Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Hoe kiest u de beste ETF?

Wat is een goed rendement?

Wilt u weten wat een realistisch rendement is als het gaat om beleggen? Vanwege de onvoorspelbaarheid bij beleggen is het niet mogelijk om altijd voor het hoogste rendement te beleggen. Maar hoe bepaalt u of u met uw beleggingen goed bezig bent en of u tenminste voor een gemiddeld rendement belegt? Lees hier meer over wat een goed rendement in praktijk inhoudt.

 

Is een hoog rendement ook een goed rendement?

Rendement houdt in dat de totale waarde van uw investeringen groeit. U wilt natuurlijk het liefst tegen het hoogstmogelijke rendement beleggen. U wilt dus dat uw beleggingen het beter doen dan de index of benchmark. Belangrijk is wel dat u naar uw rendement op de lange termijn kijkt. Aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en ETF’s kennen allemaal periodes van zowel groei als verlies. Bekijk onze koersinformatie maar eens. Het is daarnaast belangrijk dat u een balans zoekt tussen een acceptabel risico en een zo goed mogelijk rendement op de lange termijn. Spreiding van uw beleggingen is een manier om dat te realiseren. 
 

Spreiding helpt bij een goed rendement

Hoe u uw beleggingen spreidt bepaalt deels uw rendement. Zo hebben beleggingen in obligaties minder risico, maar bieden zij geen hoog rendement. Wilt u de markt volgen, dan krijgt u een meer gebalanceerd risico en rendement met beleggingsfondsen of ETF’s (Exchange Traded Funds), oftewel indexbeleggen. Rendement uit ETF’s zal dichter bij het gemiddelde in de markt liggen. Als laatste kunt u ook in losse aandelen beleggen. Hiermee kunt u in theorie het hoogste rendement behalen, maar hier is ook de kans op verlies groter. Afhankelijk van de samenstelling spreken we dan ook wel van een offensief portfolio of een defensief portfolio: meer risico en meer kans op hoog rendement, of minder risico en een kleinere kans op hoog rendement. 

Wat is een gemiddeld rendement bij beleggen?

Bij een neutraal profiel met een gespreide portefeuille en een beleggingshorizon van minimaal 10 jaar bedraagt het verwachte jaarlijkse rendement 3,5% (Bron: ABN AMRO Investment Centre, april 2022). Als u voor uzelf een gemiddeld rendement wilt inschatten, dan hangt dat erg af van uw beleggingshorizon: voor hoe lang wilt u beleggen? Een gemiddeld rendement is bijvoorbeeld voor 5 jaar beleggen anders dan wanneer u meer dan 10 jaar belegt. 
 
Op hoofdlijnen geldt dat hoe langer uw beleggingshorizon is, hoe hoger uw verwachte rendement zal zijn. Dat komt omdat u op lange termijn meer risico kunt nemen. Op korte termijn zult u minder risico willen nemen, omdat u dan veel minder tijd heeft om eventuele verliezen te compenseren. Zo levert een zeer defensief profiel met een beleggingshorizon van 5 jaar naar verwachting 1,7% rendement op, terwijl een zeer offensief profiel met een beleggingshorizon van 15 jaar naar verwachting 4,6% rendement oplevert (Bron: ABN AMRO Investment Centre, april 2022).

Wat is rendement op rendement?

Een belangrijk onderdeel van beleggen is het behalen van rendement op rendement. Dit wordt ook wel het sneeuwbaleffect genoemd. Dit werkt zo: wanneer u geld belegt, kunt u hierover rendement ontvangen. De waarde neemt dan toe, met bijvoorbeeld 5%. De volgende keer dat u rendement ontvangt, wordt dat over zowel uw inleg als het vorige rendement berekend. 

Stel dat u eenmalig 10.000 Euro belegt, dan heeft u met 5% rendement na 1 jaar 10.500 Euro (10.000 Euro x 1,05). Het volgende jaar ontvangt u weer 5% rendement. Dan stijgt het bedrag naar 11.025 Euro (10.500 Euro x 1,05). Oftewel, het eerste jaar groeit uw inleg met 500 Euro en het volgende jaar met 525 Euro. In het 10e jaar groeit het met 776 Euro, enzovoorts. Naarmate u langer belegt, kan uw inleg dus steeds harder groeien, omdat u rendement op rendement ontvangt. Zeker als u periodiek blijft beleggen. Dit is de reden om zo vroeg mogelijk te beginnen met beleggen: zodat u een lange horizon heeft.

Voorbeelden van rendement in het verleden

Het rendement dat u mogelijk kunt behalen hangt af van de samenstelling van uw portefeuille. De ABN AMRO ESG Profielfondsen kunnen als illustratie dienen van mogelijk rendement. Deze profielfondsen hebben namelijk allemaal een verschillende samenstelling gebaseerd op o.a. risico en daarmee een verschillend rendement. Zo neemt ESG Profielfonds Defensief minder risico en ESG Profielfonds Zeer Offensief veel risico. 

In de onderstaande grafiek ziet u wat beleggen over een periode van vijf jaar had opgeleverd als u op 1 januari 2019 eenmalig € 1.000 euro had ingelegd. Het betreft het rendement in euro en na aftrek van kosten, netto dividenden herbelegd (indien van toepassing) en op basis van meetkundige rekenmethode. De waarde van beleggingen kan fluctueren; in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst (Bron: ABN AMRO Investment Solutions, Morningstar Direct).

ABN AMRO

Kopen en weer verkopen vermindert uw rendement

Om uw rendement op rendement zo hoog mogelijk te houden, kunt u het beste proberen zo min mogelijk kosten te maken. Dit betekent dat u aandelen of beleggingen in fondsen het liefst zo min mogelijk weer verkoopt. U betaalt hiervoor namelijk vaak transactiekosten. Uw rendement op rendement neemt dan af. Sommige beleggingsproducten kunt u zonder kosten kopen. Bij Zelf Beleggen Basis betaalt u binnen het basisassortiment aan ETF’s en beleggingsfondsen van ABN AMRO bijvoorbeeld geen transactiekosten.

Tips: hoe bereikt u een goed rendement?

Een goed rendement is haalbaar als u de juiste afwegingen maakt. Afstemmen van uw doel, horizon en risicobereidheid zijn belangrijk. U kunt daarvoor ook onze andere artikelen lezen voor uitgebreidere tips.
 
Doel
Beleg met een doel voor ogen. U kunt bijvoorbeeld vooraf uw rendement berekenen zodat u weet hoeveel u moet beleggen. Belegt u bijvoorbeeld voor een camper, wereldreis, pensioen of de studie van uw kind? Als u dat weet is het makkelijker om te bepalen op welke termijn u geld nodig heeft en met hoeveel risico u wilt beleggen. Wees u er wel altijd van bewust dat de berekening van uw rendement maar een indicatie is voor mogelijke resultaten.
 
Horizon
Begin zo vroeg mogelijk met beleggen. Zo heeft u de meeste kans om rendement op rendement te behalen. Beleg voor de lange termijn. Over het algemeen geldt: hoe langer u uw geld laat staan, hoe groter de kans op rendement.
 
Risico
Wilt u met beleggen weinig of veel risico lopen? Of liever iets er tussenin? Over het algemeen geldt: hoe meer risico u neemt, hoe groter de kans op rendement. Maar ook de kans op verlies wordt groter. Spreiding vermindert uw risico. Spreid bijvoorbeeld over aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en ETF’s. Daarnaast kunt u ook in verschillende sectoren of thema’s beleggen.

Lees ook: 5 manieren om uw risico te spreiden

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.