten dat zijn. Heeft u nog vragen over de notariële akte? Neem dan rechtstreeks contact op met DoeHetZelfNotaris.

Schenken op papier en het nieuwe box 3-stelsel

Schenken op papier en box 3

De schenking op papier heeft voor de inkomstenbelasting gevolgen in box 3. Daar is de laatste tijd veel over te doen geweest. Er zou een nieuw stelsel komen voor box 3, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. Wat is nu de stand van zaken?