Binding Corporate Rules

Wat zijn Binding Corporate Rules?

ABN AMRO kent interne regels voor de internationale uitwisseling van persoonsgegevens binnen het concern. Deze regels heten Binding Corporate Rules.

 

Waarom Binding Corporate Rules?

De Binding Corporate Rules komen voort uit de Europese privacyrichtlijn. De bescherming van persoonsgegevens is niet in alle landen gelijk. Daarom stelt de Europese wetgever eisen aan de manier waarop internationale organisaties met persoonsgegevens omgaan. De eisen gelden voor persoonsgegevens van zowel klanten als medewerkers. De Binding Corporate Rules van ABN AMRO zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens en de relevante Europese privacytoezichthouders.