De Risicometer Beleggen

Banken en beleggingsondernemingen gebruiken verschillende namen voor hun risicoprofielen.  Bij Kendu gebruiken we zes risicogroepen, geen risicoprofielen. Maar die namen zeggen niet altijd iets over hoe hoog het risico van een risicoprofiel is. Daarom is er de Risicometer Beleggen. De Risicometer Beleggen is een maatstaf van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Kendu is aangesloten bij de NVB en heeft met de NVB afgesproken om deze risicometer als de standaard te gebruiken.

 

Het doel van de risicometer is puur dat beleggers de risicoprofielen- of groepen van verschillende banken en beleggingsondernemingen snel en goed met elkaar kunnen vergelijken.

De wijzers van de Risicometer Beleggen gaan van links naar rechts op een schaal van zeven, van laag naar hoog risico. Bij één hoort het laagste risico, bij zeven hoort het hoogste risico. Het zwarte vlak tussen de twee wijzers geeft het minimale risico en het maximale risico aan, dat is de bandbreedte waarbinnen het risico van die risicogroep zich beweegt: 

  • Hoe breder het zwarte vlak, hoe meer beweeglijkheid er is in het rendement en hoe onzekerder het risico. Het minimale risico en het maximale risico liggen hier ver uit elkaar. 
  • Hoe smaller het zwarte vlak, hoe minder beweeglijkheid er is in het rendement en hoe zekerder het risico. Het minimale risico en het maximale risico liggen dan veel dichter bij elkaar. 

De Risicometer Beleggen geeft inzicht in het risico van de beleggingen binnen een risicogroep. Deze risicometer is gebaseerd op de beweeglijkheid van het rendement van de beleggingen in een risicogroep. Deze beweeglijkheid is een veelgebruikte maatstaf voor het marktrisico. Maar er zijn nog andere risico’s die grote invloed op het rendement kunnen hebben. Hier houdt de Risicometer Beleggen geen rekening mee. Lees daarom ook het hoofdstuk ‘Risico’s van beleggen’ verderop in deze brochure. 

Verder is het volgende nog belangrijk om te weten: 

  • De Risicometer Beleggen is gebaseerd op de beweeglijkheid van de koersen in het verleden. Dit is een aanwijzing voor de beweeglijkheid in de toekomst, maar is geen garantie; 
  • Hoe beweeglijker de koersen, hoe hoger het rendement kan zijn, maar ook hoe lager het rendement kan zijn; 
  • Laag risico betekent nog steeds dat u geld kunt verliezen. Lees daarom ook de informatie over wat er gebeurt in een worst case scenario. Dat is het scenario waarin we de meest negatieve verwachtingen hebben berekend in het verwachte rendement; 
  • De Risicometer Beleggen gaat over de standaardbeleggingen (een modelportefeuille) in een risicogroep en niet over uw eigen beleggingsportefeuille;
  • De Risicometer Beleggen gaat uit van een gespreide beleggingsportefeuille. Een minder gespreide beleggingsportefeuille kent meestal een hoger risico;
  • De Risicometer Beleggen gaat uit van een lange beleggingshorizon. Hoe korter de (resterende) beleggingshorizon en hoe beweeglijker de koersen, hoe minder tijd er is om slechte rendementen mogelijk goed te maken met goede rendementen.