Ondernemers en de belastingaangifte

Vaak moeten ondernemers meerdere belastingen betalen. Denk bijvoorbeeld aan de aangifte inkomstenbelasting, loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Hieronder bespreken we de aangifte inkomstenbelasting op hoofdlijnen.

 

Aangifte inkomstenbelasting geldt voor alle ondernemers

Alle ondernemers komen in aanraking met de aangifte inkomstenbelasting. Al was het alleen al omdat ondernemers zelf ook particulieren zijn, vaak met privévermogen. Voorbeelden van veelvoorkomende privébezittingen zijn: het eigen huis, het tweede huis, spaargeld, effecten en beleggingsvastgoed. Op onze pagina over belastingaangifte leest u meer over de aangifte inkomstenbelasting voor particulieren.

Onder andere ondernemers met een eenmanszaak hebben in ieder geval met box 1 te maken, waarin zij hun winst uit onderneming opgeven. Ondernemers met financiële transacties met hun BV kunnen met alle boxen te maken hebben, afhankelijk van deze transacties.

Uitstel belastingaangifte

Evenals particulieren kunnen ondernemers hun aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2020 tussen 1 maart en 1 mei 2021 indienen bij de Belastingdienst. En ondernemers kunnen ook uitstel voor het indienen van deze belastingaangifte krijgen. Meestal tot 1 september 2021 en soms nog wat langer. Mits zij het verzoek om uitstel tijdig bij de Belastingdienst indienen of dat laten doen door hun fiscaal adviseur of accountant. Op de pagina ‘ Uitstel aanvragen voor het doen van aangifte (voor ondernemers) ’ van de Belastingdienst leest u er meer over. Daar staat ook dat u een boete kunt krijgen als u uw verplichtingen niet tijdig nakomt.

Houd er rekening mee dat de Belastingdienst daarnaast ten minste 4% belastingrente in rekening brengt als de Belastingdienst te laat een aanslag inkomstenbelasting kan opleggen. Op de pagina ‘ Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting ’ leest u daar meer over.

Moet u nog veel inkomstenbelasting betalen over 2020? Dan kan het ook wenselijk zijn om tijdig de Belastingdienst te (laten) vragen om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting op te leggen en die alvast te betalen. Dat geldt ook als u een teruggaaf inkomstenbelasting verwacht. De Belastingdienst vergoedt namelijk alleen nog in uitzonderingsgevallen belastingrente. Sparen bij de Belastingdienst is er dan ook niet meer bij.

Coronamaatregelen

Onder andere voor de aangifte inkomstenbelasting kunnen de coronamaatregelen van de regering en van de banken voor ondernemers en particulieren belangrijk zijn. We bespraken eerder een aantal fiscale maatregelen in ons blog ‘Meer fiscale coronamaatregelen’. Op de pagina ‘ Coronamaatregelen Belastingdienst ’ van de Belastingdienst leest u daar ook meer over.

Daar leest u ook dat sommige tegemoetkomingen van de regering onbelast zijn, namelijk de eenmalige uitkering van € 4.000 op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De uitkering van het UWV in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is wel belast.

Boxenstelsel

Hieronder leest u over enkele specifieke aspecten die voor u als ondernemer belangrijk kunnen zijn bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. We bespreken deze aandachtspunten aan de hand van het boxenstelsel in de inkomstenbelasting dat we sinds 2001 kennen. Iedere box kent eigen regels en tarieven.

Box 1

In box 1 wordt het belastbaar inkomen uit ‘werk en woning’ belast. In 2020 was het tarief 37,35% tot een belastbaar inkomen van € 68.507. Voor zover dat inkomen hoger was in 2020, was het tarief 49,5%. Zoals hierboven al is opgemerkt, is onder andere voor ondernemers met een eenmanszaak de winst uit onderneming in box 1 belast. Maar in deze box komt bijvoorbeeld ook het ‘gebruikelijk loon’ van de aanmerkelijkbelanghouder die voor zijn of haar BV (of de BV van diens fiscaal partner) werkzaam is (zie ook hierna in box 2). Zie voor deze categorieën ook bovenstaande coronamaatregelen.

Een andere categorie waar ondernemers vaak in privé mee te maken hebben in box 1, is ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de ondernemer geld heeft geleend aan zijn of haar BV of als deze een bedrijfspand vanuit privé heeft verhuurd aan die BV. Op de pagina ‘ Ter beschikking stellen van bezittingen ’ van de Belastingdienst leest u daar meer over.

Box 2

In box 2 wordt het belastbaar inkomen uit ‘aanmerkelijk belang’ belast. Bij ‘aanmerkelijk belang’ gaat het kortweg om een aandelenbezit vanaf 5%. Maar het gaat niet alleen om een aandelenbelang en in bepaalde situaties is bij een lager percentage daarvan al sprake. Meestal gaat het bij box 2 om de directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV en zijn of haar familie.

In box 2 worden onder andere de voordelen uit aanmerkelijkbelangaandelen belast. Denk bijvoorbeeld aan een dividenduitkering en de verkoopwinst op deze aandelen. Op de dividenduitkering heeft de uitkerende vennootschap al 15% dividendbelasting ingehouden en afgedragen. Dat betekent dat via de belastingaangifte er een heffing van 11,25% bijkomt. Het tarief in box 2 was namelijk 26,25% in 2020 (in 2021: 26,9%).

Box 3

Heeft u geld geleend van uw BV in rekening-courant of heeft u een geldlening bij uw BV lopen voor bijvoorbeeld de aankoop van beleggingsvastgoed? Dan is sprake van een box 3-schuld. Vanzelfsprekend zijn daar meer voorbeelden van te bedenken. Er is een specifieke regeling voor kleine rekening-courantschulden als het saldo het hele jaar nooit meer dan € 17.500 is geweest. Op de pagina ‘ Verschil tussen lening en rekening-courant ’ van de Belastingdienst leest u daar meer over.

Box 3 kent in 2020 een algemene vrijstelling (het heffingvrije vermogen) van € 30.846, voor fiscaal partners samen geldt het dubbele bedrag van € 61.692. Uitgaande van een tarief van 30% in 2020 (in 2021 is dit tarief 31%) varieert de belastingdruk in deze box van 0,54 tot 1,58% van het belaste vermogen in box 3 over 2020.

Belastingaangifte over 2020

Uw belastingaangifte over 2020

Vanaf 1 maart 2021 kunt u weer belastingaangifte doen. Dat gaat steeds makkelijker. En helemaal online. Dan is een groot gedeelte van uw aangifte al ingevuld. Controleer de vooraf ingevulde gegevens goed, vul ze waar nodig aan en wijzig ze eventueel.

Extra fiscale coronamaatregelen

Tweede pakket coronamaatregelen

Enige tijd geleden heeft de regering een tweede pakket nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. Het gaat om een aantal specifieke fiscale tegemoetkomingen voor met name ondernemers. 

Van eenmanszaak naar bv

Van eenmanszaak naar bv

Veel ondernemers starten een bedrijf als eenmanszaak. Maar er kan een moment komen dat een bv als rechtsvorm voor de onderneming een beter passende oplossing is. Wanneer is dat het geval en welke argumenten spelen daarbij een rol?