Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u. De bekendste persoonsgegevens zijn naam, adres, e-mailadres, leeftijd en geboortedatum. Ook uw betaalrekening, telefoonnummer, IP-adres en uw BSN zijn persoonsgegevens.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Een speciaal soort persoonsgegevens zijn de bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid.

De wet geeft de volgende opsomming van bijzondere persoonsgegevens: persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Biometrische persoonsgegevens vallen hier ook onder.

Biometrische persoonsgegevens

Hiermee wordt een verzameling van technieken bedoeld om lichaamskenmerken van een individu te meten en vast te stellen. Wij kunnen biometrische toepassingen gebruiken voor onder meer identificatiedoeleinden. Denk hierbij aan stemherkenning, Face-ID of uw vingerafdruk als u inlogt in de ABN AMRO app. Deze persoonsgegevens mogen wij alleen gebruiken als dat in de wet staat of als u daar uw toestemming voor geeft. Anders niet.

Uw persoonsgegevens die we van anderen hebben gekregen

Stel, uw partner vraagt ook namens u een lening aan. Dan mogen wij de persoonsgegevens gebruiken die wij over u opvragen en in sommige gevallen zijn wij zelfs verplicht om dat te doen. Het kan ook gaan om persoonsgegevens uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • (openbare) registers waarin uw gegevens staan, zoals het BKR. Lees meer over wat wij moeten doen om te voldoen aan de wet
  • openbare bronnen zoals kranten, internet en gedeelten van sociale media die niet privé zijn. Lees meer over wat we doen met het oog op fraudebestrijding en terrorisme-financiering en marketingactiviteiten 
  • bestanden van andere partijen die persoonsgegevens over u verzameld hebben, zoals externe marketingbureaus of handelsinformatiebureaus.