Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Binding Corporate Rules

Wat zijn Binding Corporate Rules?

ABN AMRO kent interne regels voor de internationale uitwisseling van persoonsgegevens binnen het concern. Deze regels heten Binding Corporate Rules.

 

Waarom Binding Corporate Rules?

De Binding Corporate Rules komen voort uit de Europese privacyrichtlijn. De bescherming van persoonsgegevens is niet in alle landen gelijk. Daarom stelt de Europese wetgever eisen aan de manier waarop internationale organisaties met persoonsgegevens omgaan. De eisen gelden voor persoonsgegevens van zowel klanten als medewerkers. De Binding Corporate Rules van ABN AMRO zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens en de relevante Europese privacytoezichthouders.

Hieronder treft u twee versies van de Binding Corporate Rules (BCR’s) aan. De eerste versie uit 2012 is goedgekeurd door de bevoegde toezichthouders in lijn met de destijds vigerende privacywetgeving. De tweede versie bevat een update met toevoegingen conform de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze tweede versie heeft ABN AMRO ter update aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens bij inwerkingtreding van de AVG .