Over deze privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen.
 

ABN AMRO Bank N.V. en uw persoonsgegevens

Voor een aantal apps of websites van de bank kan het zijn dat het gebruik van persoonsgegevens afwijkt van wat wij beschrijven in deze privacyverklaring. In die gevallen vindt u een andere privacyverklaring in de app of krijgt u aanvullende informatie bij de specifieke online dienst. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent en niet voor verrassingen komt te staan.

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Bent u klant van ons of, heeft u interesse getoond in een bepaald product door bijvoorbeeld een aanvraag te doen? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens en geldt deze privacyverklaring voor u. Ook kan het zijn dat u onze website bezoekt of een van onze apps gebruikt. Ook dan gebruiken wij uw persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken van personen die niet een overeenkomst met ons hebben. 

Het verwerken van persoonsgegevens is een breed begrip. Het is alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. 'Gebruiken', 'vernietigen' of 'verstrekken' zijn vormen van verwerken. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer we persoonsgegevens vastleggen en gebruiken van contactpersonen bij bedrijven aan wie wij onze diensten verlenen, van aandeelhouders van deze bedrijven, of van Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van deze bedrijven. 

We mogen ook persoonsgegevens verwerken van personen die bijvoorbeeld borg staan voor onze klanten. Een borg moet de financiële verplichtingen van een klant tegenover de bank voldoen als de klant dat niet doet. De borg sluit een contract met de bank waarin hij zich daartoe verplicht. 

Om betalingen mogelijk te kunnen maken, verwerken we persoonsgegevens van personen met wie we geen overeenkomst hebben. Denk bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens van degene aan wie u geld overboekt en die een betaalrekening heeft bij een andere bank. 

Bent u een van deze personen? Dan is deze privacyverklaring ook voor u bedoeld.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy

Wij hebben binnen ons bedrijf een functionaris voor de gegevensbescherming. Deze houdt binnen de organisatie van ABN AMRO toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. In de privacyverklaring staat dat u zich in een aantal specifieke gevallen kan wenden tot het Privacy Office met vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Stuur dan een e-mail aan privacy.office@nl.abnamro.com.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens is ABN AMRO N.V.

Op een ander moment nalezen?

U kunt onze privacyverklaring en begrippenlijst opslaan op uw telefoon, iPad of computer of als PDF-bestand naar uw emailadres versturen. Wilt u een eerdere versie van ons privacybeleid teruglezen?

Wijziging van de privacyverklaring

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt de privacyverklaring aangepast en informeren wij u daarover. Wij vermelden dat op onze website of in de app.

Heeft u een klacht?

Bent u het niet eens met de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij de afdeling Klachtenmanagement. U mag ook een klacht indienen bij de  Autoriteit Persoonsgegevens.