Man haalt brief uit envelop

Ondernemen in onzekere tijden

Het effect van inflatie, personeelstekort en hoge energieprijzen

Voor ondernemers en consumenten zijn het onzekere tijden. Welke kant gaat de economie op? Zaken als de inflatie, de stikstofcrisis, de energieprijs en het personeelstekort houden veel mensen bezig. Gaan we een recessie tegemoet? Of blijft de economie groeien? Hier vindt u informatie over de economie, producten en diensten om uw bedrijf te helpen in deze onzekere tijden.

Hulp voor ondernemers in onzekere tijden

Schuldhulp voor ondernemers

Dreigt u als ondernemer in de financiële problemen te komen? Voorkom met onze hulp acute geldproblemen.

Budgetcoaching Zzp'ers

Houd grip op uw financiële situatie. Lees onze tips of zoek contact met een Budgetcoach.

Financieel fit

ABN AMRO helpt; met budgetcoaches, social finance, de Nederlandse Schuldhulproute en meer. Zo zorgen we samen dat iedereen financieel fit wordt en blijft.

Geldfit Zakelijk

Op Geldfit Zakelijk kan elke ondernemer gratis terecht voor hulp. Doe de online test. Krijg een overzicht waar u terecht kunt voor hulp.

icoon
Toenemende zorgen voor horeca, cultuur en recreatie
Horeca, cultuur en recreatie

Toenemende zorgen voor horeca, cultuur en recreatie

Inflatie, druk op winstmarges en personeelstekorten zijn de belangrijkste oorzaken van het verslechteren van de stemming in de branches horeca, cultuur en recreatie

Winkelverkopen op peil ondanks inflatie en vertrouwensdip
Winkelverkopen

Winkelverkopen op peil ondanks inflatie en vertrouwensdip

De prijzen stijgen en het consumentenvertrouwen staat op het laagste punt ooit. Hoewel de meeste retailbranches een stap terug moeten doen, is het opvallend dat de verkopen in de meeste gevallen nog boven het niveau van voor de pandemie liggen.

Consumenten spenderen ondanks inflatie en somberheid fors
Consumentenbesteding

Consumenten spenderen ondanks inflatie en somberheid fors

Hoewel flinke prijsstijgingen de koopkracht verder uithollen, besteedden consumenten in april 2022 gecorrigeerd voor inflatie 21 procent meer dan in dezelfde maand in 2019. Dit blijkt uit de bestedingen van particuliere klanten van ABN AMRO.

Prijsstijgingen voedsel duren voorlopig nog voort
Voedselprijzen

Prijsstijgingen voedsel duren voorlopig nog voort

Voedsel is in juni 11,2 procent duurder dan een jaar geleden. Deze ongekende prijsstijging is het gevolg van hogere energie- en grondstofkosten voor ondernemers in de voedingsmiddelenindustrie. ABN AMRO verwacht dat de prijstoename nog niet ten einde is, maar dat in 2023 dalende consumentenbestedingen de stijging zullen afvlakken.

Bart Banning
Huurprijzen

De huurprijs verhogen met inflatie juist nu een risico

Door de hard stijgende inflatie zijn forse huurverhogingen op komst. Het is echter wederom crisis en opnieuw zouden vastgoedverhuurders en zakelijke huurders deze samen moeten beslechten. Dat levert op termijn voor partijen het beste resultaat op.

Groei export Nederlandse industrie neemt duidelijk af
Export industrie

Groei export Nederlandse industrie neemt duidelijk af

De NEVI Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie daalde van 57,8 in mei naar 55,9 in juni, wat duidt op een verdere groeivertraging. De groei is er vooral uit bij de nieuwe exportorders, die nauwelijks nog toenamen.

Hoge prijzen zand en grind terugkerend fenomeen
Prijzen zand en grind

Hoge prijzen zand en grind terugkerend fenomeen

Door lage waterstanden in rivieren kunnen binnenvaartschepen minder lading meenemen, waardoor de prijzen van zand en grind stijgen. Klimaatverandering stimuleert jaarlijks terugkerende lage waterstanden. Dat is een probleem voor de bouw, want de afhankelijkheid van aanvoer van grondstoffen over rivieren neemt voorlopig alleen maar toe.

Consument trekt beurs door het mooie weer
Toename bestedingen

Consument trekt beurs door het mooie weer

Schaarste aan productiecapaciteit en hoge transportkosten zorgen samen met de hoge energieprijzen en de toegenomen inflatie tot zeker eind 2022 voor veel onzekerheid bij retailondernemers. Ondanks een toename in bestedingen aan kleding en tuincentra in april, kunnen deze ontwikkelingen een rem vormen op de groei van de sector.

Terugval aanbod huurwoningen drijft prijzen op
Aanbod huurwoningen

Terugval aanbod huurwoningen drijft prijzen op

Het aanbod aan huurwoningen daalt, wat zorgt voor stijgende huurprijzen in met name middelgrote en grote steden. De daling in het aantal beschikbare huurwoningen is onder andere het gevolg van de zelfbewoningsplicht die begin dit jaar is ingesteld en de een jaar eerder gestegen overdrachtsbelasting.

Houd uw bedrijf financieel gezond

Financiering

Bent u zoek naar een financiering voor uw onderneming? Wij bieden financieringsmogelijkheden aan om uw doel te verwezenlijken.

Binnen 24 uur betaald

Wilt u niet wachten op de betaling van uw debiteur? Met Snel Betaald betalen wij binnen 24 uur uw factuur na akkoord van de debiteur.

Aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering (AVB) beschermt uw bedrijf tegen de wettelijke verplichting om schade te vergoeden.

Cybercrime bestrijden

Cybercrime blijft een groeiende zorg. De impact kan op alle aspecten van de bedrijfsvoering, enorm zijn. Hoe voorkomt u schade? Wij helpen u veilig zaken te doen.

Uitdagende energieprijzen

Industrie: tanende nieuwe orders en opstapelende voorraden

Met de winter op komst, de hoge inflatie door de energiecrisis en eventuele rantsoenering van gastoevoer zullen energie-intensieve sectoren binnen de industrie zoals chemie, basismetaal, oppervlaktebehandeling, papier, voedselverwerking en bouwmaterialen het zwaar krijgen, waarbij tijdelijke productiestops niet uitgesloten zijn.

Problemen stapelen zich op voor bedrijfsleven

De industrie, de sector leisure, de winkelbranche, de voedingssector en de bouw krijgen later dit jaar een aantal economische schokken te verwerken.

Hoge energieprijs kan bedrijfsleven circa 22 mrd kosten

De explosief stijgende gas- en elektriciteitsprijzen kosten het Nederlandse bedrijfsleven dit jaar naar schatting 22 miljard euro extra. In eerste instantie zijn het de ondernemers met variabele energiecontracten die met de prijsstijgingen te maken krijgen.

icoon
Wegwijs op Insights

Online risicoscan

Met de online risicoscan brengen wij samen met u al deze risico’s in kaart. Veel risico’s kunt u namelijk eenvoudig zelf verminderen, volledig vermijden of verzekeren. U bepaalt zelf welke maatregelen u wel of niet treft. Zorg dat u altijd door kunt.

Personeelskrapte raakt veel ondernemers

Retail moet lonen en welzijn verhogen in strijd om personeel

De personeelstekorten in de detailhandel zijn groot. In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal vacatures toegenomen tot 43.900. Veel werknemers hebben tijdens de coronapandemie ander en soms beter betaald werk gevonden.

Zorg stevent af op groot tekort operatiecapaciteit

Het RIVM heeft berekend dat tijdens de coronapandemie meer dan 305.000 operaties zijn uitgesteld. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit NZa blijft per eind mei 2022 door personeel tekort nog steeds 8 procent van de operatiecapaciteit onbenut.

Personeelstekort gaat bouwsector pijn doen

De bouwsector draait begin 2022 nog goed, maar problemen liggen in het verschiet door de hoge bouwkosten en groeiende personeelsproblemen. Op de langere termijn vormen personeelstekorten het grootste probleem.

Herstel economie drukt welzijn

Juist nu het bedrijven nauwelijks lukt personeel te krijgen, is het welzijn van medewerkers fors gedaald. De werkdruk is hoger, burn-outklachten liggen weer op het niveau van voor corona en de loonkloof tussen de werkvloer en de top neemt toe.

Hoe gaan bedrijven om met hogere energiekosten?
Hogere energiekosten

Hoe gaan bedrijven om met hogere energiekosten?

In onze eerste editie van de SustainaWeekly na de zomervakantie hebben we onze analyse bijgewerkt over de invloed van stijgende energiekosten op de bedrijfsmarges. Bedrijven zijn er tot nu toe behoorlijk in geslaagd hun marges te beschermen, hoewel we van mening zijn dat dit in de toekomst niet het geval zal zijn.

Global Monthly - Winter in aantocht
Energiecrisis en recessie

Global Monthly - Winter in aantocht

Wij verwachten dat de energiecrisis een Europese recessie zal veroorzaken. Zelfs als er geen fysiek gastekort is, zullen de torenhoge energieprijzen, het zwakke vertrouwen van consumenten en bedrijven en de verkrapping van financiële condities de groei doen omslaan in krimp. De positieve kant van de medaille is dat, buiten de energiesector, de zwakkere vraag de knelpunten in het aanbod helpt verlichten.

Milde recessie eind dit jaar lijkt onvermijdelijk
Sterke groei en recessie

Sterke groei kan een recessie eind dit jaar niet voorkomen

In het tweede kwartaal is de Nederlandse economie verrassend sterk gegroeid (+2,6% k-o-k). De inflatie, energieprijzen en het risico op gastekorten zorgen voor een afzwakking van deze groei in de komende kwartalen, waardoor eind 2022 een lichte recessie volgt.

De week van schulden vaker naar de deurwaarder
Schulden: naar de deurwaarder

De week van schulden vaker naar de deurwaarder

Dit jaar en volgend jaar kan voor schulden van huishoudens minder vaak een betalingsregeling getroffen worden dan voorheen. Dat betekent dat meer schulden bij de deurwaarder belanden. Deurwaarders kunnen loon- of inboedelbeslag opleggen, waardoor de totale kosten uiteindelijk hoger zijn voor schuldenaren, schuldeisers en samenleving.

Onverwacht sterke groei Nederlandse economie in 2e kwartaal 2022
Economische groei onverwacht

Onverwacht sterke groei Nederlandse economie in 2e kwartaal 2022

Het Nederlandse bbp groeide met 2,6% in het tweede kwartaal van 2022. De consumptieve bestedingen droegen positief bij. Verder zien we een inhaaleffect in de dienstenconsumptie. De grootste bijdrages aan de groei kwamen vanuit de investeringen en de handel.

Uitkomsten COEN een signaal dat conjunctuur toch afzwakt?
Ondernemers somber gestemd

Uitkomsten COEN een signaal dat conjunctuur toch afzwakt?

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal spectaculair met 2,6% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Een recessie lijkt met dit cijfer ver weg. Toch zijn er ook minder positieve signalen voor de rest van dit jaar en 2023. Het producentenvertrouwen in de industrie is sinds het begin van dit jaar licht gedaald.

Handelsbalans Nederland onder druk door afzwakking wereldhandel
Handelsbalans onder druk

Handelsbalans Nederland onder druk door afzwakking wereldhandel

Cijfers van het CBS laten zien dat in het eerste kwartaal van 2022 het Nederlandse uitvoervolume harder groeide dan het importvolume. Daarmee is de handelsbalans, die de verhouding tussen de totale waarde van export min de totale waarde van import laat zien, hoger dan een jaar geleden.

Gemiddelde koopkracht daalt met 5 à 6%
Daling koopkracht

Gemiddelde koopkracht daalt met 5 à 6%

We verwachten dat het inflatiecijfer nog wat hoger wordt dan we eerder voorspelden. In plaats van met 8,0% gaan we er nu vanuit de consumentenprijzen in 2022 met 8,7% stijgen. We verwachten dat de inflatie volgend jaar uitkomt op 4,0% in plaats van de eerder geraamde 3,8%.

Economische ramingen per 26 augustus 2022
Economische ramingen

Economische ramingen per 26 augustus 2022

Het Economisch Bureau schrijft dagelijks over ontwikkelingen in de macro-economie. Hierbij onze laatste voorspellingen over de rente- en valutaontwikkelingen, prijzen in grondstoffenmarkten en de economische trend in ontwikkelde en opkomende markten.

De nieuwsbrief van ruim 45.000 ondernemers

Kies zelf welke sectoren en cybersecurity thema's u wilt volgen.