Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om ons bedrijf en onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn. Daarbij horen de volgende 6 doelen:
 

Overeenkomst

Om overeenkomsten met u te kunnen aangaan en uitvoeren. Zonder uw persoonsgegevens kunnen we u bijvoorbeeld geen betaalrekening aanbieden en geen geld voor u overboeken van of naar uw rekeningen.

Voor onderzoek

We onderzoeken binnen ABN AMRO mogelijke trends, problemen, oorzaken van fouten en risico’s. Bijvoorbeeld om te controleren of nieuwe regels goed worden nageleefd. Zo kunnen we klachten en schade voorkomen. We kunnen zo op tijd ingrijpen of waarschuwen als u bijvoorbeeld uw schulden niet meer kunt terugbetalen.

Betere of nieuwe producten en diensten

Passen onze producten nog wel bij uw wensen en verwachtingen? Om dit te kunnen onderzoeken, gebruiken we uw persoonsgegevens. We doen onderzoek naar trends en gebruiken persoonsgegevens om onze producten en diensten te analyseren en verder te ontwikkelen.

Marketing

U ontvangt aanbiedingen en nieuwsberichten die bij u passen. Daarom ontvangt u zo min mogelijk reclame over producten die u waarschijnlijk toch niet wilt hebben, of al heeft. We gebruiken daarbij persoonsgegevens die we van u hebben gekregen. Bijvoorbeeld omdat u ooit informatie heeft aangevraagd, of omdat u al klant bent bij ons. 

We kunnen ook gebruikmaken van persoonsgegevens die we van anderen hebben gekregen.

Veiligheid en integriteit van onze bank en van onze sector

Wij zijn verplicht om de veiligheid en de integriteit van de financiële sector te bewaken. Daarom mogen wij uw persoonsgegevens gebruiken om (pogingen tot) strafbare of laakbare gedragingen te bestrijden of te voorkomen. Bijvoorbeeld bij fraude of terrorisme. Zodat we de veiligheid en integriteit van de financiële sector, ABN AMRO, onze medewerkers en u als klant kunnen waarborgen. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor onze waarschuwingssystemen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen

We spelen als bank een belangrijke rol in de samenleving. Zo helpen we mee met het bestrijden van financiering van terrorisme, witwassen en fraude. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijk frauduleuze transacties te herkennen, te stoppen, op te houden en zo nodig bij u te verifiëren. Ook vragen overheidsinstanties persoonsgegevens bij ons op als zij problemen of strafbare feiten willen onderzoeken. Wij controleren dan wel of daarvoor een goede reden is.

Daarnaast behoren banken tot een van de meest gereguleerde industrieën. Dit betekent dat wij aan veel regels moeten voldoen. Het gaat niet alleen om Europese of Nederlandse regels maar ook om wetten uit andere landen. Hiervoor moet ABN AMRO dus ook persoonsgegevens vastleggen, bewaren en soms aan bevoegde instanties geven. Wij toetsen eerst of dit is toegestaan.

Heeft u geen overeenkomst afgesloten met ons? Dan verwerken we uw persoonsgegevens niet om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. We kunnen uw persoonsgegevens wel gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor fraudedetectie. Wij toetsen altijd eerst of het gebruik voor de andere doeleinden is toegestaan.

Andere doelen

We mogen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doelen dan waarvoor u de persoonsgegevens aan ons had gegeven. Het nieuwe doel moet dan passen bij het doel waarvoor u uw persoonsgegevens in eerste instantie aan ons had gegeven. Dat heet in de wet ‘verenigbaar gebruik van gegevens’. De wet zegt niet precies wanneer dat het geval is, maar geeft wel aanknopingspunten. 

  • Is er een duidelijk verband met het doel waarvoor u de persoonsgegevens eerder gaf? Past het nieuwe doel daarbij? 
  • Hoe hebben wij de persoonsgegevens ooit ontvangen? Hebben wij de persoonsgegevens van uzelf gekregen of op een andere manier? 
  • Om wat voor soort persoonsgegevens gaat het precies? Zijn ze gevoelig of minder gevoelig?  
  • Wat zijn de gevolgen voor u? Is dat in uw voordeel, uw nadeel of maakt het niet uit? 
  • Wat kunnen we doen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen? Denk aan anonimiseren of versleutelen. 

ABN AMRO groep en uw persoonsgegevens

Wij mogen uw persoonsgegevens binnen onze groep delen voor bepaalde doelen. Dit mag voor interne administratieve doelen of om de dienstverlening aan u te verbeteren. Of omdat de wet zegt dat het moet of om te voldoen aan onze zorgplicht. Als u bijvoorbeeld een lening bij ons aanvraagt is het noodzakelijk om te weten dat u al een lening heeft bij een van onze dochtermaatschappijen. Zo kunnen we een completer beeld krijgen van uw financiële situatie.

Ook mogen dochtermaatschappijen van ABN AMRO u benaderen met aanbiedingen. Daarbij moet u dan wel kunnen zien dat het inderdaad gaat om een onderneming die bij onze groep hoort. Bijvoorbeeld omdat onze naam of logo’s gebruikt worden of doordat dat duidelijk wordt gezegd op de website of in advertenties.

Verplichte gegevens

Hebben wij persoonsgegevens van u nodig om een overeenkomst met u af te sluiten? En wilt u die toch niet geven, terwijl in de wet staat dat dat wel moet of zijn deze persoonsgegevens noodzakelijk voor de overeenkomst? Dan kunnen wij helaas geen overeenkomst met u aangaan. In de (online) formulieren die u soms moet invullen, ziet u welke persoonsgegevens verplicht zijn.

Wilt u dat wij uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen? Dat kan helaas niet voor verplichte of andere persoonsgegevens die wij nodig hebben. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft, of omdat wij verplicht zijn deze te bewaren volgens de wet, of vanwege een gerechtvaardigd belang van de bank.

Camerabeelden, telefoongesprekken en (video)chats

Als u een bankkantoor bezoekt, kunnen wij camera-opnames van u maken. Dit doen wij voor de veiligheid. Het is ook mogelijk om via telefoon of (video)chat contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Ook kunnen wij uw telefoongesprekken of (video)chatgesprekken met onze collega's opnemen. Dit doen we om 

a) onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld om onze medewerkers te coachen of te beoordelen

b) vanwege een wettelijke verplichting 

c) bewijs te kunnen leveren 

d) om fraude te voorkomen 

Wij gaan zorgvuldig om met zulke beeld- en geluidsopnamen. Ze vallen onder dezelfde regels als andere persoonsgegevens. U kunt van uw rechten gebruikmaken, zoals het recht op inzage.