Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Overlijdensrisicoverzekering

Laat uw nabestaanden achter zonder financiële zorgen

Met een overlijdensrisicoverzekering krijgen de begunstigden die u voor deze verzekering heeft aangewezen na uw overlijden een eenmalig bedrag uitbetaald. U bepaalt de hoogte van het bedrag, hoe lang de verzekering loopt en wie het bedrag ontvangt na het overlijden van de verzekerde (u bepaalt wie verzekerd is). U betaalt daarvoor maandelijks een premie.

U kunt een overlijdensrisicoverzekering niet meer via ABN AMRO afsluiten. Wel hebben we een samenwerking met Nationale Nederlanden .

Het verzekeren van een uitkering na overlijden is interessant als u:

  • Huiseigenaar bent of wordt
  • Een lening afsluit
  • Kostwinner bent en zorgt voor uw gezinsleden
  • Al een overlijdensrisicoverzekering heeft, maar tegen een oude (vaak hogere) premie
  • Gaat trouwen, samenwonen of kinderen krijgt
ABN AMRO

Heeft u al een overlijdensrisicoverzekering?

De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn de laatste jaren sterk gedaald. Het kan zijn dat u voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering minder premie betaalt dan voor uw huidige overlijdensrisicoverzekering. Als u een nieuwe overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, krijgt u te maken met nieuwe voorwaarden en een nieuwe medische acceptatie. Dit kan betekenen dat u een hogere premie betaalt. Zeg daarom uw bestaande verzekering pas op als uw nieuwe aanvraag is geaccepteerd en uw premie inderdaad omlaag gaat.

ABN AMRO
Mensen buiten onder paraplu's

Een nieuwe overlijdensrisicoverzekering

U kunt een overlijdensrisicoverzekering niet meer via ABN AMRO afsluiten. Ook bemiddelen we niet in nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen. Wel hebben we een samenwerking met Nationale Nederlanden. Meer informatie over deze verzekering vindt u op de website van Nationale Nederlanden . Daar kunt u de overlijdensrisicoverzekering ook direct online aanvragen.

Vormen van overlijdensrisicoverzekering

ABN AMRO

Annuïtair dalend verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag daalt jaarlijks op basis van het door u gekozen annuïteitenpercentage. Hoe langer de verzekering loopt, hoe lager de uitkering bij overlijden is. Deze vorm past bij een annuïtaire hypotheek, omdat dan altijd precies het juiste bedrag verzekerd is tijdens de looptijd. De periode waarover u premie betaalt is bij de meeste verzekeraars korter dan de looptijd van de verzekering. Let hierop wanneer u de verschillende verzekeraars met elkaar vergelijkt.

ABN AMRO

Gelijkmatig dalend (lineair) verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag daalt jaarlijks met een vast bedrag dat afhankelijk is van de looptijd van de verzekering. Hoe langer de verzekering dus loopt, hoe lager de uitkering bij overlijden is. Deze vorm past het best bij een lineair dalende hypotheek. De periode waarover u premie betaalt is bij de meeste verzekeraars korter dan de looptijd van de verzekering. Let hierop wanneer u de verschillende verzekeraars met elkaar vergelijkt.

ABN AMRO

Gelijkblijvend verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag blijft de hele looptijd hetzelfde. Deze vorm kiest u vaak bij schulden die gelijk blijven, zoals een aflossingsvrije hypotheek. Of u kiest deze vorm als u wilt zorgen voor extra inkomen na overlijden.

Gloeilamp