Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Family aan de keukentafel kijkend naar laptop

Sparen voor mijn kleinkind

Op welke manieren kan ik sparen voor mijn kleinkind?

 

Veel opa’s en oma’s sparen voor hun kleinkind om bij te dragen aan grote uitgaven in de toekomst. Bijvoorbeeld voor een rijbewijs, studie of eerste woning. Door op tijd te starten met sparen kunt u uw kleinkind later een financieel steuntje in de rug geven.

Sparen voor uw kleinkind kan op verschillende manieren. Welke manier het beste bij u past hangt af van wat u belangrijk vindt. Mag uw kleinkind na zijn/haar 18e verjaardag volledig vrij over het spaargeld beschikken? Wilt u zoveel mogelijk besparen op toekomstige erfbelasting?

Hieronder leest u de mogelijkheden en bijbehorende voor- en nadelen.

Sparen op naam van uw kleinkind

U kunt alleen sparen op naam van uw kleinkind als de wettelijk vertegenwoordiger een spaarrekening voor hem of haar opent. De ouder van uw kleinkind beheert deze spaarrekening tot zijn of haar 18e verjaardag. Wanneer uw kleinkind jonger is dan 18 jaar kan de ouder de KinderToekomst Spaarrekening aanvragen. Heeft uw kleinkind al een KinderToekomst Spaarrekening en wilt u een extra spaarrekening openen? Vraag dan een Direct Sparen aan. Het openen van een spaarrekening op naam van uw kleinkind is alleen mogelijk wanneer één van de ouders van uw kleinkind een betaalrekening bij ABN AMRO heeft. 

Wanneer u spaart op naam van uw kleinkind wordt hij of zij direct eigenaar van het geld. Ook als uw kleinkind nog minderjarig is. U doet in feite een schenking door geld over te boeken naar de spaarrekening van uw kleinkind. 

Totdat uw kleinkind 18 jaar is, mogen de ouders of wettelijk vertegenwoordigers bepalen wat er met het geld op de spaarrekening gebeurt. Wanneer zij geld van de spaarrekening opnemen en besteden, moet dit wel in het belang van uw kleinkind zijn. Uw kleinkind is immers eigenaar van het geld.  

Wanneer uw kleinkind 18 jaar wordt, krijgt hij/zij de volledige zeggenschap over de rekening. Dit betekent dat uw kleinkind helemaal zelf mag bepalen waar hij/zij het geld aan uitgeeft. Dit hoeft dus niet per se de bijdrage aan de studie te zijn die u zelf in gedachten had. Omdat uw kleinkind meerderjarig is, heeft u daar geen invloed op.

 • Schenkbelasting
  De belastingdienst ziet sparen op naam van uw kleinkind als de meest eenvoudige vorm van schenken. Door te sparen op naam van uw kleinkind kunt u gebruik maken van de  jaarlijkse schenkingsvrijstelling .  
 • Erfbelasting
  Door te sparen op naam van uw kleinkind kunt u besparen op toekomstige erfbelasting. De belastingdienst ziet sparen op naam van uw kleinkind als schenken. Door geld te schenken wordt uw erfenis kleiner. Uw erfgenamen betalen hierdoor mogelijk minder of zelfs geen erfbelasting. Houd wel rekening met het jaarlijkse bedrag dat is vrijgesteld van schenkbelasting. Daarnaast is het verstandig om bij een aantal zaken stil te staan voordat u besluit schenkingen te doen om de erfbelasting te verminderen. Zo zijn er vrijstellingen voor erfbelasting. Door deze vrijstellingen goed te benutten kunt u de erfbelasting beperken. Lees hier meer over.
 • Belasting box 3 – vermogen
  Het geld dat u spaart op naam van uw kleinkind telt op bij het vermogen van zijn/haar ouders. Dit kan betekenen dat zij vermogensrendementsheffing over het gespaarde bedrag betalen. Wanneer uw kleinkind 18 jaar wordt, moet hij/zij mogelijk zelf belasting betalen over het gespaarde bedrag. Lees hier meer over.

Sparen op uw eigen naam

Sparen op uw eigen naam voor uw kleinkind doet u door een spaarrekening op uw eigen naam te openen. U kunt hiervoor onder andere een Direct Sparen rekening aanvragen. Op deze rekening kunt u, bijvoorbeeld door middel van automatisch sparen, een mooi bedrag bij elkaar sparen.

Wanneer u op uw eigen naam spaart voor uw kleinkind, blijft het geld van u tot het moment waarop u besluit het geld aan uw kleinkind te schenken.

Doordat u zelf kunt bepalen wanneer u het geld aan uw kleinkind schenkt, heeft u waarschijnlijk meer invloed op waar uw kleinkind dit geld uiteindelijk aan uitgeeft. Bijvoorbeeld, uw kleinkind wil gaan starten met zijn/haar rijlessen. U kunt op dat moment besluiten om (een deel van) het geld dat u gespaard heeft aan hem/haar te schenken. Of om hiermee (een deel van) de rekening te betalen.

 • Schenkbelasting
  Door te sparen op uw eigen naam kunt u op het moment van schenken gebruik maken van zowel de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen, als de eenmalige schenkingsvrijstellingen.
  Als grootouder mag u eenmalig een verhoogde schenking aan uw kleinkind doen. Uw kleinkind moet deze schenking gebruiken bij het kopen van een eigen huis.  Bekijk het overzicht van alle vrijstellingen en de tarieven van de schenkbelasting.
 • Erfbelasting 
  Door te sparen op uw eigen naam voor uw kleinkind bespaart u niet op toekomstige erfbelasting. Het geld blijft immers van u tot u besluit het te schenken. Het is verstandig om bij een aantal zaken stil te staan voordat u besluit schenkingen te doen om de erfbelasting te verminderen. Zo zijn er vrijstellingen voor erfbelasting. Door deze vrijstellingen goed te benutten kunt u de erfbelasting beperken. Lees hier meer over.
 • Belasting box 3 – vermogen  
  Spaargeld wordt belast in box 3 (vermogen). Dit betekent dat er over spaargeld vanaf een bepaald bedrag vermogensrendementsheffing betaald wordt. Tot het moment dat u overgaat tot schenken van het geld aan uw kind wordt dit gespaarde bedrag meegeteld in uw eigen vermogen. Vanaf het moment dat u het geld schenkt aan uw kleinkind, betaalt uw kleinkind mogelijk zelf belasting over het spaargeld. Lees hier meer over.

Sparen op uw eigen naam én op naam van uw kleinkind

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zowel op naam van uw kleinkind als op uw eigen naam te sparen. Vraag of een ouder van uw kleinkind namens u een KinderToekomst Spaarrekening wil openen voor uw kleinkind. U opent daarnaast een Direct Sparen rekening op uw eigen naam. Op de KinderToekomst Spaarrekening spaart u vervolgens het bedrag dat uw kleinkind wanneer hij/zij 18 jaar wordt vrij kan besteden. Het geld dat u op uw eigen naam gespaard heeft, kunt u op een later moment schenken.  
 
Mochten bovenstaande opties niet passen bij uw wensen, dan kunt u ook nog schenken onder bewind overwegen. Lees meer over schenken onder bewind.

 

Welke spaarvorm kiest u?

  Sparen op naam van uw kleinkind Sparen op uw eigen naam
Welke rekening kan ik openen? Wanneer uw kleinkind jonger is dan 18, kunt u één van de wettelijk vertegenwoordigers vragen een KinderToekomst Spaarrekening te openen Elke spaarrekening, behalve de KinderToekomst Spaarrekening
Rente? Bekijk hier de actuele rentes Bekijk hier de actuele rentes
Wie kan het saldo op de rekening zien? U kunt het saldo zelf niet zien. De wettelijk vertegenwoordiger beheert de rekening tot de 18e verjaardag van uw kleinkind en bepaalt of uw kleinkind het saldo op de rekening kan zien. Na de 18e verjaardag is het saldo alleen zichtbaar voor uw kleinkind U kunt alleen zelf het saldo zien
Van wie is het geld op de rekening? Uw kleinkind is eigenaar van het geld Het geld blijft in uw bezit tot u besluit het geld te schenken
Wie bepaalt wat er met het geld gebeurt? Uw kleinkind bepaalt vanaf zijn/haar 18e verjaardag waar het geld aan uitgegeven wordt U heeft waarschijnlijk meer invloed op wat er met het geld gebeurt, doordat u zelf bepaalt wanneer u het geld schenkt
Schenkbelasting Jaarlijkse schenkingsvrijstellingen Zowel jaarlijkse als eenmalige schenkingsvrijstellingen zijn mogelijk na de 18e verjaardag van uw kleinkind
Erfbelasting Uw erfenis wordt kleiner; u kunt hierdoor besparen op toekomstige erfbelasting U kunt gebruik maken van vrijstellingen voor erfbelasting
Belasting box 3 - vermogen Het spaargeld telt tot de 18e verjaardag van uw kleinkind mee in het vermogen van zijn/haar ouders  Het spaargeld telt tot het moment van schenken mee in uw vermogen

Andere suggesties voor u

Spaarrekening voor uw kind

Begin nu alvast met sparen voor uw kind, want uw kleine heeft straks waarschijnlijk grootse plannen. Met een KinderToekomst Spaarrekening geeft u het goede voorbeeld en zorgt u dat uw kind later een vliegende start maakt. Of het geld nu gaat naar studie, reizen of een rijbewijs: het is vast en zeker goed besteed.

Schenken met de Schenkwijzer

Met de Schenkwijzer berekent u eenvoudig hoeveel schenkbelasting u of de ontvanger betaalt. U vult in aan wie en hoeveel u wilt schenken, en ziet direct tot welk bedrag u in 2023 belastingvrij kunt schenken.

Sparen of beleggen voor uw kind

Natuurlijk wilt u het beste voor uw kind(eren). Daarom is het belangrijk dat u verantwoorde beslissingen neemt. Wilt u een deel van uw geld in beweging brengen? Ga dan op zoek naar de beste balans tussen sparen en beleggen.