Actievoorwaarden Kendu

Beleg € 50 en krijg € 50 cadeau

 

Wat houdt de actie in?

U krijgt € 50 cadeau als u een eerste inleg doet van minimaal € 50 in uw Kendu beleggingsrekening en dit minimaal 3 opeenvolgende maanden laat staan. De actie loopt tot en met 6 april 2020.

Hoe werkt het?

 1. Start met Kendu.
 2. Doe een eerste inleg tijdens de actieperiode van minimaal € 50 in uw Kendu beleggingsrekening en laat dit minimaal 3 opeenvolgende maanden staan.
 3. Voor het einde van de 4e maand na de inleg krijgt u automatisch € 50 gestort op uw Kendu beleggingsrekening.

Waar kan ik vragen stellen over deze actie?

U kunt ons een WhatsApp-bericht sturen via 06 - 57 33 40 42: op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

Wat doe ik als ik niet tevreden ben over deze actie?

Als u niet tevreden bent over deze actie, dan kunt u een klacht indienen via: www.abnamro.nl/klachtenregeling. Op de site leest u ook wat de klachtenprocedure is.

Wat is verder belangrijk om te weten?

 1. Het actieaanbod € 50 cadeau geldt alleen voor een uitgevoerde, eerste inleg van minimaal € 50 in uw Kendu beleggingsrekening tijdens de actieperiode.
 2. De actie is een initiatief van ABN AMRO Bank N.V. gevestigd te Amsterdam.
 3. U kunt per persoon één keer meedoen aan de actie. U krijgt dus nooit meer dan € 50 cadeau, ongeacht het aantal deelnemende rekeningen op uw naam.
 4. Voor het einde van de 4e maand na de inleg wordt € 50 gestort op uw Kendu beleggingsrekening.
 5. Indien u uw Kendu account opzegt voordat wij tot uitkering van € 50 zijn overgegaan en u dat heeft ontvangen, vervalt uw recht op uitkering van dat bedrag.
 6. ABN AMRO Bank N.V. kan de actievoorwaarden tussentijds wijzigen en de actie op elk moment stoppen of verlengen. In dat geval komt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van een datum, op abnamro.nl en kendu.nl.
 7. Deelname aan het actieaanbod Kendu staat open voor alle natuurlijke personen die voldoen aan de reguliere voorwaarden die horen bij Kendu. Aan het meedoen aan de actie zijn geen kosten verbonden.
 8. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.