Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Uw beleggingen en de SDG-doelen

Als u ESG of duurzaam belegt met Vermogensbeheer van ABN AMRO, ziet u in de kwartaalrapportages hoe bedrijven in uw portefeuille producten of services aanbieden die in lijn zijn met de SDG's: Sustainable Development Goals oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. In 2015 zijn deze doelen opgesteld door landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties, waaronder Nederland.

 
 

Voor voortgang naar een betere wereld

In totaal zijn er zeventien doelen die nauw met elkaar verbonden zijn opgesteld. Elk doel heeft weer onderliggende targets die helpen om de voortgang naar een betere wereld in 2030 te meten. De SDG’s zijn de blauwdruk om voor iedereen een betere en duurzamere toekomst te bereiken. Ze pakken de wereldwijde uitdagingen aan waarmee we worden geconfronteerd. Het streven is dan ook om de doelen rond 2030 te bereiken.

SDG's in uw rapportage

In elke kwartaalrapportage lichten we een van de 17 SDG goals uit . Zo bent u inhoudelijk meer op de hoogte. Tevens laten we zien hoe uw portefeuille positief of negatief bijdraagt aan een betere wereld volgens de ontwikkelingsdoelen en hoe de portefeuille hierop scoort. Om dit inzichtelijk te maken heeft onze dataleverancier ISS Oekom Research duurzaamheidscategorieën opgesteld om de impact te meten.
ABN AMRO

15 meetbare duurzaamheidscategorieën

Dataleverancier ISS Oekom Research heeft op basis van de SDG’s 15 duurzaamheidscategorieën afgeleid. Deze 15 categorieën ( zie onderstaand tabel) zijn verdeeld over 7 sociale en 8 milieudoelstellingen. In onderstaande tabel ziet u deze categorieën, de gekleurde cijfers corresponderen met de 17 SDG’s.

Social Objectives

Environmental Objectives

Op basis van deze 15 categorieën, zoals boven vermeld in de tabel geeft ISS Oekom elk bedrijf de volgende scores;

  • Totale impact score
  • Score environment aspecten
  • Score social aspecten
  • Per 15 categorieën een score

Al deze scores zijn gebaseerd op de volgende schaal:

Schaal

De methode van ISS Oekom brengt enerzijds de beoordeling van het aandeel met een positieve of negatieve impact op een of meerdere categorieën deze doelen in kaart. Anderzijds stelt deze methode investeerders in staat om de impact van de investeringen op de SDG’s te beoordelen. Dit doet ISS Oekom door:

  • Bedrijven te identificeren en te kijken hoe het bedrijf in z’n geheel een positieve of negatieve bijdrage levert aan het behalen van de SDG’s. Dit op basis van bovenstaande vijfpuntsschaal 
  • Bedrijven te identificeren die oplossingen bieden voor de specifieke doelen, zoals water besparen of gendergelijkheid

De totale impact score in uw rapportage is opgebouwd uit de social en environmental scores van de onderliggende doelen. Op basis van de onderliggende scores op deze twee categorieën krijgt elk bedrijf een score per categorie. Deze twee scores bepalen uiteindelijk de totale impact score. De scores zijn gewogen tegen het aandeel in de portefeuille, zodat je de relatieve scores krijgt. Dit zorgt ervoor dat een bedrijf dat maar voor een heel klein gedeelte vertegenwoordigd is in de portefeuille ook minder zwaar meetelt.

In uw kwartaalrapportage ziet u een cirkeldiagram en de staafdiagram, zoals hieronder terugkomen (waarschijnlijk met andere cijfers). Hierin kunt u zien of uw portefeuille in lijn is met de verschillende SDG’s, kunt u deze vergelijken met de benchmark en ziet u of een bedrijf positief of negatief in lijn is met een ontwikkelingsdoel.

Cirkeldiagram

Het doel van het cirkeldiagram is om te laten zien op welke manier uw portefeuille in lijn is met de SDG's. We laten hier het gewogen gemiddelde zien van alle bedrijven waarin belegd is. Dit is een weergave van zowel de positieve als de negatieve impact van een portefeuille. De totale ISS Oekom SDG score wordt hier als basis gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld.

Impact verdeling

Staafdiagram

Het doel van het staafdiagram is om inzicht geven in welke van de 15 duurzaamheidscategorieën (gebaseerd op de SDG’s) de portefeuille een positief dan wel een negatief effect heeft. Het kan ook voorkomen dat er bij een categorie geen bijdrage wordt geleverd als je naar de totale portefeuille kijkt. We laten hier de gewogen gemiddelde bijdrages zien per doel. Hieronder ziet u een voorbeeld.

Aantal bedrijven met impact per doel

Man praat met adviseur via laptop

Duurzaamheidsrichtlijnen

Om te bepalen of een belegging voor ons duurzaam is, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Deze duurzaamheidsrichtlijnen vormen de basis voor ons duurzaam beleggingsbeleid.

Bekijk de duurzaamheidsrichtlijnen
Vrouw kijkt lachend naar haar telefoon

Denkt u na over beleggen en duurzaamheid?

U kunt altijd geheel vrijblijvend in gesprek met een vermogensbeheerder. Laat uw gegevens achter en we bellen u terug op een moment dat het u uitkomt. Daarna kunt u al snel op weg zijn naar een positieve impact.

Beleggen kent risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Komt u er niet uit?

Mobiele telefoon bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 088 388 9779
Callcenter vrouw

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Laat uw nummer achter
Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Komt u er niet uit?

Tekstballonnen

Chatbot Anna

Chat met chatbot Anna. Zo werkt het.

  • Direct antwoord
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bel ons met al uw vragen over Vermogensbeheer. Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Bel 088 388 9779

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.