Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Wanneer gebruiken we uw persoonsgegevens?

Natuurlijk mogen wij uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit alleen mag als er ‘een grondslag voor de verwerking’ is. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens alleen mogen gebruiken als daar één of meer van de volgende redenen voor zijn:

 

Overeenkomst

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor het afsluiten en ook het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld als u een rekening bij ons wilt openen of een hypotheek wilt afsluiten. Dit geldt ook wanneer wij innovatieve diensten aan u verlenen, bijvoorbeeld in het kader van betaaldiensten voor contactloze betalingen. 

Bent u de vertegenwoordiger van uw bedrijf en heeft of wilt uw bedrijf een overeenkomst met ons? Of bent u de contactpersoon, aandeelhouder, bestuurder of UBO van dit bedrijf of van een van onze zakelijke klanten? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om andere redenen dan voor het afsluiten of het uitvoeren van de overeenkomst. Dit doen wij ook als u slechts een begunstigde bent van een betaling van een van onze klanten.

Wettelijke verplichting

Er zijn in de wet veel regels vastgelegd waaraan wij ons als bank moeten houden. In deze regels staat dat wij uw persoonsgegevens moeten vastleggen en soms aan anderen moeten geven. Wij geven hier enkele voorbeelden van wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen:   

 • Volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) hebben wij bijvoorbeeld de plicht maatregelen te nemen om overkreditering te voorkomen. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken om een goed beeld te hebben van uw financiële situatie als u een persoonlijke lening of hypotheek bij ons afsluit en gedurende de looptijd van de overeenkomst. Met onze productberichten in het kader van onze wettelijke zorgplicht houden wij u op de hoogte van productveranderingen zoals het wijzigen van rentetarieven. Daarnaast kan het zijn dat wij met u in contact treden als wij zien dat bepaalde risico's van specifieke producten anders zijn dan toen u het product bij ons afsloot.
 • Bij het verstrekken van een lening moeten wij ook voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Wij zijn verplicht om zowel financiële risico's van onze klanten als de financiële risico's voor de bank bij het verstrekken van leningen inzichtelijk te maken en te beoordelen of klanten aan hun betalingsverplichtingen blijven voldoen gedurende de looptijd van een persoonlijke lening of hypotheek die u bij ons heeft afgesloten.
 • Wij moeten maatregelen nemen om fraude, belastingontduiking, financiering van terrorisme en witwassen te voorkomen en te bestrijden. Wat u daarvan merkt? Wij vragen u bijvoorbeeld om uzelf te identificeren zodat wij weten wie u bent. Daarom bewaren wij een kopie van uw identiteitsdocument met een watermerk. In dit geval mag u het BSN en uw pasfoto niet afschermen. Soms vraagt de bank om een kopie paspoort bijvoorbeeld om meer zekerheid te hebben dat bijvoorbeeld contracten door de juiste persoon zijn getekend of bij de aanvraag van een nieuw product. In dat geval mag u BSN en foto wel afschermen en bewaren wij de kopie niet. 
 • Ook kunnen wij u vragen stellen over bepaalde transacties, wat uw bron van inkomen is of een toelichting vragen over wat de herkomst van uw vermogen is. Meer informatie hierover kunt u vinden op de  website van De Nederlandse Bank (DNB). 
 • Er zijn wetten die ons verplichten uw persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld, het Burgerlijk Wetboek (BW), de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) of de Faillissementswet. 

Andere organisaties mogen soms gegevens bij banken opvragen of zijn wij verplicht om gegevens aan deze te verstrekken. Denk aan de Belastingdienst (voor renseigneringsdoeleinden, een meldingsplicht met als doel het voorkomen van belastingontduiking, CESOP of DAC 6) en opsporingsdiensten die gegevens vragen ten behoeve van strafrechtelijke onderzoeken zoals financiële fraude en bij witwassen of terrorisme financiering. Verder moeten banken, en dus ook wij, soms persoonsgegevens delen met toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB). Bijvoorbeeld als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde (groepen) klanten. In het kader van het Tuchtrecht Banken, moeten wij soms persoonsgegevens verstrekken aan de Stichting Tuchtrecht Banken. 

Wanneer de wet of de toezichthouder aangeeft dat wij uw gegevens moeten vastleggen of gebruiken, zijn wij verplicht dit te doen. Het maakt dan niet uit of u klant bij ons bent of niet. Zo moet elke bank controleren of klanten of vertegenwoordigers van (zakelijke) klanten echt zijn wie ze zeggen te zijn. Identificatie is weer niet nodig bijvoorbeeld als we uw persoonsgegevens alleen gebruiken omdat u begunstigde bent van een betaling van een van onze klanten en u geen klant bij ons bent.

Gerechtvaardigd belang van de bank of van anderen

Wij mogen uw persoonsgegevens gebruiken als wij daar zelf een ‘gerechtvaardigd belang’ bij hebben. Wij moeten dan kunnen aantonen dat ons belang om uw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder weegt dan uw recht op privacy. Wij wegen alle belangen dus af. Maar wanneer is dit?

 • Wij beschermen eigendommen en persoonsgegevens van u, van ons en die van anderen.
 • Wij beschermen onze eigen financiële positie (bijvoorbeeld om te beoordelen of u uw lening kunt terugbetalen of als we uw lening of andere verplichtingen verkopen), uw belang en het belang van anderen (bijvoorbeeld als er sprake is van een faillissement). 
 • Wij doen aan fraude-detectie om schade voor u en voor ons als gevolg van fraude te helpen voorkomen.
 • U ontvangt relevante tips en aanbiedingen over producten en diensten van de bank. Ongeacht of u particulier of zakelijk bij ons bankiert.
 • Wij willen onze administratie op een efficiënte manier uitvoeren en onze datakwaliteit verbeteren. Dit doen wij om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Ook om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen moeten wij onze banksystemen optimaal en efficiënt organiseren.   
 • We doen onderzoek naar hoe we onze huidige processen kunnen verbeteren, producten en diensten (verder) kunnen ontwikkelen en hoe we beter kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarvoor kunnen we gebruik maken van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie. Per situatie zal worden bekeken welke gegevens we kunnen gebruiken voor het ontwikkelen, trainen en testen van nieuwe technologieën We zijn voortdurend op zoek naar passende manieren om uw en onze gegevens zo goed mogelijk te beveiligen.
 • Wij doen statistisch onderzoek en werken soms samen met universiteiten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het Economisch Bureau van ABN AMRO doet statistisch onderzoek naar o.a. macro-economische trends zoals groei van de Nederlandse industrie, consumptief gedrag of economische impact op klimaatverandering.  

Iemand anders kan ook gerechtvaardigd belang hebben. Stel, iemand heeft per ongeluk of onder valse voorwendselen geld overgemaakt naar uw bankrekening. Dan mogen wij onder bepaalde voorwaarden uw persoonsgegevens aan de opdrachtgever van de betaling geven. Hij kan u dan vragen het bedrag terug te storten. Op de  website van de Betaalvereniging vindt u meer informatie. 

Ook als u geen overeenkomst met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wet of op basis van een gerechtvaardigd belang. Uiteraard gaan wij eerst na of dit het geval is, bijvoorbeeld vanwege beveiligingsdoeleinden.