Welke rechten heeft u?

Welke rechten heeft u als het gaat om uw persoonsgegevens? En wat houden deze rechten in?
 

Recht van bezwaar voor direct marketing

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van een 'gerechtvaardigd belang', heeft u het recht om bezwaar te maken. Misschien wilt u niet dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering. Toch mogen wij dat soms wel doen, zelfs als u bezwaar maakt. Bijvoorbeeld om fraude te bestrijden, risico’s te beheren of om onderzoek te doen naar ongebruikelijke transacties. Natuurlijk houden wij ons hierbij aan de wet. U kunt wel altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd klantprofiel voor direct marketing doeleinden .

Recht van verzet voor direct marketing

Wilt u geen aanbiedingen voor onze producten en diensten meer ontvangen ? Dan kunt u zich hier altijd voor uitschrijven. Dit kunt u ook doen bij ieder marketingbericht doen. U kunt makkelijk gebruikmaken van dit recht. Bent u geen klant van ons? Dien dan een verzoek bij ons in.

Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking

 • U heeft het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u gebruiken.
 • Kloppen uw persoonsgegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te wijzigen.
 • U kunt ons altijd vragen uw persoonsgegevens te wissen. Alleen kunnen we dit niet altijd doen en we hoeven het ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als we op grond van de wet uw persoonsgegevens langer moeten bewaren. 
 • U kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:
  - U denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn
  - Wij maken ten onrechte gebruik van uw persoonsgegevens
  - Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar ú heeft ze wel nog nodig (bijvoorbeeld na de bewaartermijn) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering)
  - Wanneer u bezwaar maakt

Recht op dataportabiliteit (recht op overdraagbaarheid van gegevens)

Wilt u de persoonsgegevens hebben die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst? Dat kan, maar alleen als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Dat heet 'dataportabiliteit'.

 • Let op de veiligheid van uw gegevens
 • Controleer waarvoor de partij aan wie u uw persoonsgegevens wilt geven, deze wil gebruiken. Lees bijvoorbeeld de privacyverklaring op de website van die partij
 • Wilt u uw persoonsgegevens ontvangen? Let er dan op dat uw eigen apparatuur veilig genoeg is en bijvoorbeeld niet is of kan worden gehackt. Uw financiële gegevens kunnen voor criminelen heel interessant zijn
 • Wilt u uw persoonsgegevens die wij over u hebben, ontvangen of aan een andere partij geven? Dien dan een verzoek bij ons in