Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Ondernemer in onzekere tijden

Ondernemen in onzekere tijden

De economie, uw bedrijf en uw privésituatie

medewerker klantenservice

Winkeleigenaresse deelt haar ervaring met ABN AMRO

Soms is ondernemen zwaar: de effecten van de coronacrisis, inflatie, en de krappe arbeidsmarkt zorgen voor veel uitdagingen. ABN AMRO’s Financial Health Advisors denken graag met u mee. Zowel privé als zakelijk. Hoe werkt dat? Eigenaresse van natuurvoedingswinkel Solidare vertelt meer.

Oplossingen in onzekere tijden

Grip op uw geld

Op Geldfit kan elke ondernemer gratis terecht voor hulp. Doe de online test. Krijg een overzicht waar u terecht kunt voor hulp.

Hulp bij geldzorgen

Houd grip op uw financiële situatie. Lees onze tips of zoek contact met een budgetcoach voor hulp bij geldzorgen. 

Hulp bij betalingsproblemen

Heeft u, als ondernemer of privé, soms moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u zelfs al betalingsachterstanden? Blijf er niet mee rondlopen.

Bodem in zicht voor Nederlandse industrie
Bedrijvigheid Nederlandse industrie.

Bodem in zicht voor Nederlandse industrie

De bodem lijkt in zicht voor de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie. De industriële productie, de vraag naar industriële producten en de orderportefeuilles namen in december nog steeds af, maar de dalingen zijn minder groot dan in de voorgaande maand.

Daling grondstofprijs, nog geen lagere supermarktprijs
Voedselprijzen

Daling grondstofprijs, nog geen lagere supermarktprijs

Het afgelopen jaar betaalden consumenten fors meer voor voedingsmiddelen. Hoewel de wereldmarktprijzen van onder meer granen en zuivel al een poos minder hard oplopen of zelfs dalen, stijgen de prijzen in de supermarkt onverminderd door.

Consument houdt hand op de knip bij komende feestdagen
Bestedingen consumenten

Consument houdt hand op de knip bij komende feestdagen

Sinterklaas en de Kerstman zijn dit jaar zuinig met het geven van cadeaus. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat consumenten tijdens de feestdagen aanzienlijk minder zullen besteden.

Agrarische sector blijft staande ondanks hogere kosten
Kostenstijgingen landbouw

Agrarische sector blijft staande ondanks hogere kosten

Ondanks een uitzonderlijk jaar met enorme kostenstijgingen voor energie, veevoer en kunstmest lijken de meest agrarische sectoren zich goed staande te houden.

Bart Banning
Kostenstijging wegvervoer

Eerst het zuur, dan het zoet

Het wegvervoer krijgt in 2023 te maken met een ongekend forse kostenstijging. Transportkosten worden een belangrijk gespreksonderwerp tussen transporteurs en opdrachtgevers.

Looneisen vakbonden dreigen ziekenhuizen in het rood te duwen
Looneis van 12,5%

Looneisen vakbonden dreigen ziekenhuizen in het rood te duwen

Vakbonden eisen dat het loon van personeel in ziekenhuizen volgend jaar volledig meestijgt met de inflatie. De inkomsten van de ziekenhuizen nemen echter minder snel toe.

26 miljoen liter bier besparen tegen stijgende kosten
Bierprijs gestegen

26 miljoen liter bier besparen tegen stijgende kosten

Het tappen van bier is een stuk duurder geworden. Sinds januari 2021 is de afzetprijs van bier met 11 procent gestegen. Daarbij komt dat, door hogere energiekosten, het koelen van bier voor tapinstallaties flink duurder is geworden.

Houd uw bedrijf financieel gezond

Financiering

Bent u op zoek naar een financiering voor uw onderneming? Wij bieden financieringsmogelijkheden aan om uw doel te verwezenlijken.

Aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering (AVB) beschermt uw bedrijf tegen de wettelijke verplichting om schade te vergoeden.

Cybercrime bestrijden

Cybercrime blijft een groeiende zorg. De impact kan op alle aspecten van de bedrijfsvoering, enorm zijn. Hoe voorkomt u schade? Wij helpen u veilig zaken te doen.

Uitdagende energieprijzen

Lagere koopkracht krijgt effect op levensmiddelenindustrie

Vooralsnog lukt het levensmiddelenfabrikanten om de hogere energie- en inkoopkosten deels door te rekenen aan afnemers. Dit zorgt echter wel voor hogere prijzen in supermarkten.

Bouwkosten stijgen hard door hoge energieprijzen

De stijgende materiaalkosten zijn het gevolg van de hogere energiekosten en belemmeringen in de aanvoer van materialen.

Industrie: tanende nieuwe orders en opstapelende voorraden

Met de winter op komst, de hoge inflatie door de energiecrisis en eventuele rantsoenering van gastoevoer zullen energie-intensieve sectoren het zwaar krijgen.

Problemen stapelen zich op voor bedrijfsleven

De industrie, de sector leisure, de winkelbranche, de voedingssector en de bouw krijgen later dit jaar een aantal economische schokken te verwerken.

icoon

Personeelskrapte raakt veel ondernemers

Opmars robots in de Bouw

ABN AMRO verwacht dat robotisering in de Nederlandse bouwsector de komende periode jaarlijks met meer dan 14% groeit. De inzet van bouwrobots is nu nog bescheiden, maar het personeelstekort, de faalkosten en de noodzaak tot duurzamer bouwen zijn drijvende krachten.

Retail moet lonen en welzijn verhogen in strijd om personeel

De personeelstekorten in de detailhandel zijn groot. In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal vacatures toegenomen tot 43.900. Veel werknemers hebben tijdens de coronapandemie ander, en soms beter, betaald werk gevonden.

Zorg stevent af op groot tekort operatiecapaciteit

Het RIVM heeft berekend dat tijdens de coronapandemie meer dan 305.000 operaties zijn uitgesteld. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit NZa blijft per eind mei 2022 door personeel tekort nog steeds 8 procent van de operatiecapaciteit onbenut.

Herstel economie drukt welzijn

Juist nu het bedrijven nauwelijks lukt personeel te krijgen, is het welzijn van medewerkers fors gedaald. De werkdruk is hoger, burn-outklachten liggen weer op het niveau van voor corona en de loonkloof tussen de werkvloer en de top neemt toe.

NL Update – Huishoudens in Nederland sparen flink door
Recessie

Wanneer komt de inflatie weer terug op 2%?

Centrale banken zijn goed op weg om prijsstabiliteit te herstellen: inflatie is het afgelopen jaar ongeveer gehalveerd ten opzichte van de piek. De inflatie zal het komende jaar waarschijnlijk weer in de buurt van 2% komen. Wij denken echter dat de fase van desinflatie niet zo pijnloos zal verlopen als de eerste fase en dat de normalisatie van diensteninflatie trager en hobbeliger zal verlopen dan de desinflatie tot nu toe.

NL Update – De economische implicaties van de kabinetsval
Koopkracht

NL Update – De economische implicaties van de kabinetsval

De precieze gevolgen van de val van het kabinet voor de economie laten zich op dit moment nog moeilijk voorspellen. Concreet betekent de val van het kabinet op de korte termijn lagere overheidsuitgaven en mogelijk uitstel van de investeringen.

Economische ramingen per 26 augustus 2022
Inflatie

Economische ramingen per 26 juni 2023

Het Economisch Bureau schrijft dagelijks over ontwikkelingen in de macro-economie. Hierbij onze laatste voorspellingen over de rente- en valutaontwikkelingen, prijzen in grondstoffenmarkten en de economische trend in ontwikkelde en opkomende markten.

NL Update – Huishoudens in Nederland sparen flink door
Inflatie

NL Update – Huishoudens in Nederland sparen flink door

Tijdens de pandemie groeiden de spaartegoeden. De spaarquote is nog steeds hoger dan voor de pandemie; ondanks de inflatie. Huishoudens houden voornamelijk niet-liquide activa aan, bijvoorbeeld geld opgespaard in pensioenvermogen of investeringsfondsen.

Consumenten boeken weer volop hun vakantie
Koopkracht

Consumenten boeken weer volop hun vakantie

We vergelijken de pre- en post-pandemie trend van het aantal transacties aan vakanties op basis van geanonimiseerde en geaggregeerde transactiedata van ABN AMRO. De huidige trend in het totaal aantal transacties ligt boven de verwachtte pre-pandemie trend.

Woningmarktmonitor - Eind prijscorrectie komt in zicht, maar vooruitzichten blijven matig
Recessie

Woningmarktmonitor - Eind prijscorrectie komt in zicht, maar vooruitzichten blijven matig

Ondanks het ernstig verslechterde woningmarksentiment komt het eind van de prijscorrectie in zicht. Wij stellen onze prijsramingen licht naar boven bij van -6% naar -5% voor 2023 en van -4% naar -3% voor 2024.

Meld u aan voor onze Insights nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze inzichten, tips en trends