Wat kunt u verwachten op Prinsjesdag?

10-09-2019
Op dinsdag 17 september a.s. is het Prinsjesdag. Dan maakt de regering haar belastingplannen voor 2020 en eventueel enkele jaren daarna bekend. Wat kunt u bijvoorbeeld verwachten en wat is onder andere al bekend?
 

Veel maatregelen staan al vast

Mogelijk bevat Prinsjesdag dit jaar minder fiscaal nieuws dan vorig jaar. Toen hadden namelijk veel belastingplannen ook al betrekking op 2020 en 2021. We weten dan ook al dat de belastingdruk op arbeid verder daalt. Veel tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting gaan namelijk in 2020 en 2021 omlaag. Het toptarief bijvoorbeeld, gaat van 51,75% in 2019 naar 50,50% in 2020 en naar 49,50% in 2021. Dat staat in principe al vast.

Mogelijk toch lagere tarieven in box 1

Onlangs kwam in het nieuws dat waarschijnlijk de lage en middeninkomens er nog wat bij krijgen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat enkele tarieven in box 1 nog wat verder dalen dan vorig jaar is afgesproken. Op Prinsjesdag weten we meer daarover.

Beperking belastingvoordeel van veel aftrekposten

Overigens staat tegenover de al vastgestelde tariefsverlaging in box 1 dat veel aftrekposten in 2020 tegen een lager tarief verrekenbaar zullen zijn dan in 2019. Het gaat bijvoorbeeld om de aftrek van hypotheekrente, partneralimentatie, giften en specifieke zorgkosten. Het verrekentarief hiervoor is in 2020 maximaal 46%. Dat daalt de komende jaren verder tot maximaal circa 37% in 2023. Deze veranderingen staan in principe ook al vast. Als u en uw fiscaal partner ieder een lager belastbaar inkomen in box 1 hebben dan circa € 68.500, dan raakt deze afbouw van deze aftrekposten u niet.

Nieuwe percentages voor belastingheffing in box 3

Inmiddels is bekend hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen over uw box 3-vermogen op 1 januari 2020. De regering heeft namelijk al de nieuwe forfaitaire rendementspercentages voor box 3 over 2020 gepubliceerd. Ten opzichte van 2019 gaat de belastingdruk in box 3 in 2020 iets omlaag naar 0,55% tot 1,60%, afhankelijk van de omvang van uw box 3-vermogen.

Tevens heeft het kabinet bekendgemaakt hoe het spaarrendement in de toekomst wil gaan belasten, met name bij spaarders met vooral of uitsluitend spaargeld, waarschijnlijk vanaf 2022. Circa 1,35 miljoen spaarders betalen in 2022 volgens dit kabinetsplan dan geen belasting meer in box 3. Beleggers gaan dan wel meer belasting betalen in box 3. Het plan wordt nader uitgewerkt in een wetsvoorstel dat de regering naar verwachting in 2020 naar de Tweede Kamer stuurt.

Aanpassingen voor de woningmarkt

Waarschijnlijk gaat het kabinet flink investeren in de woningmarkt. Dat kan onder andere meer woningbouw betekenen. Mogelijk komen er maatregelen voor nieuwkomers op de woningmarkt. Bijvoorbeeld het voorstel dat starters straks geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen (nu: 2% voor woningen). Of dat zij straks minder hoeven terug te betalen op hun hypotheek tijdens de looptijd. Het is de vraag of er verder grote veranderingen voor de woningmarkt bekend worden op Prinsjesdag. Het kabinet wil namelijk ook de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek nog evalueren. Waarschijnlijk horen we daar eind 2019 meer over.

Eigenwoningforfait voor veel huizen omlaag

Verder zijn enkele fiscale veranderingen voor de woningmarkt al bekend. Hierboven werd de verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek al genoemd. Een andere aanpassing die al vaststaat, gaat over het eigenwoningforfait voor een eigen huis met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en circa € 1.080.000. Het eigenwoningforfait is een bijtelling in box 1 voor de eigenaar-bewoner van een hoofdverblijf. De bijtelling bij die waarde gaat in 2020 iets omlaag van 0,65% van de WOZ-waarde naar 0,60%. Voor zover de WOZ-waarde hoger is dan (circa) € 1.080.000, blijft het percentage van het eigenwoningforfait vooralsnog 2,35%, tot en met 2023. Dit hogere percentage wordt ook wel ‘villataks’ genoemd.

Tarieven in de vennootschapsbelasting omlaag

Onder andere BV’s betalen vennootschapsbelasting over hun belastbare winst. Voor de belastbare winst tot € 200.000 is het tarief 19% in 2019. Voor zover deze winst hoger is, is het tarief 25%. Vorig jaar is al vastgesteld dat de tarieven in de vennootschapsbelasting omlaag gaan in 2020 en 2021. In 2020 naar respectievelijk 16,50% en 22,55% en in 2021 naar respectievelijk 15% en 20,50%. Waarschijnlijk gaat de tariefsverlaging van 25% naar 22,55% in 2020 niet door. En in 2021 gaat het hoogste tarief mogelijk minder omlaag.

Hoger tarief in box 2

Voor met name aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is het onder andere ook belangrijk dat het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting in 2020 en 2021 omhoog gaat. Dit tarief over bijvoorbeeld dividend en de verkoopwinst op deze aanmerkelijkbelangaandelen gaat van 25% in 2019 naar 26,25% in 2020 en naar 26,90% in 2021. Deze veranderingen staan al vast.

Hogere bijtelling nieuwe elektrische auto van de zaak

Naar verwachting maakt de regering op Prinsjesdag ook de bijtellingspercentages bekend voor het privégebruik van een nieuwe auto van de zaak in 2020. In het Klimaatakkoord staat dat het lage bijtellingspercentage voor een nieuwe elektrische auto van de zaak in 2020 omhoog gaat van 4% naar 8%. Dat geldt dan tot een catalogusprijs van € 45.000.

Prinsjesdag en daarna

Op Prinsjesdag weten we welke maatregelen de regering in gedachten had. Verwachtingen komen niet altijd uit en vaak zijn er ook verrassingen. Na Prinsjesdag volgt de behandeling van de belastingplannen in de Tweede Kamer en daarna in de Eerste Kamer. In laatstgenoemde Kamer heeft het kabinet geen meerderheid meer. Het moet dan ook daar actief op zoek naar steun voor de belastingplannen bij de oppositie.

Dit artikel is geschreven door Peter Pleijsant van het Kenniscentrum van ABN AMRO MeesPierson

Stel uw vermogensvraag

Stel uw vermogensvraag

Over welk vermogensonderwerp wilt u meer weten? Laat het ons weten. Misschien leest u er binnenkort meer over op Vermogensvragen. Wilt u liever persoonlijke contact met een Preferred Banking adviseur? Maak dan een afspraak.