Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Vrouw met kop thee in haar handen kijkend naar buiten voor een raam

Belangrijke levensgebeurtenissen

Veranderingen die van invloed zijn op uw pensioen

Sommige veranderingen in uw leven hebben gevolgen voor uw pensioen. Bijvoorbeeld als u gaat trouwen of arbeidsongeschikt raakt. Lees waar u dan zoal aan moet denken.

U gaat trouwen (of gaat een geregistreerd partnerschap aan), een feestelijke gebeurtenis. Maar kijk dan toch ook even naar de zakelijke kant ervan.

Sinds 1 januari 2018 trouwt u standaard altijd in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat schulden en vermogen die voor het huwelijk zijn opgebouwd van de partner blijven die deze heeft opgebouwd. Bij een scheiding of overlijden worden deze niet verdeeld. Ook erfenissen en schenkingen vallen sinds 1 januari 2018 automatisch buiten de gemeenschap en worden bij echtscheiding of overlijden ook niet verdeeld. Wat u tijdens het huwelijk opbouwt valt wel in de gemeenschap en moet u bij echtscheiding of overlijden verdelen.

U kunt ook kiezen voor trouwen in volledige gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Deze voorwaarden legt u vast bij de notaris.

De verdeling van het pensioen bij echtscheiding is wettelijk geregeld. In de huwelijkse voorwaarden bepaalt u of u het pensioen bij echtscheiding anders wilt verdelen dan in de wet is vastgelegd. Dat geldt zowel voor het pensioen dat u via een werkgever opbouwt als voor pensioen dat u zelf regelt bij een bank of verzekeraar. Denk hier juist vóór het begin van het huwelijk goed over na. En bespreek de mogelijkheden met uw notaris.

Een scheiding heeft ook invloed op uw pensioen. Vraag uw werkgever wat voor gevolgen uw scheiding heeft voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen dat u via uw werkgever opbouwt. Bouwt u zelf extra pensioen op, bijvoorbeeld met een bankspaarproduct of lijfrente? Dan kan het volgende voor u van toepassing zijn: 

Pensioen verdelen
Bij een scheiding moeten u en uw partner het opgebouwde extra pensioen verdelen. U krijgt ieder de helft in een eigen pensioenproduct, behalve als het extra pensioen niet bij de huwelijksgoederengemeenschap hoort. Dat geldt ook voor het extra pensioen dat een ondernemer, zzp’er of dga als privépersoon heeft geregeld.

Alimentatieverplichting
U kunt het te verdelen pensioen gebruiken als alimentatieverplichting of verrekenen met andere te verdelen pensioenproducten. Bespreek dit met een adviseur.

Niet afkopen 
Het is niet mogelijk het opgebouwde extra pensioen in één keer uit te keren en dan te verdelen. Als u dat toch graag wilt, dan betaalt u inkomstenbelasting én een fiscale boete over het uitgekeerde bedrag.

Meer over pensioen & scheiding >

Als u door een ongeval of ziekte niet meer kunt werken, dan is dat risico vaak wel verzekerd in het pensioen dat u via een werkgever opbouwt. U heeft dan recht op een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u geen premie meer betaalt, maar wel pensioen blijft opbouwen.

Bouwt u extra pensioen op door te banksparen of via een lijfrente, dan is dat risico niet verzekerd. U bent altijd vrij om te stoppen met inleggen, ongeacht of u arbeidsongeschikt bent of niet. Over het gespaarde bedrag op de geblokkeerde rekening blijft u wel rente ontvangen. Er komt dan alleen geen extra inleg meer bij.

Tip: u kunt een aparte verzekering afsluiten tegen de (financiële) gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

U ontvangt al pensioen
Ontvangt u al een extra pensioenuitkering van de ABN AMRO Leefrente? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden bij langdurige arbeidsongeschiktheid (een deel van) uw ABN AMRO Leefrente in één keer opnemen zonder dat er sprake is van afkoop. Dit kan als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft een doktersverklaring waaruit blijkt dat u niet kunt werken. Het gaat dan om het werk dat u verrichtte tot het moment dat u arbeidsongeschikt werd.
  • U bent in de 12 maanden na de afgifte van de doktersverklaring waarschijnlijk niet in staat om werkzaamheden te verrichten.
  • Door uw arbeidsongeschiktheid ontvangt u niet het inkomen dat u ontving voordat u arbeidsongeschikt werd.
  • U mag zelf kiezen welk bedrag u opneemt. Dat bedrag mag niet meer zijn dan bruto € 40.000 per kalenderjaar. Wilt u meer opnemen, dan heeft u een verklaring van de belastingdienst nodig. Daaruit moet blijken welk bedrag u op mag nemen.
  • De afkoop moet plaatsvinden vóór uw AOW-gerechtigde leeftijd. 
  • De afkoop wordt in één keer uitgekeerd met inhouding van de maximale loonheffing en sociale premies. 

De regelgeving geldt ook als de rekeninghouder langdurig arbeidsongeschikt was en inmiddels is overleden. De nabestaande die de Leefrente erft, kan ook afkopen als bovenstaande voorwaarden van toepassing zijn.

Pensioen via uw werkgever
Als u een nieuwe baan heeft, dan krijgt u vaak te maken met een andere pensioenregeling. U kunt in dat geval het opgebouwde pensioen van de vorige werkgever meenemen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe pensioenregeling. Dat heet waardeoverdracht. 

Of het verstandig is, hangt af van de voorwaarden van de pensioenregelingen van uw oude en nieuwe werkgever. Soms is het niet mogelijk, bijvoorbeeld als het pensioenfonds van de oude werkgever een te lage dekkingsgraad heeft. 

Pensioen dat u zelf heeft geregeld
Banksparen of een lijfrenteverzekering is een persoonlijke regeling voor extra pensioen. Waardeoverdracht bij verandering van baan is dan niet van toepassing. Het is wel goed even na te gaan of de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever beter of slechter is dan uw oude regeling. Zo kunt u op tijd maatregelen nemen om extra pensioen op te bouwen. 

Waardeoverdracht bij banksparen of een lijfrenteverzekering kan wel als u bij een andere aanbieder bijvoorbeeld betere voorwaarden kunt krijgen of als u aan het einde van de opbouwfase overstapt naar een uitkeerproduct.

Het aantal ondernemers en zzp’ers in Nederland neemt toe. Misschien overweegt u ook voor uzelf te beginnen. Er komt dan veel op u af. U moet allerlei zaken zelf regelen, zoals acquisitie, marketing, administratie, verzekeringen, enzovoort. Ook krijgt u te maken met nieuwe wetgeving en andere belastingregels. 

Vergeet uw pensioen niet
Vaak wordt het inkomen voor later dan vergeten. Ook dat moet u nu zelf regelen, evenals een inkomen voor uw eventuele nabestaanden mocht er iets met u gebeuren.

Als u wordt ontslagen als u dichtbij de pensioengerechtigde leeftijd bent, dan kan het moeilijk zijn nog een baan te vinden. Misschien ziet u het als aan kans om als zzp'er aan de slag te gaan. Met de startersregeling van het UWV kunt u met behoud van uw uitkering als zzp'er starten. 

Waarschijnlijk heeft u een ontslagvergoeding ontvangen. Bekijk in dat geval samen met een adviseur wat u daar het beste mee kunt doen. De adviseur kijkt dan ook naar uw pensioen.

Zo bouwt u pensioen op

U kunt op 5 verschillende manieren zorgen voor inkomen later. Deze manieren worden ook wel de 5 pijlers van het pensioenstelsel genoemd. De eerste, de AOW, staat vast en is voor iedereen in Nederland gelijk. Maar bij andere pijlers heeft u zelf in de hand hoeveel u opbouwt.

Lees meer over de pijlers

Ook interessant voor u

Uw jaarlijkse pensioencheck

Een goed inzicht in uw pensioen begint met regelmatig uw pensioen checken. Lees meer over wanneer een check handig is.

Hoe bouw ik extra pensioen op?

Hoe eerder u begint met het aanvullen van uw pensioen, hoe beter. Bijvoorbeeld door banksparen met mogelijk belastingvoordeel.

Wilt u meer weten over pensioen?

Op de nieuws- en blogpagina vindt u alles wat u wilt weten over pensioen. Van zelf extra pensioen opbouwen tot ontwikkelingen in de wereld van pensioen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij onze meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.
Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen over uw persoonlijke situatie?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde pensioenvragen.
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bekijk de telefoonnummers en openingstijden.

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.