Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Glazen potten gevuld met eten

5 manieren om uw risico te spreiden

U heeft uw eerste beleggingsorders gedaan. Als vervolgstap is het goed om ook uw eigen beleggingsstrategie te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel daarvan is risicospreiding.

 

Waarom risicospreiding?

Spreiding zorgt voor minder pieken en dalen in de totale waardeontwikkeling van uw beleggingen. En de uitschieters zullen minder heftig zijn, zowel omlaag als omhoog. We laten u hier zien hoe u uw beleggingen kunt spreiden.

Hoe werkt periodiek beleggen?

Stel, u heeft gekozen om te beginnen met beleggen met Begeleid Beleggen van ABN AMRO voor € 100 per maand. Vervolgens opent u binnen een paar minuten een beleggingsrekening.

Tevens stelt u in van welke rekening deze € 100 automatisch afgeschreven kan worden. Dit is de zogenaamde gekoppelde tegenrekening waarvan de bedragen van uw orders en servicekosten worden afgerekend. Als tegenrekening kunt u een bestaande betaalrekening gebruiken of er wordt automatisch een Beleggers Spaarrekening voor u geopend.

Als dat geregeld is wordt automatisch elke maand € 100 belegd in het door u gekozen beleggingsfonds. Dit beleggingsfonds komt op uw beleggingsrekening te staan en is zichtbaar in het overzicht met de bijbehorende waarde.

1. Spreiden in beleggingscategorieën

U kunt in uw beleggingsportefeuille het risico spreiden door beleggingscategorieën op te nemen die tegengesteld of minder heftig reageren op een bepaalde gebeurtenis. U kunt daarbij gebruikmaken van ons assortiment: aandelen, ETF’s, aandelenfondsen, obligatiefondsen of mixfondsen. Op deze manier bent u minder kwetsbaar bij bijvoorbeeld een sterke daling van aandelenkoersen of rentewijzigingen op obligaties.

Om met Zelf Beleggen Basis goed te kunnen spreiden, zijn beleggingsfondsen en/of ETF’s nodig. Alleen hiermee kunt u beleggen in obligaties en regio’s wereldwijd. Deze beleggingsfondsen en ETF's beleggen altijd in bijvoorbeeld meerdere aandelen of obligaties, dus zo zorgt u ook voor meer spreiding. 

Hier geven we een voorbeeld van drie beleggingsportefeuilles en hun spreiding. Dit zijn strategische verdelingen die onze experts zelf ook gebruiken.

Defensief beleggen verdeling
Matig offensief beleggen verdeling
Zeer offensief beleggen verdeling

2. Spreiden in regio's

Koop beleggingen uit verschillende landen en werelddelen. Zo loopt u minder risico als het minder goed gaat met 1 land of in 1 werelddeel. Koopt u bijvoorbeeld alleen AEX-aandelen, dan zijn uw beleggingen kwetsbaar voor een mindere periode van de AEX. We laten u hier zien welke verdeling de experts van ABN AMRO zelf aanbevelen. 

De strategische verdeling van ABN AMRO:

Spreiden in de regio's

3. Spreiden in thema's en sectoren

Langetermijntrends zoals vergrijzing, energietransitie en digitalisering zorgen voor maatschappelijke uitdagingen die vragen om nieuwe en vaak baanbrekende oplossingen. Een belangrijke reden om thema’s in uw portefeuille op te nemen is dat u hiermee inspeelt op specifieke ontwikkelingen in de maatschappij en economie. Naast thema’s die door sectoren heen lopen, kunt u zich ook richten op specifieke sectoren. Koop wel bij voorkeur beleggingen uit verschillende bedrijfssectoren. Want als u alleen investeert in bijvoorbeeld IT-bedrijven, dan bent u kwetsbaar voor verlies als er slechte tijden aanbreken voor de IT-sector.

Er zijn Fondsen en ETF’s die beleggen in een bepaalde sector of thema. Met de Fondsselector kunt u deze beleggingsfondsen vinden en zien waarin het fonds belegt. Kijk op onze themabeleggen-pagina als u in thema’s wilt investeren.

4. Spreiden in koopmomenten

Koop beleggingen op verschillende momenten gedurende 1 of meerdere jaren. Zodat u meerdere aankoopprijzen heeft en deze leiden tot een gemiddelde koopprijs. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met Periodiek Beleggen.

5. Spreiden in tijd

Wees geduldig met beleggen en beleg uw geld langere tijd. Over een langere tijd gemeten, zullen pieken en dalen van de beurs afvlakken en is alleen de algemene beweging (trend) belangrijk voor het eindresultaat. Beleggen voor langere tijd geeft u een grotere kans op het verwachte rendement.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.