Ondernemer in onzekere tijden

Ondernemen in onzekere tijden

De economie, uw bedrijf en uw privésituatie

Oplossingen in onzekere tijden

Grip op uw geld

Op Geldfit kan elke ondernemer gratis terecht voor hulp. Doe de online test. Krijg een overzicht waar u terecht kunt voor hulp.

Budgetcoach

Houd grip op uw financiële situatie. Lees onze tips of zoek contact met een budgetcoach.

Hulp bij betalingsproblemen

Heeft u, als ondernemer of privé, soms moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u zelfs al betalingsachterstanden? Blijf er niet mee rondlopen.

icoon
Bodem in zicht voor Nederlandse industrie
Bedrijvigheid Nederlandse industrie.

Bodem in zicht voor Nederlandse industrie

De bodem lijkt in zicht voor de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie. De industriële productie, de vraag naar industriële producten en de orderportefeuilles namen in december nog steeds af, maar de dalingen zijn minder groot dan in de voorgaande maand.

Daling grondstofprijs, nog geen lagere supermarktprijs
Voedselprijzen

Daling grondstofprijs, nog geen lagere supermarktprijs

Het afgelopen jaar betaalden consumenten fors meer voor voedingsmiddelen. Hoewel de wereldmarktprijzen van onder meer granen en zuivel al een poos minder hard oplopen of zelfs dalen, stijgen de prijzen in de supermarkt onverminderd door.

Consument houdt hand op de knip bij komende feestdagen
Bestedingen consumenten

Consument houdt hand op de knip bij komende feestdagen

Sinterklaas en de Kerstman zijn dit jaar zuinig met het geven van cadeaus. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat consumenten tijdens de feestdagen aanzienlijk minder zullen besteden.

Agrarische sector blijft staande ondanks hogere kosten
Kostenstijgingen landbouw

Agrarische sector blijft staande ondanks hogere kosten

Ondanks een uitzonderlijk jaar met enorme kostenstijgingen voor energie, veevoer en kunstmest lijken de meest agrarische sectoren zich goed staande te houden.

Bart Banning
Kostenstijging wegvervoer

Eerst het zuur, dan het zoet

Het wegvervoer krijgt in 2023 te maken met een ongekend forse kostenstijging. Transportkosten worden een belangrijk gespreksonderwerp tussen transporteurs en opdrachtgevers.

Looneisen vakbonden dreigen ziekenhuizen in het rood te duwen
Looneis van 12,5%

Looneisen vakbonden dreigen ziekenhuizen in het rood te duwen

Vakbonden eisen dat het loon van personeel in ziekenhuizen volgend jaar volledig meestijgt met de inflatie. De inkomsten van de ziekenhuizen nemen echter minder snel toe.

26 miljoen liter bier besparen tegen stijgende kosten
Bierprijs gestegen

26 miljoen liter bier besparen tegen stijgende kosten

Het tappen van bier is een stuk duurder geworden. Sinds januari 2021 is de afzetprijs van bier met 11 procent gestegen. Daarbij komt dat, door hogere energiekosten, het koelen van bier voor tapinstallaties flink duurder is geworden.

Houd uw bedrijf financieel gezond

Financiering

Bent u op zoek naar een financiering voor uw onderneming? Wij bieden financieringsmogelijkheden aan om uw doel te verwezenlijken.

Aansprakelijkheid

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering (AVB) beschermt uw bedrijf tegen de wettelijke verplichting om schade te vergoeden.

Cybercrime bestrijden

Cybercrime blijft een groeiende zorg. De impact kan op alle aspecten van de bedrijfsvoering, enorm zijn. Hoe voorkomt u schade? Wij helpen u veilig zaken te doen.

Uitdagende energieprijzen

Lagere koopkracht krijgt effect op levensmiddelenindustrie

Vooralsnog lukt het levensmiddelenfabrikanten om de hogere energie- en inkoopkosten deels door te rekenen aan afnemers. Dit zorgt echter wel voor hogere prijzen in supermarkten.

Bouwkosten stijgen hard door hoge energieprijzen

De stijgende materiaalkosten zijn het gevolg van de hogere energiekosten en belemmeringen in de aanvoer van materialen.

Industrie: tanende nieuwe orders en opstapelende voorraden

Met de winter op komst, de hoge inflatie door de energiecrisis en eventuele rantsoenering van gastoevoer zullen energie-intensieve sectoren het zwaar krijgen.

Problemen stapelen zich op voor bedrijfsleven

De industrie, de sector leisure, de winkelbranche, de voedingssector en de bouw krijgen later dit jaar een aantal economische schokken te verwerken.

icoon
Wegwijs op Insights

Online risicoscan

Met de online risicoscan brengen wij samen met u uw ondernemersrisico’s in kaart. Veel risico’s kunt u namelijk eenvoudig zelf verminderen, volledig vermijden of verzekeren. U bepaalt zelf welke maatregelen u wel of niet treft. Zorg dat u altijd door kunt.

Personeelskrapte raakt veel ondernemers

Opmars robots in de Bouw

Abn Amro verwacht dat robotisering in de Nederlandse bouwsector de komende periode jaarlijks met meer dan 14% groeit. De inzet van bouwrobots is nu nog bescheiden, maar het personeelstekort, de faalkosten en de noodzaak tot duurzamer bouwen zijn drijvende krachten.

Retail moet lonen en welzijn verhogen in strijd om personeel

De personeelstekorten in de detailhandel zijn groot. In het vierde kwartaal van 2021 is het aantal vacatures toegenomen tot 43.900. Veel werknemers hebben tijdens de coronapandemie ander, en soms beter, betaald werk gevonden.

Zorg stevent af op groot tekort operatiecapaciteit

Het RIVM heeft berekend dat tijdens de coronapandemie meer dan 305.000 operaties zijn uitgesteld. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit NZa blijft per eind mei 2022 door personeel tekort nog steeds 8 procent van de operatiecapaciteit onbenut.

Herstel economie drukt welzijn

Juist nu het bedrijven nauwelijks lukt personeel te krijgen, is het welzijn van medewerkers fors gedaald. De werkdruk is hoger, burn-outklachten liggen weer op het niveau van voor corona en de loonkloof tussen de werkvloer en de top neemt toe.

Consument trekt beurs door het mooie weer
Personeelstekort

Personeelstekort energietransitie rond recordniveau

De grote tekorten op de arbeidsmarkt zijn een spelbreker voor de energietransitie. Juist bij beroepen gekoppeld aan de overgang naar schonere energie blijkt het extra moeilijk om aan personeel te komen. Nederland is er in 2022 niet in geslaagd om deze personeelstekorten een halt toe te roepen. Sterker nog, deze bereikten eind vorig jaar een record.

Scherpe prijscorrectie door hogere hypotheekrente
Woningmarktmonitor

Scherpe prijscorrectie door hogere hypotheekrente

De huizenprijzen staan onder druk door de hogere hypotheekrente en het verslechterde woningmarktsentiment. Het aantal huizen te koop stijgt, doordat er minder transacties zijn en woningen eerder in aanbod komen. De kwaliteit van de woning gaat een belangrijkere rol spelen bij de verkoopduur en de verkoopprijs. De problemen bij nieuwbouw hinderen de doorstroming, maar stutten de huizenprijzen op langere termijn . Er komt meer aandacht voor natuurlijke grenzen: water en bodem worden sturend bij de ruimtelijke ordening.

Waar is de recessie?
Recessie

Waar is de recessie?

De scherpe daling van de energieprijzen betekent dat de reële inkomensschok voor de Europese consument waarschijnlijk minder ernstig zal zijn dan eerder gedacht. Wij hebben onze groeiprognoses voor de eurozone en het Verenigd Koninkrijk naar boven bijgesteld. De “heropening” van China is positief. Al kan het de inflatiebestrijding bemoeilijken. Inflatie blijft de belangrijkste uitdaging voor de ontwikkelde economieën. De verkrapping van het monetaire beleid dit jaar is een belangrijke reden waarom wij nog steeds een recessie in de eurozone en het VK verwachten.

Economische ramingen per 26 augustus 2022
Onze laatste voorspellingen

Economische ramingen

Het Economisch Bureau schrijft dagelijks over ontwikkelingen in de macro-economie. Hierbij onze laatste voorspellingen over de rente- en valutaontwikkelingen, prijzen in grondstoffenmarkten en de economische trend in ontwikkelde en opkomende markten.

Visie op rente en euro - Nog forsere renteverhogingen ECB
Klimaateconomie

Waarom is de vraag naar elektriciteit gelijk gebleven?

In onze eerste SustainaWeekly van het nieuwe jaar beoordelen we de trends in de wereldwijde vraag naar elektriciteit en enkele van de structurele krachten die daarbij een rol spelen. In de OESO-economieën, waaronder Nederland, is de vraag naar elektriciteit de afgelopen 12 jaar verrassend vlak gebleven, ook al is de economie aanzienlijk groter. Dit staat in contrast met de opkomende economieën, waar de vraag naar elektriciteit blijft groeien. Wij concluderen dat een combinatie van toegenomen energie-efficiëntie en een verschuiving van energie-intensieve productie dit verschil tussen de OESO- en de opkomende economieën verklaart.

De koers van Amerikaanse dollar opnieuw lager
Wereldeconomie

De koers van Amerikaanse dollar opnieuw lager

De koers van de Amerikaanse dollar blijft onder druk staan. Zwakkere Amerikaanse macro-economische cijfers werken negatief door op dollar. Norges Bank was er snel bij toen de rente verhoogd moest worden maar last nu een pauze in.

ABN AMRO

Voor ondernemers en consumenten zijn het onzekere tijden

Welke kant gaat de economie op? Zaken als de inflatie, de stikstofcrisis, de energieprijs en het personeelstekort houden veel mensen bezig. Gaan we een recessie tegemoet? Of blijft de economie groeien? Hier vindt u informatie over de economie, producten en diensten om uw bedrijf te helpen in deze onzekere tijden.

De nieuwsbrief van ruim 45.000 ondernemers

Kies zelf welke sectoren en cybersecurity thema's u wilt volgen.