Levenstestament

Houd de regie in eigen hand

In een levenstestament legt u vast wie namens u beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt of wilt. U legt hierin vast wie namens u uw financiële, persoonlijke en/of medische zaken regelt. Bijvoorbeeld wie uw huis mag verkopen.

 • Uw persoonlijke én financiële zaken vastgelegd in 1 akte
 • Geruststellend idee als u zelf niet meer kunt beslissen
 • Opgesteld door de notaris

Meer informatie

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament legt u vast hoe u uw financiële, medische en persoonlijke zaken geregeld wilt hebben als u dit zelf niet meer kunt of wilt. Een levenstestament geeft duidelijkheid op het moment dat u uw eigen zaken niet meer kunt regelen. 

Bent u zelf niet meer in staat om beslissingen te nemen en heeft u geen levenstestament? Dan beslist de rechter wat er gebeurt.

Verschil tussen testament en levenstestament

De namen lijken erg op elkaar, maar een testament geldt na uw overlijden en het levenstestament geldt tijdens uw leven voor als u zelf geen beslissingen meer kunt of wilt nemen. U kunt dus een testament hebben én een levenstestament.

Wat kunt u laten vastleggen?

U kunt allerlei zaken laten vastleggen in een levenstestament. Hieronder ziet u een paar voorbeelden.

 • U wijst een of meer personen aan als gevolmachtigde. Dit is iemand die namens u mag beslissen over financiële en juridische zaken. Meestal is dit uw partner, een van uw kinderen of iemand anders die u vertrouwt. Deze mag alles doen wat u zelf ook mag. Dus ook uw huis verkopen bijvoorbeeld. Let op: de gevolmachtigde is alleen bevoegd voor uw financiële zaken als u deze heeft vastgelegd via een notariële volmacht.
 • U legt vast welke toezichthouder de gevolmachtigde controleert. Dit is meestal de notaris.
 • U geeft aan wie u tot bewindvoerder of curator benoemd wilt hebben, mocht die situatie zich voordoen.
 • Uw wensen over medische handelingen, bijvoorbeeld over reanimatie of euthanasie.
 • Wat er moet gebeuren met de eigen woning en de inboedel, bijvoorbeeld uw kunst-, muziek- of boekenverzameling. 
 • Of dat uw schenkingen of belegging voortgezet moeten worden of juist niet.
 • Praktische zaken, zoals de opvang en verzorging van huisdieren.

De notaris kan inschatten of een wens redelijk en uitvoerbaar is. 

Notaris of rechter

U legt een levenstestament vast bij de notaris. U hoeft dus niet naar de rechter. 

Ingangsdatum levenstestament

U beslist zelf wanneer het levenstestament ingaat. Dit kan per direct, maar u kunt ook aangeven dat het ingaat als u wilsonbekwaam bent geworden. Dit betekent dat een arts heeft vastgesteld dat u zelf niet meer kunt beslissen over uw medische situatie. Vervelend is dat het meestal enige tijd duurt voordat deze verklaring er is terwijl er soms snelle medische beslissingen moeten worden genomen.

Geldigheid levenstestament

Een levenstestament geldt tijdens uw leven. U kunt in uw levenstestament zaken vastleggen die pas in werking treden bij overlijden, bijvoorbeeld wie de executeur wordt. Het kan ook voorkomen dat een levenstestament nooit in werking treedt. U kunt het levenstestament altijd laten wijzigen bij de notaris.

 • Als u onder bewind of onder curatele bent gesteld, is de rechter niet gehouden aan het levenstestament, maar zal wel rekening houden met de wensen die u heeft vastgelegd.
 • Een arts of zorgverlener is niet altijd gehouden aan medische wensen, bijvoorbeeld bij euthanasie.
ABN AMRO en doehetzelfnotaris.nl

Klanten van ABN AMRO kunnen met korting een levenstestament laten opstellen bij doehetzelfnotaris.nl . Doehetzelfnotaris.nl is geen onderdeel van ABN AMRO. ABN AMRO is daarom niet verantwoordelijk voor:

 • de inhoud van de overeenkomst en afspraken die u hierbij maakt
 • onjuist gebruik van uw klantgegevens
 • eventuele schade die te maken heeft met de overeenkomst tussen u en de gekozen notaris

Meer informatie

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament legt u vast hoe u uw financiële, medische en persoonlijke zaken geregeld wilt hebben als u dit zelf niet meer kunt of wilt. Een levenstestament geeft duidelijkheid op het moment dat u uw eigen zaken niet meer kunt regelen. 

Bent u zelf niet meer in staat om beslissingen te nemen en heeft u geen levenstestament? Dan beslist de rechter wat er gebeurt.

Verschil tussen testament en levenstestament

De namen lijken erg op elkaar, maar een testament geldt na uw overlijden en het levenstestament geldt tijdens uw leven voor als u zelf geen beslissingen meer kunt of wilt nemen. U kunt dus een testament hebben én een levenstestament.

Wat kunt u laten vastleggen?

U kunt allerlei zaken laten vastleggen in een levenstestament. Hieronder ziet u een paar voorbeelden.

 • U wijst een of meer personen aan als gevolmachtigde. Dit is iemand die namens u mag beslissen over financiële en juridische zaken. Meestal is dit uw partner, een van uw kinderen of iemand anders die u vertrouwt. Deze mag alles doen wat u zelf ook mag. Dus ook uw huis verkopen bijvoorbeeld. Let op: de gevolmachtigde is alleen bevoegd voor uw financiële zaken als u deze heeft vastgelegd via een notariële volmacht.
 • U legt vast welke toezichthouder de gevolmachtigde controleert. Dit is meestal de notaris.
 • U geeft aan wie u tot bewindvoerder of curator benoemd wilt hebben, mocht die situatie zich voordoen.
 • Uw wensen over medische handelingen, bijvoorbeeld over reanimatie of euthanasie.
 • Wat er moet gebeuren met de eigen woning en de inboedel, bijvoorbeeld uw kunst-, muziek- of boekenverzameling. 
 • Of dat uw schenkingen of belegging voortgezet moeten worden of juist niet.
 • Praktische zaken, zoals de opvang en verzorging van huisdieren.

De notaris kan inschatten of een wens redelijk en uitvoerbaar is. 

Notaris of rechter

U legt een levenstestament vast bij de notaris. U hoeft dus niet naar de rechter. 

Ingangsdatum levenstestament

U beslist zelf wanneer het levenstestament ingaat. Dit kan per direct, maar u kunt ook aangeven dat het ingaat als u wilsonbekwaam bent geworden. Dit betekent dat een arts heeft vastgesteld dat u zelf niet meer kunt beslissen over uw medische situatie. Vervelend is dat het meestal enige tijd duurt voordat deze verklaring er is terwijl er soms snelle medische beslissingen moeten worden genomen.

Geldigheid levenstestament

Een levenstestament geldt tijdens uw leven. U kunt in uw levenstestament zaken vastleggen die pas in werking treden bij overlijden, bijvoorbeeld wie de executeur wordt. Het kan ook voorkomen dat een levenstestament nooit in werking treedt. U kunt het levenstestament altijd laten wijzigen bij de notaris.

 • Als u onder bewind of onder curatele bent gesteld, is de rechter niet gehouden aan het levenstestament, maar zal wel rekening houden met de wensen die u heeft vastgelegd.
 • Een arts of zorgverlener is niet altijd gehouden aan medische wensen, bijvoorbeeld bij euthanasie.

ABN AMRO en doehetzelfnotaris.nl

Klanten van ABN AMRO kunnen met korting een levenstestament laten opstellen bij doehetzelfnotaris.nl . Doehetzelfnotaris.nl is geen onderdeel van ABN AMRO. ABN AMRO is daarom niet verantwoordelijk voor:

 • de inhoud van de overeenkomst en afspraken die u hierbij maakt
 • onjuist gebruik van uw klantgegevens
 • eventuele schade die te maken heeft met de overeenkomst tussen u en de gekozen notaris