Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Burgerservicenummer (BSN)

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Alle banken in Nederland zijn wettelijk verplicht om het BSN van hun klanten te hebben. We hebben uw BSN nodig om financiële informatie met de overheid te delen. Zo delen we bijvoorbeeld uw saldo of vermogen met de Belastingdienst.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het BSN. Ook leggen we uit hoe u uw BSN veilig kunt aanleveren.

 

Uw BSN aanleveren als u klant wordt

Als u klant wordt bij ABN AMRO, dan vragen we u om een foto te maken van uw identiteitsbewijs (ID). Meestal ontvangen we dan automatisch uw BSN, want dit nummer staat op uw ID vermeld. Heeft u geen Nederlands identiteitsbewijs op het moment dat u klant wordt? Dan ontvangen we uw BSN niet automatisch. In dat geval vragen we u om uw BSN op een later moment zelf in te voeren.

Heeft u nog geen BSN?

Komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen, dan moet u zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doet u bij de gemeente. Na uw inschrijving krijgt u automatisch een BSN. Het kan een tijdje duren voordat u uw BSN ontvangt. 

Heeft u nog geen BSN, maar wilt u wel klant worden bij ABN AMRO? Dat kan. Het is dan wel belangrijk dat u uw BSN zo snel mogelijk bij ons aanlevert. Levert u uw BSN niet op tijd aan? Dan blokkeren we na 90 dagen uw rekening. Als we na 120 dagen nog geen BSN van u hebben ontvangen, dan wordt er helaas afscheid van u genomen als klant. 

Let op: heeft u een paspoort van buiten de EU, dan hebben we ook uw bewijs van verblijf in Nederland nodig. U kunt uw rekening pas gebruiken nadat u uw bewijs van verblijf bij ons heeft aangeleverd. Lees meer over het aanleveren van uw bewijs van verblijf.

Zo levert u uw BSN aan:

Stap 1: Zoek uw BSN op

Heeft u een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs? Dan kunt u daarop uw BSN terugvinden. U kunt het nummer ook online opzoeken via Mijnoverheid. Daarnaast vindt u uw BSN op een Nederlandse loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis.
Stap 2: Geef uw BSN door
Heeft u toegang tot de ABN AMRO app of Internet Bankieren? Dan kunt u daar uw BSN doorgeven. Dit doet u zo: 

Via de ABN AMRO app:

 • Log in.
 • Tik rechtsonder op ‘Profiel’, dan op ‘Persoonsgegevens’ en scrol naar uw belastinggegevens.
 • Onder 'Burgerservicenummer (BSN)' staat automatisch het getal ‘999999999’ ingevuld. Voer hier uw eigen BSN in.  

Via Internet Bankieren:

 • Log in.
 • Open rechtsboven het uitklapmenu bij uw profiel, klik op 'Persoonsgegevens' en scrol naar uw belastinggegevens.
 • Naast 'Burgerservicenummer (BSN)' staat automatisch het getal ‘999999999’ ingevuld. Voer hier uw eigen BSN in.
Stap 3: Klaar!

Was uw rekening niet geblokkeerd? Dan verwerken wij uw BSN meteen. U hoeft verder niets meer te doen.

Heeft u uw BSN ingevoerd nadat uw rekening was geblokkeerd? Neem dan contact met ons op om de blokkade te verwijderen.

Zo levert u uw BSN aan:

Stap 1: Zoek uw BSN op

Heeft u een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs? Dan kunt u daarop uw BSN terugvinden. U kunt het nummer ook online opzoeken via Mijnoverheid. Daarnaast vindt u uw BSN op een Nederlandse loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis.

Stap 2: Geef uw BSN door

Heeft u toegang tot de ABN AMRO app of Internet Bankieren? Dan kunt u daar uw BSN doorgeven. Dit doet u zo: 

Via de ABN AMRO app:

 • Log in.
 • Tik rechtsonder op ‘Profiel’, dan op ‘Persoonsgegevens’ en scrol naar uw belastinggegevens.
 • Onder 'Burgerservicenummer (BSN)' staat automatisch het getal ‘999999999’ ingevuld. Voer hier uw eigen BSN in.  

Via Internet Bankieren:

 • Log in.
 • Open rechtsboven het uitklapmenu bij uw profiel, klik op 'Persoonsgegevens' en scrol naar uw belastinggegevens.
 • Naast 'Burgerservicenummer (BSN)' staat automatisch het getal ‘999999999’ ingevuld. Voer hier uw eigen BSN in.

Stap 3: Klaar!

Was uw rekening niet geblokkeerd? Dan verwerken wij uw BSN meteen. U hoeft verder niets meer te doen.

Heeft u uw BSN ingevoerd nadat uw rekening was geblokkeerd? Neem dan contact met ons op om de blokkade te verwijderen.

Veelgestelde vragen over het BSN

Banken mogen uw BSN alleen gebruiken als dit in de wet staat. Zo mogen we uw BSN opvragen als we informatie over u moeten doorgeven aan de overheid. De overheid krijgt alleen de informatie die zij echt nodig heeft. 
Moet u een identiteitsdocument scannen waar uw BSN op staat, en mogen wij uw BSN niet gebruiken voor dat proces? Dan wordt uw BSN automatisch onleesbaar gemaakt in de scan. Dan is uw BSN voor dat proces niet te achterhalen.

De twee belangrijkste wetten die de banken verplichten om informatie te delen met de overheid en om uw BSN te gebruiken, zijn: de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en het Depositogarantiestelsel (DGS)

 • Volgens de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen moeten banken informatie over saldi en leningen doorgeven aan de Belastingdienst. Met deze gegevens kan de Belastingdienst de aangifte inkomstenbelasting vooraf invullen.
 • De regels van het Depositogarantiestelsel eisen dat banken het BSN van hun klanten opnemen in de bankadministratie. Zo kunnen banken snel de juiste informatie over het totaalsaldo van een klant doorgeven aan De Nederlandsche Bank (DNB), als DNB deze nodig heeft om het Depositogarantiestelsel te kunnen uitvoeren.
Nee. In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) staat dat banken de identiteit van hun klanten regelmatig moeten controleren. Voor deze controle hebben wij uw BSN niet nodig.

Om uw identiteit te controleren hebben we wel een geldig identiteitsbewijs (ID) van u nodig. Soms moet het BSN zichtbaar zijn om de echtheid van het ID goed te kunnen controleren. Het afplakken of zwart maken van het BSN op het ID maakt deze controle bij oudere paspoorten en identiteitskaarten onmogelijk. Bij de nieuwste Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten kan de echtheid wel worden gecontroleerd met een afgeplakt BSN. Een rijbewijs kan ook op echtheid worden gecontroleerd met een afgeplakt BSN.

Nee, we hebben uw BSN nodig om te voldoen aan de wet. Alle banken in Nederland zijn namelijk wettelijk verplicht om informatie over klanten te delen met de overheid en De Nederlandsche Bank. Bij het uitwisselen van deze gegevens moeten we het BSN gebruiken. 

In sommige situaties krijgt u geen BSN, bijvoorbeeld als u in Nederland verblijft op geprivilegieerde status. Dit is het geval als u diplomaat bent of als u werkt voor bepaalde Internationale Organisaties (IO’s). Geldt dit voor u? Bel dan de Expat Appointment Desk op +31 (0)20 343 44 22 (gebruikelijke belkosten). We zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 10.00 - 15.00 uur. 

We vragen u dan om bewijs van uw status aan te leveren. Doe dit zo snel mogelijk om te voorkomen dat er afscheid van u wordt genomen als klant.
Het is belangrijk dat u uw BSN zo snel mogelijk aanlevert. Levert u uw BSN niet op tijd aan? Dan blokkeren we na 90 dagen uw rekening. Als we na 120 dagen nadat u klant bent geworden nog geen BSN van u hebben ontvangen, dan wordt er helaas afscheid van u genomen als klant. 

Verwacht u dat u uw BSN niet op tijd kunt aanleveren, en staat er nog geld op uw rekening? Zorg dan dat u dit geld overboekt voordat uw rekening wordt geblokkeerd. Zodra uw rekening geblokkeerd is, heeft u geen toegang meer tot uw rekening.  

Heeft u een negatief saldo op het moment dat uw rekening wordt beëindigd? Dan kan de bank een incassobureau inschakelen om het verschuldigde geld terug te krijgen. U betaalt in dat geval rente over uw negatieve saldo en over de incassokosten.
Als u een paspoort heeft van buiten de EU, dan hebben we eerst uw bewijs van verblijf in Nederland nodig. Daarna vragen we u om uw BSN bij ons aan te leveren. 
 
Let op: zonder bewijs van verblijf kunt u wel een rekening openen, maar u kunt deze nog niet gebruiken. Dat kan pas nadat u uw bewijs van verblijf heeft aangeleverd. Lees meer over het aanleveren van uw bewijs van verblijf.   
Ja. Als degene die u vertegenwoordigt geld op een rekening heeft bij ABN AMRO, bijvoorbeeld op een betaalrekening, spaarrekening of (termijn)deposito, dan hebben wij uw BSN nodig. Als wettelijk vertegenwoordiger van een klant of statutair bestuurder van een rechtspersoon handelt u namelijk als klant. U bent de enige die namens de klant een beroep kan doen op het Depositogarantiestelsel. Daarom eist De Nederlandsche Bank dat we uw BSN aan hen doorgeven.