Tarieven en vrijstellingen schenkbelasting 2021

Als u slim schenkt, betalen de ontvangers minder of zelfs helemaal geen schenkbelasting. En als u nu geld schenkt aan eventuele erfgenamen, betalen zij na uw overlijden minder erfbelasting. We zetten de tarieven en vrijstellingen op een rij.

 

Vrijstellingen schenken aan kinderen

Iedereen die een schenking ontvangt, heeft tot een bepaald bedrag een vrijstelling. Dit betekent dat boven dat bedrag wél en onder dat bedrag geen schenkbelasting hoeft te worden betaald.


Kinderen tot 18 of 40 jaar en ouder Kinderen vanaf 18 tot en met 39 jaar
1. Jaarlijkse vrijstelling € 6.604 € 6.604
2. Eenmalig verhoogde reguliere vrijstelling   € 26.881
3. Eenmalig verhoogde vrijstelling studie   € 55.996
4. Verhoogde vrijstelling eigen woning   € 105.302
5. Verhoogde vrijstelling eigen woning, als 2. alleen gebruikt is vóór 2010   € 35.719

Kinderen vanaf 18 tot en met 39 jaar

 • De jaarlijkse vrijstelling is voor 2021 € 1.000 hoger in verband met de Coronacrisis.
 • Voor de jaarlijkse vrijstelling en de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 26.881 gelden geen bestedingseis. Uw kinderen mogen de schenking dus vrij besteden, tenzij uzelf anders bepaalt.
 • Voor de eenmalig verhoogde  vrijstelling voor de studie  geldt dat het meerdere boven € 26.881 moet worden besteed aan de studie. Bekijk de informatie over de vrijstelling dure studie van de Belastingdienst.
 • Voor de verhoogde vrijstelling voor het  schenken aan eigen woning  van € 105.302 geldt dat het meerdere boven € 26.881 moet worden besteed aan de eigen woning.
 • Het is mogelijk om de verhoogde vrijstelling van € 105.302 te spreiden over een periode van maximaal drie achtereenvolgende kalenderjaren. Een ontvanger kan dus van dezelfde schenker vrijgestelde schenkingen voor de eigen woning krijgen in 2021 en 2022 of in 2021, 2022 en 2023. Bij de Belastingdienst  vindt u meer informatie hierover. 
 • Voor de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning genoemd onder 5 geldt dat € 29.115 aan de eigen woning moet worden besteed.

Kinderen vanaf 40 jaar en ouder

Is uw kind of is een van uw kinderen 40 jaar of ouder? Dan geldt alleen de jaarlijkse vrijstelling van € 6.604. Is de partner jonger dan 40? Dan geldt er mogelijk toch een verhoogde vrijstelling. Partners worden voor de schenkbelasting namelijk gezien als 1 persoon en mogen daardoor de leeftijd aanhouden van de jongste partner. Kijk voor meer informatie naar partners voor de schenkbelasting bij de Belastingdienst.

Kinderen van uw partner

Voor de schenkbelasting zijn kinderen van uw partner hetzelfde als schenken aan uw eigen kinderen. Kijk bij de Belastingdienst voor meer informatie over kinderen en schenkbelasting .

Bijzondere vrijstellingen

Voor vermogen uit een onderneming en landgoederen kunnen bijzondere vrijstellingen gelden.

Kleinkinderen, partners en andere ontvangers

Jaarlijkse vrijstelling Eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning vanaf 18 t/m 39 jaar
Kleinkinderen, partners en andere ontvangers € 3.244 € 105.302

Meer weten over de verschillende vrijstellingen in 2020, bijvoorbeeld over de voorwaarden? Kijk dan op de site van de Belastingdienst '.

 

Tarieven schenkbelasting 2021

Is het bedrag van de schenking hoger dan de vrijstelling? Bekijk dan in onderstaande tabel wat de ontvanger betaalt.

Ontvanger(s) Percentage
Partner of kinderen

10% over de eerste € 128.751 boven de vrijstelling

20% over alle bedragen daarboven

Kleinkinderen of achterkleinkinderen

18% over de eerste € 128.751 boven de vrijstelling 

36% over alle bedragen daarboven

Andere ontvangers

30% over de eerste € 128.751 boven de vrijstelling 

40% over alle bedragen daarboven

Rekenhulp schenkbelasting berekenen

Bereken de schenkbelasting via de rekenhulp van de Belastingdienst .

Wanneer moet u aangifte doen voor de schenkbelasting?

De ontvanger moet aangifte doen voor de schenkbelasting als hij of zij meer krijgt dan het jaarlijks vrijgestelde bedrag. Wil de ontvanger gebruikmaken van een verhoogde schenkingsvrijstelling? Dan moet de ontvanger dat aangeven bij de aangifte. Schenker en ontvanger kunnen ook samen aangifte doen. Doet u een schenking in 2021? Dan moet de aangifte vóór 1 maart 2022 worden ingediend. 

Vergelijking schenkbelasting en erfbelasting

Als u schenkbelasting en erfbelasting met elkaar vergelijkt, ziet u dat de ontvanger of uw erfgenaam mogelijk minder erfbelasting betaalt wanneer u tijdens uw leven al schenkt.

Goed om te weten: overlijdt u binnen 180 dagen nadat de ontvanger de schenking heeft gekregen? Dan wordt de schenking soms gezien als onderdeel van de erfenis. 

Voorbeeld 1: schenken met vrijstelling aan kinderen in 2021 

 • De jaarlijkse vrijstelling voor schenkbelasting is € 6.604 
 • Het maximale tarief voor de erfbelasting is 20% 
 • U bespaart maximaal € 1.321 (20% van € 6.604) aan erfbelasting. 

Wilt u schenken aan uw kleinkinderen, partner of anderen? Dan is de vrijstelling € 3.244 in 2021. Wilt u weten wat de ontvanger dan maximaal bespaart aan erfbelasting? Lees meer over erfbelasting berekenen.  Ook als u meer wilt schenken dan het bedrag van de vrijstelling kan het interessant zijn schenkbelasting en erfbelasting te vergelijken.

Voorbeeld 2: meer schenken dan de vrijstelling aan kinderen in 2021 

 • U wilt meer schenken dan de jaarlijkse vrijstelling van € 6.604. Uw kinderen betalen 10% schenkbelasting over de eerste € 128.751 
 • Het maximale tarief dat uw kinderen na uw overlijden aan erfbelasting betalen is 20%
 • U bespaart maximaal € 12.875 (10% van € 128.751)

Schenken en buitenland

Woont u als schenker in Nederland maar de ontvanger in het buitenland? Dan is hij verplicht in Nederland schenkbelasting te betalen. De ontvanger moet dan misschien ook schenkbelasting betalen in het buitenland. Dat hangt af van het land waar de ontvanger woont. Zit u in deze situatie? Ga dan na welke regels voor u gelden in het betreffende land. Bent u als schenker geëmigreerd uit Nederland? Dan gelden aparte regels.

Wij helpen u graag verder

ABN AMRO geeft geen belastingadvies. Wilt u specifiek advies over schenken en/of erven en belasting? Neem dan contact op met uw belastingadviseur.