Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Overlijdensrisicoverzekering

Uit de verkoop

Met een overlijdensrisicoverzekering laat u uw nabestaanden achter zonder financiële zorgen.

 

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Bij het afsluiten van uw ABN AMRO Overlijdensrisicoverzekering heeft u deze voorwaarden ontvangen.

Niet meer aangeboden

U kunt een overlijdensrisicoverzekering niet meer via ABN AMRO afsluiten. Ook bemiddelen we niet in nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen. Wel hebben we een samenwerking met Nationale Nederlanden. Meer informatie over deze verzekering vindt u op de website van Nationale Nederlanden . Daar kunt u de overlijdensrisicoverzekering ook direct online aanvragen.

Zo werkt een overlijdensrisicoverzekering

Met een ABN AMRO Overlijdensrisicoverzekering krijgen de begunstigden die u voor deze verzekering heeft aangewezen na uw overlijden een eenmalig bedrag uitbetaald. U bepaalt de hoogte van het bedrag, hoe lang de verzekering loopt en wie het bedrag ontvangt na uw overlijden. U betaalt daarvoor maandelijks een premie.

Uw verzekering aanpassen

U kunt nog wijzigingen aanbrengen in uw huidige overlijdensrisicoverzekering. U kunt bijvoorbeeld:

 • het verzekerd bedrag aanpassen (alleen bij gelijkblijvend verzekerd bedrag)
 • de begunstigde aanpassen
 • de verzekersnemer aanpassen
 • de verzekering verpanden
 • de verzekering opzeggen
Bekijk in de voorwaarden wat u precies kunt aanpassen. Wilt u advies over het wijzigen van uw verzekering? Neem contact op met een adviseur.

Een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Heeft u al een overlijdensrisicoverzekering? Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Daarom is een overlijdensrisicoverzekering nu goedkoper dan toen u deze verzekering afsloot. Als u een nieuwe verzekering aanvraagt, kunt u misschien ook profiteren van een lagere premie.

Als u een nieuwe overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, krijgt u te maken met nieuwe voorwaarden en een nieuwe medische acceptatie. Bijvoorbeeld een medische keuring. Dit kan betekenen dat u een hogere premie betaalt (bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit is gegaan) of dat de verzekeraar de aanvraag afwijst. Zeg daarom uw bestaande verzekering pas op als uw nieuwe aanvraag is geaccepteerd en uw premie inderdaad omlaag gaat.

Meer informatie over deze verzekering vindt u op de website van Nationale Nederlanden . Daar kunt u de overlijdensrisicoverzekering ook direct online aanvragen.

Veelgestelde vragen

In een aantal gevallen krijgen de begunstigden geen geld. Bijvoorbeeld als de verzekerde overlijdt door:

 • Zelfdoding of een poging daartoe binnen 2 jaar na het begin van de verzekering
 • Schuld of hulp van een nabestaande die ook geld van de verzekering zou ontvangen
 • Oorlog
Overlijdt de verzekerde binnen 10 jaar na het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering? Dan controleert de verzekeraar alle informatie die in de aanvraag is opgegeven. Klopt deze informatie niet? Bijvoorbeeld omdat de verzekerde bepaalde gezondheidsklachten niet juist heeft gemeld? Dan kan de verzekeraar besluiten het verzekerde bedrag niet uit te keren.
 
Bekijk voor een volledig overzicht wat wel en niet is verzekerd de voorwaarden .

Alleen bij een verzekering met een gelijkblijvend verzekerd bedrag kunt u gebruik maken van het zogenaamde optierecht. Dit betekent dat u het verzekerde bedrag mag verhogen zonder verdere vragen van de verzekeraar over de gezondheid van de verzekerden. U kunt gebruikmaken van het optierecht als de verzekering door de verzekeraar is geaccepteerd op basis van het standaard overlijdensrisico. Deze verhoging mag maximaal 15% per keer zijn van het verzekerde bedrag. Het optierecht vervalt als u dit 5 opeenvolgende jaren niet heeft gebruikt of als een verzekerde ouder is dan 59 jaar.

De verzekeraar betaalt de begunstigden die in de polis staan alleen als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering. Bij 2 verzekerden op de polis wordt het verzekerde bedrag maar één keer uitgekeerd. De verzekering stopt na het overlijden van een verzekerde.

Bij overlijden van de verzekeringnemer kunnen de verzekeringen op naam van de overleden verzekeringsnemer worden voortgezet. Na de verdeling van de erfenis moeten de verzekeringen worden beëindigd en dan eventueel opnieuw aangevraagd. Leidt dit tot verschillen in dekking en premie in uw nadeel? Neem dan contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing.

Als uw verzekering verpand is, betekent dit dat de verzekering is gekoppeld aan een hypotheek. Of aan een ander soort lening bij ABN AMRO of een andere financiële instelling. Dan moet u toestemming hebben als u een nieuwe verzekering aanvraagt en uw bestaande verzekering wil opzeggen. Wilt u uw verzekering loskoppelen van uw hypotheek? Dat kan op 2 manieren:

 • Is uw verzekering gekoppeld aan ABN AMRO? Maak dan een afspraak bij ons.
 • Is uw verzekering gekoppeld aan een andere hypotheekverstrekker? Neem dan contact op met uw hypotheekverstrekker.

Dat heeft te maken met de gezondheid van de verzekerde(n). Het kan zijn dat de gezondheid op het moment van het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering beter was. Dan kan de premie voor uw nieuwe verzekering hoger zijn. Zeg daarom ook nooit uw verzekering op, voordat uw nieuwe aanvraag geaccepteerd is. En u de nieuwe polis heeft ontvangen.

Bij het beëindigen van de verzekering wordt het verzekerde kapitaal (het bedrag dat de verzekering uitkeert na het overlijden van de verzekerde persoon) verlaagd door ABN AMRO Levensverzekering. Dit gebeurt op basis van het aantal jaren dat er premie is betaald en de leeftijd van de verzekerde. Dit verlaagde kapitaal wordt premievrije waarde genoemd.

 • Is uw huidige overlijdensrisicoverzekering ingegaan voor 21 april 2011? Dan heeft u premievrije waarde opgebouwd.
 • Is de opgebouwde premievrije waarde hoger dan € 5.000 en beëindigt u deze verzekering? Dan ontvangt u automatisch een nieuwe polis met de premievrije waarde. De nieuwe polis loopt tot de einddatum van uw huidige verzekering. U betaalt hiervoor geen premie meer.
 • Is de opgebouwde premievrije waarde van uw huidige verzekering lager dan € 5.000? Dan wordt de verzekering zonder premievrije waarde beëindigd. U heeft dan geen recht op een premievrije polis. De werkelijke premievrije waarde wordt bepaald op de datum van het beëindigen van de huidige verzekering. Sluit u een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af? Dan kunt u voor de hoogte van het verzekerde bedrag rekening houden met deze premievrije waarde.