Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Bankzaken na een overlijden

Bankzaken na een overlijden

Nadat u een overlijden bij ons heeft gemeld, ontvangt u binnen enkele werkdagen een e-mail waarin we aangeven welke documenten we van u nodig hebben. Hieronder vindt u meer uitleg over de procedure. 

 

Bankzaken worden geblokkeerd

Wanneer u een overlijden aan ons meldt, blokkeren we alle (toegang tot) bankzaken van degene die is overleden. Denk aan de toegang tot online bankieren. Maar ook aan andere bankzaken, zoals alle rekeningen, betaalpassen en creditcards. Het is nog wel mogelijk om geld te storten op de rekeningen.

Hypotheken

Na het overlijden zijn de erfgenamen verplicht om de maandelijkse hypotheekaflossing en -rente te betalen. Dat kan via onze Nabestaandendesk. 

Boetevrij aflossen of rente wijzigen  
Lost u de hypotheek helemaal af binnen 1 jaar na de datum van het overlijden? Dan betaalt u geen vergoeding. Dit geldt ook als u de rentevaste periode wilt wijzigen binnen 1 jaar na overlijdensdatum.

Verzekeringen

Eventuele verzekeringen bij ABN AMRO lopen door.

Verzekeringen laten doorlopen?
We kunnen de verzekering gewoon laten doorlopen op naam van de achterblijvende partner als die op hetzelfde adres woonde als de overledene, ook als de overledene de enige verzekeringnemer was. Omdat we eventueel de gezinssituatie aanpassen, kan het zijn dat de premie wijzigt. Als de verzekering moet worden stopgezet of gewijzigd, kunt u dit online doorgeven. Schadeverzekeringen (zoals de Auto- of Opstalverzekering) beëindigen we alleen na verkoop of overschrijving van de auto of woning op een andere naam.

Had de overledene een levensverzekering, zoals bijvoorbeeld een Overlijdensverzekering?
Neem in dat geval ook contact op met de verzekeraar om het overlijden te melden.

Leningen

Doorlopende leningen blokkeren we automatisch nadat u het overlijden heeft gemeld. Nieuwe opnames zijn dan niet meer mogelijk. Als er na het overlijden nog bedragen zijn opgenomen, moeten die worden terugbetaald. Zodra we hebben kunnen vaststellen dat u verantwoordelijk bent voor het afhandelen van de erfenis, kunnen we met u bespreken hoe hoog het bedrag is dat nog moet worden terugbetaald.

Kwijtschelding restschuld 
Bij sommige leningen kan de restschuld worden kwijtgescholden. Dit geldt tot een maximaal bedrag, maar is afhankelijk van de voorwaarden. De erfgenamen hoeven het openstaande bedrag dan niet aan ons te betalen. Wordt de restschuld niet kwijtgescholden? Dan zijn de erfgenamen verplicht de lening terug te betalen.

Lening wijzigen of opzeggen

Beleggingsrekeningen

Staat de beleggingsrekening op meerdere namen? Dan kan de mederekeninghouder deze gewoon blijven gebruiken. Is er geen mederekeninghouder? Dan blokkeren we de beleggingsrekening direct nadat u het overlijden heeft doorgegeven. Beleggingsproducten aankopen en verkopen kan dan niet meer. Pas als we weten wie de nalatenschap regelt, deblokkeren we de rekening. In de tussentijd kan de waarde van de belegging stijgen of dalen. Net zoals bij leningen mogen wij pas bedragen noemen zodra vastgesteld is dat u verantwoordelijk bent voor het afhandelen van de erfenis.

Pensioenproducten

  • Had de overledene een Pensioenaanvulling? Dan gaat het gespaarde bedrag naar de erfgenamen. De erfgenamen moeten hier wel een nabestaanden lijfrente van aankopen zoals bijvoorbeeld de Nabestaanden Leefrente bij ABN AMRO. 
  • Had de overledene een lopende pensioenuitkering, zoals een Leefrente? Dan gaan de uitkeringen over op de erfgenamen in de vorm van een Nabestaanden Leefrente. 
  • Had de overledene een Koopsom Garantie Polis of een Lijfrente Garantie polis? Dan volgt de verzekeraar de begunstiging die in de polis vastgelegd is. De begunstigde moet ook in dit geval een nabestaanden lijfrente aankopen. 
In veel gevallen gelden nog aanvullende regels of zijn er meer mogelijkheden. Ook bij pensioenproducten mogen we pas bedragen noemen zodra vastgesteld is wie verantwoordelijk is voor het afhandelen van de erfenis.
icoon