Vermogensbeheer - SDG doelen

Uw beleggingen en de SDG-doelen

Als u duurzaam belegt met Vermogensbeheer van ABN AMRO, ziet u in de kwartaalrapportages hoe uw beleggingen bijdragen aan het behalen van de SDG's: Sustainable Development Goals oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In 2015 zijn deze doelen opgesteld door landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland.
 
 

Voor voortgang naar een betere wereld

In totaal zijn er zeventien doelen die nauw met elkaar verbonden zijn opgesteld. Elk doel heeft weer onderliggende targets die helpen om de voortgang naar een betere wereld in 2030 te meten. De SDG’s zijn de blauwdruk om voor iedereen een betere en duurzamere toekomst te bereiken. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd. Het streven is dan ook om de doelen rond 2030 te bereiken.

De bedrijven waarin u belegt leveren ook een bijdrage aan die doelen. In de methode die wij hebben bedacht berekenen we zowel de positieve als de negatieve bijdrage. Hieronder bespreken wij hoe we dit inzichtelijk maken.

SDG's in uw rapportage

In elke kwartaalrapportage lichten we een van de 17 SDG goals uit . Zo bent u inhoudelijk meer op de hoogte. Tevens laten we zien hoe uw portefeuille positief of negatief bijdraagt aan een betere wereld volgens de ontwikkelingsdoelen en hoe de portefeuille hierop scoort. Om dit inzichtelijk te maken heeft onze dataleverancier ISS Oekom Research duurzaamheidscategorieën opgesteld om de impact te meten.
Vermogensbeheer - SDG's

15 meetbare duurzaamheidscategorieën

Dataleverancier ISS Oekom Research heeft op basis van de SDG’s 15 duurzaamheidscategorieën afgeleid. Deze 15 categorieën ( zie onderstaand tabel) zijn verdeeld over 7 sociale en 8 milieudoelstellingen. In onderstaande tabel ziet u deze duurzaamheidscategorieën, de gekleurde cijfers corresponderen met de 17 SDG’s.

Social Objectives

Environmental Objectives

Op basis van deze 15 duurzaamheidscategorieën, zoals boven vermeld in de tabel geeft ISS Oekom elk bedrijf de volgende scores;

  • Totale impact score
  • Score environment aspecten
  • Score social aspecten
  • Per 15 categorieën een score

Al deze scores zijn gebaseerd op de volgende schaal:

Schaal

De methode van ISS Oekom brengt enerzijds de beoordeling van het aandeel met een positieve of negatieve impact op duurzaamheidscategorieën deze doelen in kaart. Anderzijds stelt deze methode investeerders in staat om de impact van de investeringen op de SDG’s te beoordelen. Dit doet ISS Oekom door:

  • Bedrijven te identificeren en te kijken hoe het bedrijf in z’n geheel een positieve of negatieve bijdrage levert aan het behalen van de SDG’s. Dit op basis van bovenstaande vijfpuntsschaal 
  • Bedrijven te identificeren die oplossingen bieden voor de specifieke doelen, zoals water besparen of gendergelijkheid

De totale impact score in uw rapportage is opgebouwd uit de social en environmental scores van de onderliggende doelen. Op basis van de onderliggende scores op deze twee categorieën krijgt elk bedrijf een score per categorie. Deze twee scores bepalen uiteindelijk de totale impact score. De scores zijn gewogen tegen het aandeel in de portefeuille, zodat je de relatieve scores krijgt. Dit zorgt ervoor dat een bedrijf dat maar voor een heel klein gedeelte vertegenwoordigd is in de portefeuille ook minder zwaar meetelt.

In uw kwartaalrapportage ziet u een cirkeldiagram en de staafdiagram, zoals hieronder terugkomen (waarschijnlijk met andere cijfers). Hierin kunt u zien; welke impact uw totale portefeuille heeft t.o.v. de verschillende SDG’s, kunt u deze vergelijken met de benchmark en ziet u de positieve of negatieve bijdrage per ontwikkelingsdoel.

Cirkeldiagram

Het doel van de cirkeldiagram is om de algemene impact van de portefeuille te laten zien. We laten hier het gewogen gemiddelde zien van alle bedrijven waarin belegd is. Dit is een weergave van zowel de positieve als de negatieve impact van een portefeuille. De totale ISS Oekom SDG score wordt hier als basis gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld.

Impact verdeling

Staafdiagram

Het doel van de staafdiagram is om inzicht geven in welke van de 15 duurzaamheidscategorieën (gebaseerd op de SDG’s) de portefeuille een positieve dan wel een negatieve effect heeft. Het kan ook voorkomen dat de er bij een categorie geen positieve of negatieve bijdrage wordt geleverd als je naar de totale portefeuille kijkt. We laten hier de gewogen bijdrages zien per doel. Hieronder ziet u een voorbeeld.

Aantal bedrijven met impact per doel

Laat uw spaargeld duurzaam beleggen door onze experts

Breng uw geld in beweging voor een positieve impact

Uw geld hoeft niet stil te blijven staan op uw spaarrekening. Als u ons voor u laat beleggen met een duurzame insteek, heeft uw geld een positieve impact op de wereld.

Hoe werkt het Duurzaam Fondsen Mandaat?

Duurzaam uw geld laten beleggen?

Interesse in duurzaam beleggen? Voor het Duurzaam Fondsen Mandaat selecteren onze vermogensbeheerders beleggingen die opvallen door hun duurzaamheid én hun financieel rendement.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.

Komt u er niet uit?

Bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 088 388 9779
Wordt teruggebeld

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Komt u er niet uit?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde vragen over Vermogensbeheer.
Wordt teruggebeld

Bel ons direct

Bel ons met al uw vragen over Vermogensbeheer. Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Bel 088 388 9779

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.