Schenken onder bewind

Hoe kunt u schenken onder bewind?

Wilt u uw (klein)kind een financieel steuntje in de rug geven? Maar vindt u het belangrijk om controle te hebben over het moment waarop uw (klein)kind over het geld kan beschikken en over het doel waaraan uw (klein)kind het geld besteedt? Dan is schenken onder bewind wellicht een optie voor u. Schenken onder bewind kunt u afsluiten met hulp van een adviseur van ABN AMRO.

 

Wat is schenken onder bewind?

Bij schenken onder bewind schenkt u aan uw (klein)kind, maar gedurende de looptijd van het bewind wordt het geld niet door uw (klein)kind maar door de bewindvoerder beheerd. U legt vast wie de bewindvoerder van de rekening is en per wanneer het geld beschikbaar komt voor de rekeninghouder. Op deze manier kunt u zeggenschap houden over het moment waarop uw (klein)kind over het geld op de rekening kan beschikken.

Hoelang geldt het bewind over een schenking?

De duur van het bewind over een schenking wordt vastgelegd op het moment dat u start met schenken. U bepaalt zelf hoelang het bewind duurt. Het is mogelijk om een deel van de schenking tijdens de looptijd van het bewind vrij te geven aan uw (klein)kind. Uw (klein)kind krijgt dan de vrije beschikking over dat geld. En als de bewindvoerder vindt dat het (klein)kind goed omgaat met het geld, kan hij of zij het bewind eerder stopzetten. 

Bezwaar maken tegen het bewind

Het is niet gegarandeerd dat het bewind voor de hele periode blijft gelden. Uw (klein)kind kan namelijk bezwaar maken tegen het bewind bij de rechter. Dat kan alleen als uw (klein)kind meerderjarig is en het bewind minstens 5 jaar heeft gelopen. Vindt de rechter dat uw (klein)kind het geld zelf goed beheert en het bewind overbodig is? Dan kan de rechter het bewind eerder stopzetten dan u heeft bepaald.

Andere mogelijkheden voor een schenking

Naast schenken onder bewind zijn er nog andere regelingen voor een schenking. Denk bijvoorbeeld aan schenken met een uitsluitingsclausule. U legt dan vast dat de schenking privévermogen  is van uw (klein)kind. Dit is met name van belang als uw (klein)kind is getrouwd in de algehele gemeenschap van goederen of dat nog gaat doen. Het is ook mogelijk om een schenking herroepelijk te maken. U heeft dan de mogelijkheid om een schenking terug te draaien.

 

Hoe kunt u schenken onder bewind?

Schenken onder bewind sluit u altijd af met hulp van een adviseur van ABN AMRO. Samen met de adviseur legt u de schenking onder bewind vast in de Akte van Schenking en Bewind. In deze bewindakte worden ook de bewindvoerder van de rekening en de looptijd van het bewind vastgelegd. U hoeft hier dus niet voor naar een notaris. Het minimale bedrag voor een (eerste) schenking is € 2.000.

Let op: U kunt de KinderToekomst Spaarrekening niet gebruiken voor schenken onder bewind. Bekijk onze andere spaarrekeningen. 

Is uw (klein)kind minderjarig?

Als uw (klein)kind minderjarig is, kan een schenking onder bewind alleen wanneer één van de ouders van uw (klein)kind en de bewindvoerder een betaalrekening bij ABN AMRO hebben. Zowel de schenker, de wettelijke vertegenwoordigers en de bewindvoerder tekenen de akte van Schenking onder Bewind. De spaarrekening wordt vervolgens geopend. Behalve sparen onder bewind kunt u ook beleggen onder bewind. Kijk voor meer informatie bij Beleggen voor uw kind.

Is de schenker niet de wettelijk vertegenwoordiger?

  • Als de schenker een wettelijk vertegenwoordiger aanwijst als bewindvoerder, moeten beide wettelijk vertegenwoordigers tekenen. De bewindvoerder tekent dan voor de rol van bewindvoerder én voor de rol van wettelijk vertegenwoordiger. De andere ouder tekent dan mee voor toestemming. 
  • Als de schenker zelf de bewindvoerder is, is het voldoende als een wettelijk vertegenwoordiger namens de minderjarige verkrijger tekent. Meestal zijn de ouders de schenker en de bewindvoerder. 

Is uw (klein)kind meerderjarig?

Als uw (klein)kind meerderjarig is, is een schenking onder bewind alleen mogelijk wanneer uw (klein)kind en de bewindvoerder een betaalrekening bij ABN AMRO hebben. Zowel de schenker, de bewindvoerder en de verkrijger van het geld - dit is dus uw (klein)kind - tekenen de Akte van Schenking onder Bewind. Vervolgens wordt de spaarrekening geopend.

Andere suggesties voor u

Afspraak maken over schenken

Denkt u erover na om te gaan schenken? En heeft u vragen? Bijvoorbeeld over het bedrag dat u wilt schenken en wat voor u het beste moment is? Maak een afspraak met een adviseur en krijg inzicht in uw persoonlijke financiële situatie.

Doe de Schenkwijzer

Met de Schenkwijzer krijgt u antwoord op al uw vragen over schenken. Zo ziet u bijvoorbeeld welke vrijstellingen er zijn. Ook kunt u makkelijk de schenkbelasting berekenen.

Kan ik beter schenken of nalaten?

Schenken is vaak leuker dan nalaten. Overweegt u schenkingen te doen om de toekomstige druk van de erfbelasting voor uw kinderen te verminderen? Dan is het verstandig om eerst bij een aantal zaken stil te staan.