Overlijdensrisicoverzekering vormen

Overlijdensrisico-
verzekering: 3 vormen

De beste zorg voor uw nabestaanden

Welk bedrag hebben uw nabestaanden nodig? Wat is voor u de beste vorm en welke premie betaalt u daarvoor? De Overlijdensrisicoverzekering (ORV) kent 3 vormen. U kiest zelf welke vorm het beste past bij uw situatie.
 

Annuïtair dalend verzekerd bedrag

Dit is het bedrag dat de verzekeraar eenmalig uitbetaalt bij overlijden. Het verzekerde bedrag daalt jaarlijks op basis van het door u gekozen annuïteitenpercentage.

annuitair dalend
Verzekerd bedrag € 100.000
Looptijd 30 jaar
Hoelang betaalt u premie* 25 jaar
Premie** € 6,10 per maand
Uitkering bij overlijden na 5 jaar € 90.342
Uitkering bij overlijden na 15 jaar € 64.297

In de voorbeeldberekening is uitgegaan van een verzekerd bedrag van € 100.000.

Gelijkmatig dalend (lineair) verzekerd bedrag

Dit is het bedrag dat de verzekeraar eenmalig uitbetaalt bij overlijden. Het verzekerde bedrag daalt jaarlijks met een vast bedrag dat afhankelijk is van de looptijd van de verzekering.  

lineair dalend
Verzekerd bedrag € 100.000
Looptijd 30 jaar
Hoelang betaalt u premie*     25 jaar
Premie** € 5,60 per maand
Uitkering bij overlijden na 5 jaar € 83.333
Uitkering bij overlijden na 15 jaar € 50.000

In de voorbeeldberekening is uitgegaan van een verzekerd bedrag van € 100.000.

Gelijkblijvend verzekerd bedrag

Dit is het bedrag dat de verzekeraar eenmalig uitbetaalt bij overlijden. Het verzekerde bedrag blijft de hele looptijd hetzelfde.   

gelijkblijvend
Verzekerd bedrag € 100.000
Looptijd 30 jaar
Hoelang betaalt u premie*     30 jaar
Premie** € 7,57 per maand
Uitkering bij overlijden na 5 jaar € 100.000
Uitkering bij overlijden na 15 jaar € 100.000

In de voorbeeldberekening is uitgegaan van een verzekerd bedrag van € 100.000.

* Kiest u voor een lineair dalende uitkering of een annuïtair dalende uitkering? De periode waarover u premie betaalt is dan korter dan de looptijd van de verzekering: 

Bij een looptijd van uw ORV van 5, 6 en 7 jaar betaalt u premie gedurende respectievelijk 3, 4 en 5 jaar. 

Bij een looptijd van uw ORV van 8, 9 en 10 jaar betaalt u premie gedurende respectievelijk 5, 6 en 7 jaar. 

Bij een looptijd van uw ORV van 11, 12 en 13  jaar betaalt u premie gedurende respectievelijk 7, 8 en 9 jaar. 

Bij een looptijd van 14 jaar of langer betaalt u premie tot de laatste 5 jaar van de looptijd van uw verzekering. Bijvoorbeeld: uw verzekering heeft een looptijd van 30 jaar. U betaalt premie in de eerste 25 jaar. 

** Deze voorbeeldpremie is gebaseerd op een niet-rokende verzekerde man van 30 jaar. Voor het annuïtair dalend verzekerd bedrag is een annuïteitenpercentage van 4% gebruikt.