Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Persoon schrijvend

Codicil of testament: wat is het verschil?

Neem een moment voor uw nalatenschap

Niemand is graag bezig met zijn eigen overlijden. Toch is het verstandig om een moment te nemen om na te denken over wat u na wilt laten, en aan wie. Want als u uw zaken nu goed regelt, is het straks voor iedereen duidelijk hoe de nalatenschap is geregeld.

 

Iedereen heeft een nalatenschap. Met het oog daarop heeft u 3 mogelijkheden om uw nalatenschap te regelen. U kunt:

 1. Niets doen: dan geldt automatisch het wettelijk erfrecht. Dit bepaalt dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de hele nalatenschap ontvangt. Pas als de langstlevende partner overlijdt, krijgen de eventuele kinderen hun deel. Dit kunnen ook kinderen zijn uit een eerder huwelijk.
 2. Een codicil opstellen
 3. Een testament laten opstellen
 1. Codicil

  Veel mensen hebben bijzondere of waardevolle bezittingen, waarvan ze graag zien dat deze na hun overlijden in bezit komen van een bepaald familielid of vriend. Dit kunt u opschrijven in een codicil. U hoeft hiervoor niet naar de notaris, maar kunt dit gewoon aan de keukentafel doen. Een codicil is rechtsgeldig als aan 3 voorwaarden wordt voldaan: het moet met de hand geschreven zijn, de datum van opstelling moet erop staan en elke pagina dient te worden ondertekend door de opsteller.

  Een codicil heeft ook nadelen. Zo kunt u er niet alles mee regelen. Ook moeten nabestaanden maar net weten dát u een codicil heeft geschreven. Het kan kwijtraken of iemand kan het na uw overlijden – per ongeluk of expres – weggooien.

 2. Testament

  Als u echt zekerheid wilt over uw nalatenschap, is het beter om een testament op te stellen bij de notaris. In een gesprek met de notaris worden uw wensen juridisch vastgelegd. U kunt precies aangeven wie wat ontvangt én, indien gewenst, wie niets mag ontvangen. Deze ‘onterving’ is alleen mogelijk in een testament. Ook kinderen kunnen worden onterfd. In dat geval kan het kind echter wel aanspraak maken op zijn/haar ‘legitieme portie’. Dat is de helft van het bedrag dat hij of zij zou krijgen op basis van het normale erfrecht. Het is ook mogelijk om een legaat op te nemen in uw testament. Met een legaat laat u een duidelijk omschreven erfstuk of geldbedrag na aan een specifieke organisatie of persoon.

  Het testament heeft een onbeperkte geldingsduur en wordt door de notaris bijgeschreven in het Centraal Testamentenregister. Ook wordt uw testament door de notaris bewaard in een kluis. Iedereen die ouder is dan 16 jaar en handelingsbekwaam wordt geacht, kan een testament laten opstellen. In de praktijk gebeurt dit vaak rond ‘levensveranderende’ gebeurtenissen, zoals een huwelijk, het krijgen van kinderen, een scheiding, ernstige ziekte of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot het moment van overlijden heeft niemand, op uzelf na, het recht om het testament in te zien. Wilt u het testament aanpassen of laten vernietigen, dan kan dit alleen via de notaris.

 3. Combinatie van codicil en testament

  U kunt een testament combineren met een codicil, en deze samen door de notaris laten bewaren. In het testament laat u vastleggen wat er gebeurt met uw geld en huis. Een codicil is bij uitstek geschikt voor de wensen voor de begrafenis, het nalaten van sieraden en het doneren van organen.

Andere suggesties voor u

Veelgestelde vragen over een testament

Een testament is een document waarin u aangeeft wat er na uw overlijden met de erfenis moet gebeuren. We hebben de antwoorden op uw belangrijkste vragen over een testament op een rij gezet.

Wat kunt u regelen in een testament?

Bent u getrouwd en heeft u geen testament? Heeft u uw zaken dan wel goed geregeld? Lees onze aandachtspunten om dit te controleren. We concentreren ons in dit artikel vooral op het erfrecht. Dat is een onderdeel van het bredere onderwerp estate planning.

Vragen over het onterven van een kind

We krijgen regelmatig vragen over het onterven van een kind. Omdat dit een ingewikkeld onderwerp is, is ons antwoord eigenlijk altijd: 'Bespreek dit met uw notaris'. Om u toch op weg te helpen, geven we u een overzicht van veelgestelde vragen.