Uw beleggingen en het Akkoord van Parijs

Het Akkoord van Parijs is een internationaal verdrag dat in 2015 is aangenomen door 195 lidstaten van de Verenigde Naties om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Als u duurzaam belegt met Vermogensbeheer van ABN AMRO, ziet u in de rapportage die u ontvangt hoe uw beleggingen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. In Nederland wordt gesproken over Het klimaatakkoord. Dat is de Nederlandse verdere uitwerking van het Akkoord van Parijs.
 
 

Het doel van het Akkoord van Parijs

Het doel van het Akkoord van Parijs is om onder andere:

  • op lange termijn de stijging van de wereldwijde temperatuur te beperken tot maximaal 2°C in 2050 
  • zo snel mogelijk de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen in combinatie met de beschikbare techniek van dat moment 
  • eens per vijf jaar de doelstellingen af te meten aan de wetenschappelijke kennis over klimaatverandering van dat moment en waar nodig bij te stellen.

Het Akkoord van Parijs in uw rapportage

In uw rapportage ziet u de volgende infographic terugkomen.
Een uitleg over de infographic in uw rapportage

Op as 1 ziet u jaartallen. Bovenaan ziet u dit jaar. Hoe lager u kijkt, hoe verder we in de toekomst komen. 

Op as 2 ziet u de hoeveelheid tCO2e (zie onze uitleg over CO2-uitstoot).

De groene balk is de verwachte uitstoot van de bedrijven in uw portefeuille in de komende jaren, vastgesteld door onze dataprovider ISS Oekom. Om te zien of een onderneming het 2°C scenario gaat behalen heeft ISS Oekom een rekenmethode opgesteld. Er wordt per bedrijf berekend wat de verwachte emissie zal zijn in de toekomst gegeven de duurzaamheidsstrategie van de bedrijven en de sectoren waarin ze actief zijn.

In het gele 'schuifje' ziet u per jaar de hoeveelheid die uitgestoten mag worden om aan de 95% daling van CO2-uitstoot volgens het Akkoord van Parijs te voldoen. Dit is ook berekend door ISS Oekom. Het Akkoord wordt steeds strenger om de doelstellingen te halen, daarom ziet u het schuifje naar links gaan in de toekomst.

Aan de hand van deze twee elementen kunnen we kijken of de portefeuille in lijn is met het 2°C scenario van het Akkoord van Parijs. Uitgangspunt is dat de portefeuillesamenstelling hetzelfde blijft en de bedrijven de gemelde duurzaamheidsstrategieën uitvoeren.

 

Het Nederlandse klimaatakkoord

In het Akkoord van Parijs stelt elk land zijn eigen plannen op om een bijdrage te leveren aan de doelen van het akkoord. In Nederland spreken we over Het klimaatakkoord. We hebben ons eigen klimaatakkoord opgesteld in samenwerking met organisaties en bedrijven uit verschillende sectoren

Die nationale plannen zijn vastgelegd in Intended Nationally Determined Contributions (INDC). INDC's zijn het belangrijkste middel voor overheden om internationaal te communiceren over de stappen die ze zullen nemen om de klimaatverandering in hun eigen land aan te pakken. 

Videogesprek met een vermogensspecialist

Breng uw geld in beweging voor een positieve impact

Uw geld hoeft niet stil te blijven staan op uw spaarrekening. Als u ons voor u laat beleggen met een duurzame insteek, heeft uw geld een positieve impact op de wereld.

Hoe werkt het Duurzaam Fondsen Mandaat?

Duurzaam uw geld laten beleggen?

Interesse in duurzaam beleggen? Voor het Duurzaam Fondsen Mandaat selecteren onze vermogensbeheerders beleggingen die opvallen door hun duurzaamheid én hun financieel rendement.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

Komt u er niet uit?

Bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 088 388 9779
Wordt teruggebeld

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Komt u er niet uit?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde vragen over Vermogensbeheer.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Bel ons met al uw vragen over Vermogensbeheer. Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Bel 088 388 9779

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.