Schenken onder bewind

Wilt u uw (klein)kinderen een financieel steuntje in de rug geven? Maar vindt u het ook belangrijk dat zij het geld goed gebruiken? Met schenken onder bewind heeft u dat meer zelf in de hand. Regel het bewind meteen bij de schenking, want als u eenmaal geschonken heeft, kunt u het geldbedrag niet meer onder bewind laten zetten. Wilt u liever een persoonlijk gesprek? Maak dan een afspraak.

 

Wat is een schenking onder bewind?

Bij een schenking onder bewind beheren niet uw (klein)kinderen maar iemand anders van boven de 18 het geld. Meestal is de schenker de beheerder. U bespreekt samen met uw (klein)kinderen waaraan zij het geld uitgeven. Maar uiteindelijk bepaalt u of u het daarmee eens bent. Zo heeft u meer controle over wat er met uw schenking gebeurt.

Schenking vastleggen met schenkingsovereenkomst

U bent verplicht een schenking onder bewind vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. U kunt dat zelf regelen en hoeft daarvoor niet naar een notaris.

Hoe lang geldt het bewind over een schenking?

U bepaalt zelf hoe lang het bewind over de schenking duurt. Voor jonge (klein)kinderen komt een eindleeftijd van 25 jaar vaak voor. En vindt u dat uw (klein)kinderen goed omgaan met het geld? Dan kunt u het bewind eerder stopzetten. Overigens geldt er geen minimumleeftijd voor degene aan wie u schenkt. Dat kan vanaf de geboorte.

Bezwaar maken tegen het bewind

Uw (klein)kinderen kunnen bij de rechter bezwaar maken tegen het bewind. Dit kan als de (klein)kinderen 18 jaar zijn en het bewind minstens 5 jaar heeft geduurd. Vindt de rechter dat uw (klein)kinderen het geld zelf goed beheren en het bewind dus overbodig is? Dan kan de rechter het bewind eerder stopzetten dan u heeft bepaald.

De mogelijkheid dat (klein)kinderen bezwaar kunnen maken tegen het bewind, kan een reden zijn om een herroepelijke schenking te doen.

Hoe kunt u schenken onder bewind?

Bij een schenking onder bewind moeten beide ouders de schenkingsovereenkomst tekenen. Doet een (van de) grootouder(s) de schenking onder bewind? Dan tekenen beide ouders de schenkingsakte en machtigen zij de grootouders de rekening te openen.

Schenking doen

Afspraak maken over schenken

Denkt u erover te schenken? Dan kunt voor veel vragen komen te staan. Zoals: is het slim voor u om te schenken en zo ja, hoeveel? En wat is voor u het beste moment? Stel uw vragen aan onze adviseur. In een adviesgesprek krijgt u inzicht in uw persoonlijke financiële situatie.