De risico's van beleggen met Kendu

Beleggen brengt risico’s met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Hier leggen we uit welke risico’s er zijn en hoe u hiermee in uw beleggingskeuzes rekening kunt houden.

 

De belangrijkste risico’s van beleggen

Kent u de risico’s van beleggen? Dan kunt u beter beslissen welk risico u kunt en wilt lopen. De meest bekende algemene risico’s zijn koersrisico, marktrisico, concentratierisico en kredietrisico. Maar er zijn nog meer risico’s waar u rekening mee moet houden.

 

Koersrisico

De prijs van een beleggingsproduct noemen we ook wel de koers. Koersrisico is het risico dat uw belegging minder waard wordt. Dit risico verschilt per belegging en is onder andere afhankelijk van:

 • de resultaten van de belegging zelf
 • vraag en aanbod van de belegging
 • wisselende stemmingen bij beleggers (zie ook: marktrisico).

Marktrisico

Marktrisico is het risico dat de markt veel stijgt of daalt als gevolg van wisselende stemmingen bij beleggers. Dit noemen we ook wel de volatiliteit (beweeglijkheid) van de markt. De markt is over het algemeen erg gevoelig voor wisselende stemmingen. Bij een positieve stemming kunnen de koersen van uw beleggingen stijgen. Negatieve stemmingen kunnen de koersen laten dalen. 

 

Concentratierisico

Belegt u in slechts in één of enkele beleggingen? Dat noemen we een geconcentreerde portefeuille. Gaat het niet goed met deze beleggingen, dan heeft u geen of weinig mogelijkheden om het verlies van deze beleggingen op te vangen met andere beleggingen die het wel goed doen. 

Debiteuren- of kredietrisico (bij obligaties)

De meeste obligaties worden uitgegeven door ondernemingen of overheden. Dat zijn de debiteuren van de obligatie. De verwachting of de debiteur de rente kan betalen en het geld aan het eind kan terugbetalen, speelt bij obligaties een grote rol. Dit noemen we kredietwaardigheid van de debiteur. Hoe hoger deze kredietwaardigheid, hoe lager de rente zal zijn die u krijgt op de obligatie. En hoe lager de kredietwaardigheid, hoe hoger die rente zal zijn. Wordt de kredietwaardigheid van een debiteur slechter? Dan daalt meestal de koers van de obligatie. Verbetering van de kredietwaardigheid leidt meestal tot een koersstijging.

Overige risico's van beleggen

 

Valutarisico

Heeft u een beleggingsproduct dat in een andere valuta dan de euro is uitgegeven? Dan loopt u een risico op die andere valuta tegenover de euro. Die andere valuta kan namelijk meer of minder waard worden tegenover de euro. En dat heeft weer gevolgen voor de waarde van uw belegging in euro’s.

Renterisico

Rente is de prijs voor het lenen van geld. Verandert de rente in de markt? Dan kan dit gevolgen hebben voor de koersen van bijvoorbeeld aandelen of van obligaties met een vaste rente. Daarom is het renterisico gelijk ook een koersrisico. In het algemeen geldt:

 • Stijgt de rente? Dan dalen de koersen van aandelen en van obligaties met een vaste rente.
 • Daalt de rente? Dan stijgen de koersen van aandelen en van obligaties met een vaste rente.
 

Liquiditeitsrisico

Dit is het risico dat u moeilijk uw belegging kunt verkopen, omdat er op dat moment geen of weinig vraag naar is. 

Politiek risico

Ook maatregelen van de overheid of uitspraken in de politiek kunnen een negatief effect hebben op de waarde van uw beleggingen. Dit noemen we een politiek risico.

Inflatierisico

Inflatie betekent dat u voor 1 euro minder kunt kopen. De waarde van de euro is afgenomen, en dus ook de waarde van uw belegging (in euro’s).

Liquiditeitsrisico

Dit is het risico dat u moeilijk uw belegging kunt verkopen, omdat er op dat moment geen of weinig vraag naar is. 

Politiek risico

Ook maatregelen van de overheid of uitspraken in de politiek kunnen een negatief effect hebben op de waarde van uw beleggingen. Dit noemen we een politiek risico.

Inflatierisico

Inflatie betekent dat u voor 1 euro minder kunt kopen. De waarde van de euro is afgenomen, en dus ook de waarde van uw belegging (in euro’s).

 

Herbeleggingsrisico

Dit komt vooral bij obligaties voor. Wanneer uw obligatie eindigt en u het geld daarvan terugkrijgt bestaat het risico dat u dit niet opnieuw in een obligatie met vergelijkbare kenmerken kunt beleggen. Vergelijkbare kenmerken zijn bijvoorbeeld dezelfde of bijna dezelfde kredietwaardigheid, looptijd en rente.

Het risico van onvoorziene situaties

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een terroristische aanslag. Maar ook een ingrijpende verandering in de wetgeving is een voorbeeld van een onvoorziene situatie. Zelfs als u heel defensief belegt (met weinig risico) kunnen onvoorziene situaties grote invloed hebben op de koers van uw beleggingen.

Wat kunt u doen om minder risico te lopen?

 1. Stap 1 - Bereid u goed voor

  Voordat u gaat beleggen moet u bepalen of u uw geld voor langere tijd kunt missen en bereid bent om risico’s te lopen. Wat zijn uw beleggingsdoelen? Hoe belangrijk is het dat u dat doel haalt met beleggen? Zijn er grote gevolgen als u dat doel niet haalt?

 2. Stap 2 - Zorg voor spreiding

  Met spreiding kunt u het concentratierisico tegengaan. We onderscheiden voor beleggen vier vermogenscategorieën: aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. Door uw beleggingen te spreiden over deze vier vermogenscategorieën, bepaalt u al voor een groot deel of u uw doel kunt halen. Bij Vermogensbeheer geeft u aan hoeveel risico u wilt lopen en zorgen onze vermogensbeheerders voor een goede spreiding. Bij Begeleid Beleggen kiest u een profielfonds, de fondsbeheerder van dat fonds zorgt voor de spreiding.

 3. Stap 3 - Krijg kennis en ervaring

  Daarnaast is van belang hoeveel u weet van beleggen en hoeveel ervaring u al heeft met beleggen. Alleen als u begrijpt hoe uw beleggingsvorm en beleggingsproduct werkt, kunt u de risico’s ervan inschatten. Belegt u al en heeft u al eens een (flinke) beursdaling meegemaakt? Dan weet u van uzelf hoe u daarop reageert. Vaak zijn dat de momenten waarop risico pas echt duidelijk voor iemand wordt.

 4. Stap 4 - Let op complexe producten

  Wilt u in een complex product beleggen, zoals opties of hedge funds? Leer dan eerst meer over dit product in de Beleggers Academy. Elk complex product heeft een essentiële-informatie document (Eid). Hierin leest u de kenmerken en risico’s van dat product. Zorg dat u de kenmerken en risico’s van dat product kent en dat u begrijpt hoe het product werkt.