Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

De CO2-uitstoot van uw beleggingen

De CO2-uitstoot van een onderneming laat zien voor hoeveel CO2-uitstoot de onderneming verantwoordelijk is. Het helpt om die uitstoot te berekenen en af te zetten tegen een benchmark. Daarmee kunnen we de CO2-uitstoot van een onderneming in perspectief zetten, of meten of er een bepaald doel wordt behaald. Hier leggen we uit hoe de berekening van de uitstoot van ondernemingen in uw beleggingsportefeuille in zijn werk gaat.

 
 

De CO2-uitstoot van uw portefeuille

Om te weten wat de broeikasgassenuitstoot is van bedrijven, werken we samen met dataleverancier ISS Oekom. Zij doen onderzoek naar de uitstoot per bedrijf. Die uitstoot is lastig te bepalen. Er is de directe uitstoot, veroorzaakt door eigen bronnen, maar er is ook indirecte uitstoot, bijvoorbeeld veroorzaakt door ingekochte energie.

ISS Oekom maakt een berekening waarbij de totale CO2-uitstoot van een bedrijf wordt weergegeven in de som van de zogenaamde 'Scope 1', de directe uitstoot, en 'Scope 2', de indirecte uitstoot.

In uw rapportage ziet u de volgende infographic terugkomen, wellicht met andere cijfers:

ABN AMRO

Wat staat hier precies?

Voor uw portefeuille wordt de tCO2e (zie wat is CO2 precies) van alle bedrijven waar u direct of indirect in belegt opgeteld en verrekend ten opzichte van het bedrag waarin u in dat bedrijf belegd bent. Dit wordt vervolgens afgezet tegen de benchmark. In bijgaand voorbeeld ziet u:

  1. De gewogen gemiddelde CO2e-emissie van het aandelengedeelte van de portefeuille (of de vermogenscategorie 'aandelen')
  2. De tCO2e van de overeengekomen benchmark

Het verschil in uitstoot tussen de portefeuille en de benchmark in dit voorbeeld is 162. Hoe lager de score onder de benchmark blijft, hoe beter.

Uitgedrukt in vluchten Amsterdam-New York

De 162 tCO2e in het voorbeeld hierboven rekenen we om naar de niet uitgestoten CO2 in het aantal retourvluchten Amsterdam - New York. Met die vergelijking willen we u meer inzicht geven. De 162 tCO2e staat gelijk aan 94 retourvluchten. 

Die berekening maken we met hulp van de onafhankelijke website CO2 Emissiefactoren

 

Wat is CO2 precies?

We hebben het vaak over CO2, maar wat is het precies? CO2 (koolstofdioxide) is een broeikasgas dat van nature aanwezig is in de atmosfeer van de aarde. Net als andere broeikasgassen zorgt CO2 ervoor dat de warmte van de zon wordt vastgehouden. CO2‐uitstoot vindt plaats door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en aardgas. Ook dieren en mensen stoten CO2 uit.

Bij een te hoge CO2-uitstoot warmt de aarde sneller op. Een deel van de CO2‐uitstoot wordt opgenomen door bomen, planten en plankton in de zee. Deze organismen zetten CO2 om in zuurstof (O2). Die opname is op dit moment niet voldoende om de opwarming van de aarde tegen te gaan. 

Overigens is CO2 niet het enige broeikasgas dat een schadelijk effect heeft. Omdat de impact van verschillende broeikasgassen verschillend is, worden alle emissies omgerekend naar CO2-equivalenten per jaar. Dit wordt weergegeven in tCO2e.

Man praat met adviseur via laptop

Duurzaamheidsrichtlijnen

Om te bepalen of een belegging voor ons duurzaam is, hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Deze duurzaamheidsrichtlijnen vormen de basis voor ons duurzaam beleggingsbeleid.

Bekijk de duurzaamheidsrichtlijnen
Vrouw kijkt lachend naar haar telefoon

Denkt u na over beleggen en duurzaamheid?

U kunt altijd geheel vrijblijvend in gesprek met een vermogensbeheerder. Laat uw gegevens achter en we bellen u terug op een moment dat het u uitkomt. Daarna kunt u al snel op weg zijn naar een positieve impact.

Beleggen kent risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Komt u er niet uit?

Mobiele telefoon bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 088 388 9779
Callcenter vrouw

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Laat uw nummer achter
Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Komt u er niet uit?

Tekstballonnen

Chatbot Anna

Chat met chatbot Anna. Zo werkt het.

  • Direct antwoord
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bel ons met al uw vragen over Vermogensbeheer. Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Bel 088 388 9779

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.