Veelgestelde vragen

Bekijk hier alle veelgestelde vragen

Kendu & contact

Kendu is een app waarmee u werkt aan uw financiële ambities. U bepaalt wat uw financiële ambities zijn. Wij gaan vervolgens voor u aan de slag met beleggen. Dit noemen we vermogensbeheer. Want bij Kendu hoeft u niet zelf de beleggingsbeslissingen te nemen. Dat laat u over aan Kendu. 

Kendu is een product van ABN AMRO.

App ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via 06 - 57 33 40 42 of stuur ons een e-mail.

Heeft u een klacht? Laat het ons meteen weten met een e-mail. We komen zo snel mogelijk met een reactie. Bent u het niet eens met onze reactie, dan kunt u in beroep gaan bij de afdeling Klachtenmanagement van ABN AMRO. Niet tevreden met het antwoord van ABN AMRO? Dan kun u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Beleggen

Wordt u klant en laat u Kendu uw geld beleggen? Dan betaalt u kosten, een deel is een vast percentage aan kosten en een deel is gebaseerd op uw beleggingsportefeuille.

Bereken uw kosten en rendement

Kosten Kendu

Voor Kendu betaalt u een vast percentage aan servicekosten. Hierin zitten de aankoop- en verkoopkosten, de kosten van het vermogensbeheer, de kosten van de administratie van uw beleggingsportefeuille en de kosten van onze informatievoorziening aan u. De servicekosten zijn 0,42% inclusief btw over het geld dat u belegt bij Kendu. De servicekosten gelden per jaar. U betaalt de servicekosten achteraf per kwartaal. Aan het einde van ieder kwartaal bepaalt Kendu de waarde van de beleggingen. Op basis daarvan betaalt u ieder kwartaal 25% van het berekende jaarpercentage aan servicekosten.

Lopende kosten

U betaalt kosten aan de fondsbeheerders van de beleggingsfondsen waarin Kendu voor u belegt. Zoals beheerkosten, administratiekosten, marketing- en distributiekosten. Dit noemen wij de lopende kosten. Dit is een vast percentage, dat bij elk beleggingsfonds verschilt. De fondsbeheerder bepaalt elk jaar deze kosten. De lopende kosten staan in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het betreffende beleggingsfonds. De beleggingsfondsen waarin Kendu voor u belegt hanteren voor Kendu geen in- en uitstapkosten. Daarnaast maakt een beleggingsfonds kosten voor de aan- en verkoop van beleggingen binnen het fonds. Dit zijn transactiekosten. Deze kosten verschillen per beleggingsfonds. 

De lopende kosten en transactiekosten betaalt u niet apart. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het beleggingsfonds.

De beheerkosten van ABN AMRO Profielfonds 6 zijn hoger dan die van ABN AMRO Profielfonds 2 (lees daarvoor de Essentiële Beleggersinformatie), omdat ABN AMRO Profielfonds 6 belegt in een duurdere mix van vermogenscategorieën en beleggingsinstrumenten. Op basis van uw risicoscore kan het zijn dat het aandeel van ABN AMRO Profielfonds 2 in uw beleggingsportefeuille groter is dan dat van ABN AMRO Profielfonds 6. Hierdoor vallen de te verrekenen kosten van ABN AMRO Profielfonds 2 tot een risicoscore van 55 hoger uit dan die van ABN AMRO Profielfonds 6.

Kendu belegt in 3 beleggingsfondsen: ABN AMRO Profielfonds 2, ABN AMRO Profielfonds 6 en Allianz Euro Oblig Court Terme ISR. Deze beleggingsfondsen kunnen beleggen in verschillende beleggingsinstrumenten, waaronder ook andere beleggingsfondsen. De fondsbeheerders bepalen de strategie van de beleggingsfondsen. Kendu bepaalt op basis van uw risicoscore welke combinatie van beleggingsfondsen het best bij u past. Deze beleggingsfondsen kunnen beleggen in verschillende andere beleggingsfondsen. Die andere beleggingsfondsen op hun beurt kunnen beleggen in verschillende beleggingsproducten, zoals aandelen en obligaties. Een fondsbeheerder beheert het beleggingsfonds en bepaalt de strategie van zijn fonds. In de Informatiebrochure Kendu leest u hier meer over. 

In de Kendu app kunt u altijd zien hoe uw vermogen zich ontwikkelt en of uw ambities nog haalbaar zijn. Daarnaast krijgt u aan het einde van elk kwartaal een overzicht met daarin de waarde en samenstelling van uw beleggingsportefeuille. Dit overzicht vindt u in het documentenoverzicht van de Kendu app.

Weten hoe goed Kendu uw geld belegt? Dan kunt u de resultaten van uw beleggingsportefeuille vergelijken met een benchmark. Dat is een bepaalde standaard, zoals een beursindex. De benchmark voor uw beleggingsportefeuille hangt af van de fondsen waar Kendu voor u in belegt. En van de verhouding van die fondsen in uw portefeuille. Dit zijn de benchmarks per fonds:

Fonds Benchmark
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC Euro Overnight Index Average (EONIA)
ABN AMRO Profielfonds 2 20 % Global EQ (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex-Europe + 10% MSCI Emerging) + 60% Bloomberg Barclays Euro Aggregate bond index 1-10Y + 5% Bloomberg Barclays Global High Yield Corporate EUR hedged + 2.5% JP Morgan EMBI EUR hedged + 2.5% JP Morgan CEMBI EUR hedged + 10% 1m Euribor
ABN AMRO Profielfonds 6 90 % Global EQ (50% MSCI Europe + 40% MSCI World ex-Europe + 10% MSCI Emerging) + 10% 1m Euribor

In de kwartaalrapportages in de app zijn de prestaties van de benchmark te zien, zodat u deze kunt vergelijken.

Dat onderzoeken we in de app, met een vragenlijst. Als u klant wordt bij Kendu, stellen we u vragen over uw financiële situatie, risicobereidheid en financiële ambities. Op basis van uw antwoorden bepalen wij of u het risico van vermogensbeheer (uw geld laten beleggen) kan dragen. En of dat risico bij u past. Daarnaast stellen we ook vragen over uw kennis van en ervaring met beleggen. Als het nodig is, krijgt u van Kendu extra informatie, zodat u de risico’s van vermogensbeheer en beleggen begrijpt.

Omdat beleggen risico’s met zich mee brengt, moet u uiteraard alleen beleggen met geld dat u kunt missen.

Het duurt maximaal 3 werkdagen, totdat zichtbaar is hoe uw inleg over de fondsen is verdeeld. Daarna duurt het nog maximaal 2 werkdagen, totdat dit zichtbaar is in de grafiek.

Gegevens & rekeningen

Om een account aan te maken, vraagt Kendu uw naam en e-mailadres. Beslist u te beleggen met Kendu? Dan hebben we extra gegevens van u nodig, zoals uw leeftijd en adres. We stellen u in de app vragen over uw persoonlijke en financiële situatie. Ook vragen we u een scan van uw geldige paspoort of ID-kaart te uploaden. Meer weten over hoe Kendu met uw gegevens omgaat? Lees de privacyverklaring.

Bij Kendu krijgt u 2 rekeningen: een Kendu spaarrekening en een Kendu beleggingsrekening. Boekt u geld over naar Kendu, dan komt dit op uw Kendu spaarrekening. Klaar om te beleggen? Dan legt u uw geld in op uw beleggingsrekening, gewoon via de app.

U ontvangt mogelijk rente over het bedrag op uw Kendu spaarrekening. Dit hangt van de ontwikkeling van de marktrente af. Op dit moment is de rente op uw Kendu spaarrekening 0,0%.

De rentepercentages op de Kendu spaarrekening staan niet vast. Kendu kan deze altijd wijzigen. Kendu berekent de rente over de dagen dat uw geld op de Kendu spaarrekening heeft gestaan. We schrijven uw mogelijke rente met datum 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september bij op uw Kendu spaarrekening. Het maximale saldo waarover u rente ontvangt, is € 1.000.000.

Ga naar uw eigen bank en boek een bedrag over naar uw Kendu spaarrekening. Het IBAN-nummer hiervan vindt u in de app, zodra u klant bent geworden. Klaar om te beleggen? Leg dan uw geld in vanaf uw Kendu spaarrekening naar de Kendu beleggingsrekening, gewoon via de app. Die inleg kan ook automatisch, door een periodieke inleg in te stellen.

Dat regelt u in de app. Neemt u geld op van uw beleggingsrekening? Dan gaat Kendu (een deel van) uw beleggingsfondsen verkopen. Dit doen we normaal gesproken binnen 5 werkdagen. Daarna staat het geld op uw Kendu spaarrekening. Geld opnemen kan de kans verminderen dat u uw financiële ambities haalt.

Nee. U kunt uw beleggingsfondsen bij Kendu niet overboeken naar een andere beleggingsrekening binnen Kendu of ABN AMRO, of bij een andere bank. Dit kan ook niet als die andere beleggingsrekening op uw naam staat.

U kunt op elk moment uw rekening bij Kendu opzeggen. U doet dit door ons een e-mail te sturen. Nadat u een bevestiging heeft ontvangen, stopt de Overeenkomst Vermogensbeheer Kendu. We verkopen dan uw beleggingsportefeuille en maken het geld over naar uw betaalrekening. 

Nadat de Overeenkomst vermogensbeheer Kendu is gestopt, heeft u geen toegang meer tot uw documentenoverzicht in de app. Wilt u opzeggen? Download dan eerst de documenten die u wilt bewaren.

Deze staan in de app, bij uw persoonlijke documentenoverzicht. Hier vindt u onder meer uw ondertekende overeenkomst, onze algemene voorwaarden, het persoonlijke risicoscore document en de overzichten van uw beleggingen die u ieder kwartaal ontvangt. We raden u aan de documenten die u wilt bewaren voor uw eigen administratie te downloaden.

Als u geld overboekt van uw eigen bank naar uw Kendu spaarrekening, duurt het maximaal 3 werkdagen voordat het geld op uw spaarrekening staat.

Als u direct geld overmaakt van uw bankrekening naar uw Kendu spaarrekening, is de bijbehorende naam van de rekening nog niet beschikbaar. Het duurt enkele werkdagen totdat de gegevens zijn bijgewerkt.

Rendement & risico

De risicoscore, tussen 1 (weinig risico) en 100 (maximum risico), volgt uit uw antwoorden op onze vragen in de app. Uw risicoscore bepaalt met welk risico Kendu voor u belegt. 

Op basis van deze score belegt Kendu voor u in een aantal beleggingsfondsen. De risicoscores vallen binnen 6 risicogroepen. Hoe hoger uw risicoscore, hoe meer risico u loopt bij uw beleggingen. Neemt u liever minder risico dan uw risicoscore aangeeft? Geen probleem. U kunt echter niet meer risico nemen dan uw risicoscore.

Risicogroep 1: Risicoscore 1 - 18 (zeer defensief)
Risicogroep 2: Risicoscore 19 - 31 (defensief)
Risicogroep 3: Risicoscore 32 - 49 (matig defensief)
Risicogroep 4: Risicoscore 50 - 71 (matig offensief)
Risicogroep 5: Risicoscore 72 - 91 (offensief)
Risicogroep 6: Risicoscore 92 - 100 (zeer offensief) 

Binnen risicogroep 1 kunt u niet bij Kendu beleggen, dan is sparen een beter idee.

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Hier leggen we uit welke risico’s er zijn en hoe u hiermee in uw beleggingskeuzes rekening kunt houden. 

De belangrijkste risico’s van beleggen 

Kent u de risico’s van beleggen? Dan kunt u beter beslissen welk risico u kunt en wilt lopen. De meest bekende algemene risico’s zijn koersrisico, marktrisico, concentratierisico en kredietrisico. Maar er zijn nog meer risico’s waar u rekening mee moet houden.

Alle risico’s leest u hier op de site van ABN AMRO.

Bij Kendu belegt u om te werken aan uw financiële ambities. In de app laten we u daarom zien of u op koers bent voor uw ambities. Daarbij houden we rekening met een verwacht rendement, horend bij uw risicoscore. Welk rendement dat is, hangt af van uw risicoscore, looptijd en inleg. Zodra u klant wordt, maken we uw financiële ambities inzichtelijk (inclusief rendement) voor een verwachte markt, een markt die beter is dan verwacht en een markt die slechter is dan verwacht.

Het is onmogelijk om precies te voorspellen hoe de markt zich de komende jaren ontwikkelt en welke bedrijven de grote winnaars en verliezers worden. Aan de hand van uw risicoscore belegt Kendu voor u in een combinatie van 3 goed gespreide beleggingsfondsen, een geldmarktfonds en 2 fondsen die bestaan uit een mix van vermogenscategorieën. Het voordeel hiervan is dat u risico's goed worden gespreid, ook als u een relatief klein bedrag belegt.

Daalt de waarde van uw beleggingsportefeuille met 10% of meer, vergeleken met de waarde in het laatste kwartaaloverzicht? Dan informeert Kendu u daarover. En ook bij iedere daling met een veelvoud van 10% in diezelfde periode krijgt u van ons bericht.

Overige vragen

Om toegang te krijgen tot uw Kendu app, moet u iedere keer inloggen. Als iemand anders uw telefoon heeft, kan diegene dus niet zomaar bij uw app of uw beleggingen. Zodra u een nieuwe telefoon heeft, downloadt u opnieuw de Kendu app en kunt u gewoon weer inloggen. Wel adviseren we u om in dat geval uw wachtwoord voor de zekerheid te wijzigen.

In het scherm kunt u tikken op 'opnieuw versturen'. U krijgt dan een nieuwe sms, waarna u verder kan in de Kendu app.

De app zal in het vierde kwartaal van 2019 ook verkrijgbaar zijn in de Play Store voor Android.

Komt u er niet uit?

WhatsApp icon

Stuur een bericht via WhatsApp

Wij zijn bereikbaar voor u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.
 
Via 06-57334042
Mail icon

Mail ons

Stuur ons een e-mail, dan wordt u zo spoedig mogelijk geholpen.
 
Mail kendu@nl.abnamro.com
Kendu - vogel

Lees meer op kendu.nl

Op de website van Kendu leest u meer over de app.

Komt u er niet uit?

WhatsApp icon

Stuur een bericht via WhatsApp

Wij zijn bereikbaar voor u op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.
 
Via 06-57334042
Mail icon

Mail ons

Stuur ons een e-mail, dan wordt u zo spoedig mogelijk geholpen.
 
Mail kendu@nl.abnamro.com
Kendu - vogel

Lees meer op kendu.nl

Op de website van Kendu leest u meer over de app.