Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw betaalrekening, telefoonnummer, IP-adres en uw BSN zijn persoonsgegevens.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Een speciaal soort persoonsgegevens zijn de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid. Maar ook biometrische gegevens kunnen bijzondere persoonsgegevens zijn. Denk hierbij aan het gebruik van gezichtsherkenning bij digitaal klant worden, wanneer dit wordt gebruikt om u te identificeren. Deze persoonsgegevens mogen wij alleen gebruiken als in de wet staat dat het mag of als u daar uw uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Anders niet.

Uw persoonsgegevens die we van anderen hebben gekregen

Stel, uw partner vraagt ook namens u een lening aan. Dan mogen wij de persoonsgegevens gebruiken die wij over u opvragen en in sommige gevallen zijn wij zelfs verplicht om dat te doen. Het kan ook gaan om gegevens uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • (Openbare) registers waarin uw gegevens staan, zoals het Centraal Curatele- en bewindsregister, het Kadaster, het BKR en de KvK;
  • Openbare bronnen zoals kranten, internet en gedeelten van sociale media die niet privé zijn. Dit doen we bijvoorbeeld omdat we in staat moeten zijn om onderzoek te doen naar fraude of andere vormen van criminaliteit;
  • Controle en naleving van Sanctiewetgeving;
  • Bestanden van andere partijen die gegevens over u verzameld hebben, zoals externe marketingbureaus of handelsinformatiebureaus. Deze informatie gebruiken wij als dit van de wet mag.