Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

persoonlijke lening

Voorbereid van start met beleggen bonus - Actievoorwaarden

Beleg nu 3 maanden op rij minimaal € 150 in een beleggingsfonds naar keuze en ontvang € 50 bonus. Beleggen doet u met geld dat u over heeft. Houd een buffer aan voor onvoorziene uitgaven.

 

Voor wie geldt de actie?

Deze actie geldt voor klanten die nog niet bij ons beleggen. U kunt in aanmerking komen voor een bonus van € 50 als u voldoet aan de volgende criteria:

 • U opent voor het eerst een beleggingsrekening bij ons in de actieperiode (1 april 2024 tot en met 30 juni 2024).
 • U stelt 3 keer een periodieke inleg in van € 150 (totaal € 450) in de actieperiode (1 april 2024 tot en met 30 juni 2024).

Op welke producten is de actie van toepassing?

Wat houdt de actie in?

Beleg via Internet Bankieren of de ABN AMRO app, door een periodieke inleg in te stellen, ten minste 3 opeenvolgende maanden minimaal € 150 per maand in 1 beleggingsfonds naar keuze. Dit doet u via uw nieuw geopende beleggersrekening. 

U ontvangt in de vierde maand € 50 bonus op uw gekoppelde bankrekening indien u het totale bedrag van uw periodieke inleg, minimaal € 450 (3 maanden inleg x € 150), in het gekozen beleggingsfonds laat staan. 

U hoeft zich niet speciaal aan te melden voor de actie. Wanneer u aan de actievoorwaarden heeft voldaan, krijgt u de € 50 bonus automatisch op uw gekoppelde bankrekening gestort. De actie loopt vanaf 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024. De startdatum van uw eerste periodieke inleg is uiterlijk 1 juli 2024.

Let op! Beleggen kent risico's. U kunt een deel van uw inleg verliezen.

Hoe werkt het?

 1. Open een ABN AMRO Begeleid Beleggen, Zelf Beleggen Basis of Zelf Beleggen Plus rekening.
 2. U stelt via Internet Bankieren uw periodieke inleg van minimaal € 150 per maand in voor minimaal 3 maanden in het gekozen beleggingsfonds. Meer informatie over periodiek beleggen leest u hier.
 3. De startdatum van uw eerste periodieke inleg is uiterlijk 1 juli 2024.
 4. Zorg ervoor dat u voor minimaal 3 maanden voldoende saldo op uw gekoppelde bankrekening heeft staan, zodat de periodieke inleg kan worden afgeschreven.
 5. U mag gedurende deze eerste 3 maanden uw uitgevoerde periodieke inleg niet onttrekken.
 6. In de vierde maand krijgt u dan de € 50 bonus op uw gekoppelde bankrekening gestort.

Wanneer wordt de bonus uitgekeerd?

Voorbeeld – start 8 april 2024

U stelt uw periodieke inleg in met als startdatum 8 april 2024. De 3 maandelijkse periodieke beleggingen zullen dan op 8 april, 8 mei en 8 juni worden uitgevoerd. Het totaalbedrag van de 3 maandelijkse periodieke beleggingen, dus minimaal € 450, laat u gedurende deze 3 maanden in het gekozen beleggingsfonds staan. Uw bonus van € 50 ontvangt u dan in juli 2024.

Wat doe ik als ik niet tevreden ben over deze actie?

Als u niet tevreden bent over deze actie, dan kunt u een klacht indienen via een klachtenformulier op onze website: www.abnamro.nl/klachtenregeling. Op de site leest u ook wat de klachtenprocedure is.

Wat is verder belangrijk om te weten?

 • Per persoon kan er in totaal maximaal € 50 aan bonus ontvangen worden. U ontvangt dus nooit meer dan € 50 per persoon.
 • Zorg ervoor dat u voor minimaal 3 maanden voldoende saldo op uw gekoppelde bankrekening heeft staan, zodat de periodieke inleg kan worden afgeschreven. Als in de eerste 3 maanden een periodieke inleg niet succesvol is, vervalt uw deelname aan de actie.
 • Met een gezamenlijke rekening kunt u ook aan de actie meedoen.
 • U kunt niet meedoen aan de actie met zowel uw persoonlijke als uw gezamenlijke beleggingsrekening.
 • Private banking-klanten van ABN AMRO MeesPierson en klanten die zakelijk beleggen, kunnen niet meedoen aan de actie.
 • In de vierde maand na uw eerste maandelijkse periodieke inleg zal de bonus van € 50 op uw betaalrekening, die gekoppeld is aan uw beleggingsrekening, worden gestort.
 • Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
 • ABN AMRO Bank N.V. kan de actievoorwaarden tussentijds wijzigen en de actie op elk moment stoppen of verlengen. In dat geval komt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van een datum, op abnamro.nl.
 • Deelname aan het actieaanbod beleggen staat open voor alle natuurlijke personen die voldoen aan de reguliere voorwaarden die horen bij beleggen.
 • Aan het meedoen aan de actie zijn geen kosten verbonden. Lees meer over de kosten van beleggen.
 • De actie is een initiatief van ABN AMRO Bank N.V. gevestigd te Amsterdam.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.