Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Wat kan sparen én beleggen mij opleveren?

Ontdek het met de vergelijkingstool

afbeelding-header_Sparen vs Beleggen tool

U wilt geld opzij zetten voor uw kind, om hem of haar later een steuntje in de rug te geven. Bereken hoeveel beleggen, sparen of een combinatie in de toekomst kan opleveren. Vergelijk de uitkomsten en bepaal zo welke vorm van vermogensopbouw interessant kan zijn in uw situatie.

Bekijk de mogelijkheden om met sparen of beleggen geld opzij te zetten voor uw kind

Uitleg berekeningen

Beleggen

De uitkomsten van de berekeningen voor beleggen zijn gebaseerd op verwachtingen. Deze verwachtingen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
 
Voor beleggen geldt, dat bij goede en slechte marktvooruitzichten niet de beste en/of slechtste mogelijke omstandigheden worden bedoeld. De uitslag laat zien wat er gebeurt als de markt beter of minder goed presteert dan verwacht.

ABN AMRO heeft 6 risicoprofielen, van zeer defensief (weinig risico) tot zeer offensief (veel risico). De risicograad en het mogelijk rendement gaan hand in hand. In deze berekeningen komt "Laag" risico overeen met het defensieve risicoprofiel 2. De keuze voor "Gemiddeld" risico komt overeen met het matig offensieve risicoprofiel 4. Een "Hoog" risico komt overeen met het zeer offensieve risicoprofiel 6. Meer informatie over de risicoprofielen kunt u lezen in de brochure "Uw risicoprofiel onder de loep" .

Het rendement van beleggen wordt berekend aan de hand van beurskoersen uit het verleden en mogelijke toekomstscenario’s, via de onafhankelijke partij Ortec Finance. Hierin zijn ook de lange termijn verwachtingen voor de financiële markten en economische vooruitzichten van ABN AMRO verwerkt.

Bij de berekening voor beleggen is uitgegaan van de kosten van het ABN AMRO ESG Fondsen Mandaat. De jaarlijkse beheerkosten (peildatum: 1 oktober 2022) en kosten die in een fonds zitten, zoals transactiekosten in het fonds, zijn meegenomen in de berekening. De werkelijke kosten van beleggen hangen af van de beleggingsvorm die u uiteindelijk kiest.

Lees meer over onze beleggingsvormen

Sparen

De spaarrente ( 1,50% ) is gebaseerd op de huidige spaarrente. Deze rente hoort niet bij een specifiek spaarproduct. Als de rente in de toekomst verandert, dan is dit van invloed op de uitkomst van de berekeningen.

Aan sparen zijn geen kosten verbonden.

  • Belastingheffing in box 3
  • Inflatie op koopkracht

Komt u er niet uit?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde vragen over Beleggen.

Tekstballonnen

Chat

24/7 online. Chat met chatbot Anna.

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Komt u er niet uit?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de Veelgestelde vragen over beleggen.
Tekstballonnen

Chat

24/7 online. Chat met chatbot Anna. 

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.