Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Welke rechten heeft u?

Welke rechten heeft u als het gaat om uw persoonsgegevens? En wat houden deze rechten in?
 

Recht van bezwaar

Wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van een “gerechtvaardigd belang”, heeft u het recht om bezwaar te maken. Misschien wilt u niet dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering. Toch mogen wij dat soms wel doen, zelfs als u bezwaar maakt. Bijvoorbeeld om fraude te bestrijden, risico’s te beheren of om onderzoek te doen naar ongebruikelijke transacties. Natuurlijk houden wij ons hierbij aan de wet. 

U kunt wel altijd bezwaar maken tegen het opstellen van een gepersonaliseerd klantprofiel voor  marketing doeleinden . Dit doet u via uw cookie-instellingen en privacy voorkeuren in Internet Bankieren of via de ABN AMRO app. 

Recht van bezwaar voor marketing

Wilt u geen tips en aanbiedingen meer ontvangen? Dan kunt u zich hier altijd gemakkelijk voor uitschrijven. Dit kunt u ook doen bij ieder marketingbericht. 

Bent u geen klant (meer) van de bank en wilt u gebruikmaken van het recht van bezwaar voor marketing? Dan kunt u een verzoek indienen via de Klantrechtenpagina op onze website. 

Inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking

 • U heeft het recht een overzicht op te vragen van alle persoonsgegevens die wij van u gebruiken.
 • Kloppen uw persoonsgegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te wijzigen.
 • U kunt ons altijd vragen uw persoonsgegevens te wissen. Alleen kunnen we dit niet altijd doen en we hoeven wij het ook niet altijd te doen. Bijvoorbeeld als we op grond van de wet uw persoonsgegevens langer moeten bewaren. 
 • U kunt ons ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Dat kan in de volgende gevallen:
  - U denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn.
  - Wij maken ten onrechte gebruik van uw persoonsgegevens.
  - Wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar ú heeft ze wel nog nodig (bijvoorbeeld na de bewaartermijn) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering).
  - Wanneer u bezwaar maakt.

Recht op dataportabiliteit (recht op overdraagbaarheid van gegevens)

Wilt u de persoonsgegevens hebben die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst? Dat kan, maar alleen als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Dat heet ‘dataportabiliteit’.

Let op de veiligheid van uw persoonsgegevens

 • Controleer waarvoor de partij aan wie u uw persoonsgegevens wilt geven deze wil gebruiken. Lees bijvoorbeeld de privacyverklaring op de website van die partij.
 • Wilt u uw persoonsgegevens ontvangen? Let er dan op dat uw eigen apparatuur veilig genoeg is en bijvoorbeeld niet is of kan worden gehackt. Uw financiële gegevens kunnen voor criminelen heel interessant zijn.

Wilt u uw persoonsgegevens die wij over u hebben, ontvangen of aan een andere partij geven? Dien dan een verzoek bij ons in via de Klantrechtenpagina op onze website.

Heeft u een klacht, vraag of is iets onduidelijk?

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, vragen wij u om de klachtenregeling van ABN AMRO via de juiste stappen te volgen. Wij helpen u graag. ABN AMRO volgt de escalatieladder vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens om klachten te behandelen als organisatie.

Meer informatie over de klachtenregeling van ABN AMRO vindt u hier. Liever telefonisch contact? U kunt bellen via 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten) of vanuit het buitenland via +31 10 241 17 20. Daarnaast kunt u ook middels een chat uw vraag en/of klacht indienen.

Komt u er niet uit en is uw klacht al behandeld via het Klachtenmanagement van ABN AMRO? Dan is het mogelijk contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy.office@nl.abnamro.com. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u specifieke vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

Op een ander moment nalezen?

U kunt onze privacyverklaring opslaan op uw telefoon, tablet of computer en als pdf-bestand naar uw emailadres versturen.

Wijziging van de privacyverklaring

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt de privacyverklaring aangepast en informeren wij u daarover. Wij vermelden dat op onze website of in de ABN AMRO app.