Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Belastingtips voor ondernemers

Uw inkomstenbelasting over 2022

Doet u als ondernemer belastingaangifte over 2022? Dan moet u vaak net wat meer uitzoeken dan iemand in loondienst. Bekijk waar u op moet letten.

Veelgestelde vragen over uw belastingaangifte

Heeft u bijvoorbeeld een B.V.? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kostenaftrek bij uw onderneming. Hiervoor gelden strikte regels. Voor een beperkt aantal situaties heeft de Belastingdienst een hulpmiddel ontwikkeld.

Zakelijke kosten (site van de Belastingdienst)

Als u geld heeft geleend van uw B.V, heeft de B.V. een vordering op u. U betaalt dan een (zakelijke) rente aan uw B.V.. Deze schuld behoort tot box 1 of box 3. Heeft u de lening gebruikt voor de aankoop, verbouwing of onderhoud van uw eigen huis? Dan behoort de lening in principe tot box 1. Er is dan sprake van een eigenwoningschuld. De lening behoort ook tot box 1 als u het geleende bedrag gebruikt om een bezitting te kopen die u vervolgens aan uw B.V. ter beschikking stelt. In andere gevallen zal de schuld meestal tot box 3 behoren.

Lees ook: Lenen uit uw B.V., een slimme keuze?

Als het saldo van deze rekening-courantverhouding gedurende het gehele jaar niet hoger is dan € 17.500 en niet lager dan - € 17.500, kunt u de rente buiten beschouwing laten in uw belastingaangifte. U neemt dan ook geen rekening-courantschuld op in box 3.

Lees ook: Lenen uit uw B.V., een slimme keuze?

Dividend ontvangen van Nederlandse bedrijven? 

U  kunt dit bedrag volledig verrekenen met de inkomstenbelasting die u moet betalen. Het gaat dan om 15% van het brutobedrag. Dit bedrag geeft u op onder ‘te verrekenen bedragen’ onder ‘ingehouden dividendbelasting’. Hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen? Dan krijgt u het bedrag van de ingehouden dividendbelasting van de Belastingdienst terug.

Dividend ontvangen van een buitenlands bedrijf? 

U kunt een verzoek doen om belasting te verminderen als u dividend heeft ontvangen van een buitenlands bedrijf. De vermindering hangt af van de afspraken die Nederland heeft gemaakt met het land waarin het betreffende bedrijf is gevestigd. In de aangifte is hiervoor de rubriek ‘vrijstellingen en verminderingen’ en ‘aftrek om dubbele belasting te voorkomen’ opgenomen. Daar vermeldt u het gedeelte van de ingehouden buitenlandse dividendbelasting waar het andere land volgens het belastingverdrag recht op heeft (in veel gevallen: 15%). Dat deel komt in mindering op de te betalen inkomstenbelasting in box 3. 

Overigens is deze vermindering gemaximeerd tot de inkomstenbelasting die u over de onderliggende effecten in box 3 moet betalen. Is meer ingehouden dan het afgesproken percentage in het belastingverdrag? Dan moet u dat meerdere zelf terugvragen bij de belastingautoriteiten in het buitenland.

Ook interessant voor u

Belastingaangifte voor particulieren

Heeft u in 2022 een huis gekocht, ging u samenwonen of juist scheiden? Wijzigingen in uw persoonlijke situatie hebben vaak gevolgen voor uw aangifte. Bekijk ons stappenplan en de uitleg van onze experts en voorkom veelgemaakte fouten.

Boekhouden met ABN AMRO: handig bij uw aangifte

Snel en eenvoudig uw administratie bijhouden? Kies voor ons alles-in-één boekhoudpakket of koppel uw eigen pakket direct met Internet Bankieren Zakelijk. Met de handige btw-module in het programma zet u uw zakelijke belastingaangifte eenvoudig klaar. Zo mist u nooit meer een deadline!

Eerste keer aangifte doen als ondernemer

Onze collega's van ABN AMRO Verzekeringen hebben op een rijtje gezet waar u aan moet denken als u als ondernemer voor de eerste keer belastingaangifte doet. Lees de tips en bekijk de video.

De uitleg op deze pagina is een korte toelichting. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. We geven geen advies over wat u moet doen bij uw belastingaangifte. Raadpleeg voor advies uw belastingadviseur of accountant.