Voorwaarden cashbackactie Begeleid Beleggen

Beleg € 100 en ontvang € 35 cashback

Wat houdt de actie in?

U krijgt € 35 cashback als u minimaal € 100 belegt in uw Begeleid Beleggen-rekening en dit minimaal 3 maanden laat staan. Deze actie geldt voor huidige klanten én nieuwe klanten. De actie loopt van 15 april 2019 tot en met 30 juni 2019.

Hoe werkt het?

 1. Start met Begeleid Beleggen.
 2. Beleg tijdens de actieperiode minimaal € 100 in uw Begeleid Beleggen-rekening en laat dit minimaal 3 maanden staan.
 3. 3 maanden na de inleg krijgt u automatisch de cashback van € 35 op de gekoppelde rekening gestort. 

Waar kan ik vragen stellen over deze actie?

U kunt ons telefonisch bereiken op 0900 - 0024 (gebruikelijke belkosten): 24/7 bereikbaar.

Wat doe ik als ik niet tevreden ben over deze actie?

Als u niet tevreden bent over deze actie, dan kunt u een klacht indienen via een klachtenformulier op onze website: www.abnamro.nl/klachtenregeling. Op de site leest u ook wat de klachtenprocedure is.

Wat is verder belangrijk om te weten?

 1. Het actieaanbod € 35 cashback geldt alleen voor een online uitgevoerde inleg van minimaal € 100 in Begeleid Beleggen tijdens de actieperiode. 
 2. Huidige klanten én nieuwe klanten kunnen meedoen aan de actie. Lopende periodieke orders zijn uitgesloten.
 3. De actie is een initiatief van ABN AMRO Bank N.V. gevestigd te Amsterdam.
 4. U kunt per persoon één keer meedoen aan de actie. U ontvangt dus nooit meer dan € 35 aan cashback, ongeacht het aantal deelnemende rekeningen op uw naam.
 5. Met een gezamenlijke rekening kunt u ook aan de actie meedoen.
 6. 3 maanden na de inleg zal de cashback van € 35 op de gekoppelde rekening worden gestort. 
 7. Op het moment van uitkeren van de cashback moet uw beleggingsrekening actief zijn. Dit betekent dat uw geld 3 maanden na de inleg nog steeds moet zijn belegd in 1 van de 6 ABN AMRO Profielfondsen.
 8. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
 9. ABN AMRO Bank N.V. kan de actievoorwaarden tussentijds wijzigen en de actie op elk moment stoppen of verlengen. In dat geval komt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van een datum, op abnamro.nl.
 10. Deelname aan het actieaanbod Begeleid Beleggen staat open voor alle natuurlijke personen die voldoen aan de reguliere voorwaarden die horen bij Begeleid Beleggen. Aan het meedoen aan de actie zijn geen kosten verbonden.
 11. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.