Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen: 

 • Wij investeren in onze systemen, procedures en mensen
 • Wij zorgen ervoor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van uw persoonsgegevens
 • Wij trainen onze mensen om veilig om te gaan met uw persoonsgegevens
 

Hoe doen we dat precies?

Juist vanwege uw veiligheid kunnen we niet in detail treden over de exacte maatregelen die we nemen. Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen waarmee u misschien weleens te maken hebt gehad:

 • Beveiligen van onze onlinediensten 
 • In twee stappen vaststellen wie u bent (authenticatie) 
 • Controlevragen wanneer u met ons belt 
 • Eisen aan de manier van het versturen van vertrouwelijke documenten 
 • Extra beveiligde berichten in de ABN AMRO app en Internet Bankieren voor vertrouwelijke informatie. 

Veiligheid is iets waar we ook sámen met u verder aan willen werken. Heeft u bijvoorbeeld te maken gehad met lekken in de beveiliging? Dit kunt u via onze website vertrouwelijk aan ons melden.

Het waarschuwingssysteem van de banken

Om de veiligheid van ABN AMRO en die van de financiële sector te beschermen, hebben financiële instellingen de banken in Nederland een waarschuwingssysteem ontwikkeld. Hiermee kunnen zij toetsen of iemand:

 • ooit fraudeerde 
 • probeerde te frauderen 
 • of op een andere manier een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bankensector. Op de site van de NVB leest u meer over dit waarschuwingssysteem en hoe dit werkt.

Uw persoonsgegevens buiten Europa

Uw persoonsgegevens worden ook buiten Europa verwerkt. Daarvoor gelden extra regels. Dat komt omdat niet in alle landen dezelfde strenge privacyregels gelden als in Europa. De Europese Commissie (EC) heeft een aantal landen aangewezen buiten de EU die een vergelijkbaar beschermingsniveau hebben. De EC publiceert deze lijst op haar website .

Delen van persoonsgegevens binnen onze groep

We mogen uw persoonsgegevens buiten Europa delen binnen onze groep. Met onze groep worden bedoeld: ABN AMRO Group N.V. en haar directe en indirecte dochtermaatschappijen en branches en andere entiteiten waarin ABN AMRO Bank N.V. meerderheidsbelang heeft. Een meerderheidsbelang in deze privacyverklaring betekent dat ABN AMRO Bank N.V. in het bezit is van meer dan 50% van de aandelen in deze entiteiten. Dit doen wij op basis van ons wereldwijde intern beleid, de Binding Corporate Rules (BCRs). Deze zijn goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Privacy toezichthouder in Nederland.

Delen van persoonsgegevens met andere dienstverleners

Soms geven wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instanties buiten Europa. Bijvoorbeeld in het kader van een uitbestedingsovereenkomst. We zorgen er dan voor dat wij met die partijen een aparte overeenkomst hebben gesloten die voldoet aan de Europese standaard zoals de EU model clauses. 

Dit is een set standaardcontracten die de EC heeft opgesteld. Wij gebruiken deze standaardcontracten als wij persoonsgegevens moeten doorgeven aan een land dat niet hetzelfde beschermingsniveau heeft als een land binnen de EU.

Internationaal betalingsverkeer en internationaal beleggen

U kunt te maken krijgen met onze internationale financiële dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer u geld overboekt naar het buitenland of wanneer u in het buitenland via ons beleggingen heeft. In dat geval kunnen buitenlandse partijen uw persoonsgegevens bij ons opvragen, zoals lokale toezichthouders, banken, overheden en opsporingsautoriteiten. 

Zij doen dit bijvoorbeeld om onderzoek te doen. Overigens gelden er extra regels voor het gebruik van persoonsgegevens als u beleggingsproducten bij ons afneemt. Lees hiervoor de bepalingen in artikel 11.3 van de Voorwaarden Beleggen.