Sparen voor mijn kleinkind

Op welke manieren kan ik sparen voor mijn kleinkind?

 

Veel opa’s en oma’s openen een spaarrekening voor hun kleinkind om bij te dragen aan grote uitgaven in de toekomst. Bijvoorbeeld voor een rijbewijs, studie of eerste woning. Door op tijd te starten met sparen kunt u uw kleinkind later een financieel steuntje in de rug geven.

Sparen voor uw kleinkind kan op verschillende manieren. Welke manier het beste bij u past hangt af van wat u belangrijk vindt. Mag uw kleinkind na zijn/haar 18e verjaardag volledig vrij over het spaargeld beschikken? Wilt u zoveel mogelijk besparen op toekomstige erfbelasting?

Hieronder leest u de mogelijkheden en bijbehorende voor- en nadelen.

Sparen op naam van uw kleinkind

Sparen op naam van uw kleinkind doet u door een spaarrekening op zijn/haar naam te openen. Wanneer uw kleinkind jonger dan 11 jaar is kunt u de KinderToekomst Spaarrekening aanvragen. Is uw kleinkind 11 jaar of ouder, dan kunt u een Direct Sparen openen. Het openen van een spaarrekening op naam van uw kleinkind is alleen mogelijk wanneer één van de ouders van uw kleinkind een betaalrekening bij ABN AMRO heeft. Wanneer u de rekening op naam van uw kleinkind heeft aangevraagd versturen wij de overeenkomst voor ondertekening naar het adres van de ouders. Zij geven door de overeenkomst te ondertekenen toestemming voor het openen van de rekening op naam van hun kind.

Wanneer u spaart op naam van uw kleinkind wordt uw kleinkind direct eigenaar van het geld. Ook als uw kleinkind nog minderjarig is. In feite schenkt u geld aan uw kleinkind wanneer u op zijn/haar naam spaart.

Totdat uw kleinkind 18 jaar is, mogen de ouders of wettelijk vertegenwoordigers bepalen wat er met het geld op de spaarrekening gebeurt. Wanneer zij geld van de spaarrekening opnemen en besteden, moet dit wel in het belang van uw kleinkind zijn. Uw kleinkind is immers eigenaar van het geld.  

Wanneer uw kleinkind 18 jaar wordt, krijgt hij/zij de volledige zeggenschap over de rekening. Dit betekent dat uw kleinkind helemaal zelf mag bepalen waar hij/zij het geld aan uitgeeft. Dit hoeft dus niet per se de bijdrage aan de studie te zijn die u zelf in gedachten had. Omdat uw kleinkind meerderjarig is, heeft u daar geen invloed op.

 • Schenkbelasting
  De belastingdienst ziet sparen op naam van uw kleinkind als de meest eenvoudige vorm van schenken. Door te sparen op naam van uw kleinkind kunt u gebruik maken van de  jaarlijkse schenkingsvrijstelling .  
 • Erfbelasting
  Door te sparen op naam van uw kleinkind kunt u besparen op toekomstige erfbelasting. De belastingdienst ziet sparen op naam van uw kleinkind als schenken. Door geld te schenken wordt uw erfenis kleiner. Uw erfgenamen betalen hierdoor mogelijk minder of zelfs geen erfbelasting. Houd wel rekening met het jaarlijkse bedrag dat is vrijgesteld van schenkbelasting. Daarnaast is het verstandig om bij een aantal zaken stil te staan voordat u besluit schenkingen te doen om de erfbelasting te verminderen. Zo zijn er vrijstellingen voor erfbelasting. Door deze vrijstellingen goed te benutten kunt u de erfbelasting beperken. Lees hier meer over.
 • Belasting box 3 – vermogen
  Het geld dat u spaart op naam van uw kleinkind telt op bij het vermogen van zijn/haar ouders. Dit kan betekenen dat zij vermogensrendementsheffing over het gespaarde bedrag betalen. Wanneer uw kleinkind 18 jaar wordt, moet hij/zij mogelijk zelf belasting betalen over het gespaarde bedrag. Lees hier meer over.

Sparen op uw eigen naam

Sparen op uw eigen naam voor uw kleinkind doet u door een spaarrekening op uw eigen naam te openen. U kunt hiervoor onder andere een Direct Sparen rekening aanvragen. Op deze rekening kunt u, bijvoorbeeld door middel van automatisch sparen, een mooi bedrag bij elkaar sparen.

Wanneer u op uw eigen naam spaart voor uw kleinkind, blijft het geld van u tot het moment waarop u besluit het geld aan uw kleinkind te schenken.

Doordat u zelf kunt bepalen wanneer u het geld aan uw kleinkind schenkt, heeft u waarschijnlijk meer invloed op waar uw kleinkind dit geld uiteindelijk aan uitgeeft. Bijvoorbeeld, uw kleinkind wil gaan starten met zijn/haar rijlessen. U kunt op dat moment besluiten om (een deel van) het geld dat u gespaard heeft aan hem/haar te schenken. Of om hiermee (een deel van) de rekening te betalen.

 • Schenkbelasting
  Door te sparen op uw eigen naam kunt u op het moment van schenken gebruik maken van zowel de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen, als de eenmalige schenkingsvrijstellingen.
  Als grootouder mag u eenmalig een verhoogde schenking aan uw kleinkind doen. Uw kleinkind moet deze schenking gebruiken bij het kopen van een eigen huis.  Bekijk het overzicht van alle vrijstellingen en de tarieven van de schenkbelasting.
 • Erfbelasting 
  Door te sparen op uw eigen naam voor uw kleinkind bespaart u niet op toekomstige erfbelasting. Het geld blijft immers van u tot u besluit het te schenken. Het is verstandig om bij een aantal zaken stil te staan voordat u besluit schenkingen te doen om de erfbelasting te verminderen. Zo zijn er vrijstellingen voor erfbelasting. Door deze vrijstellingen goed te benutten kunt u de erfbelasting beperken. Lees hier meer over.
 • Belasting box 3 – vermogen  
  Spaargeld wordt belast in box 3 (vermogen). Dit betekent dat er over spaargeld vanaf een bepaald bedrag vermogensrendementsheffing betaald wordt. Tot het moment dat u overgaat tot schenken van het geld aan uw kind wordt dit gespaarde bedrag meegeteld in uw eigen vermogen. Vanaf het moment dat u het geld schenkt aan uw kleinkind, betaalt uw kleinkind mogelijk zelf belasting over het spaargeld. Lees hier meer over.

Sparen op uw eigen naam én op naam van uw kleinkind

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om zowel op naam van uw kleinkind als op uw eigen naam te sparen. U opent in dit geval bijvoorbeeld een KinderToekomst Spaarrekening op naam van uw kind, en een Direct Sparen rekening op uw eigen naam. Op de KinderToekomst Spaarrekening spaart u vervolgens het bedrag dat uw kleinkind wanneer hij/zij 18 jaar wordt vrij kan besteden. Het geld dat u op uw eigen naam gespaard heeft kunt u op een later moment schenken.  
 
Mochten bovenstaande opties niet passen bij uw wensen, dan kunt u ook nog schenken onder bewind overwegen. Lees meer over schenken onder bewind.

 

Welke spaarvorm kiest u?

  Sparen op naam van uw kleinkind Sparen op uw eigen naam
Welke rekening kan ik openen? Wanneer uw kleinkind jonger is dan 11, kunt u een KinderToekomst Spaarrekening openen Elke spaarrekening, behalve de KinderToekomst Spaarrekening
Rente? Bekijk hier de actuele rentes Bekijk hier de actuele rentes
Wie kan het saldo op de rekening zien? Tot 18 jaar bepalen de ouders van uw kleinkind of uw kleinkind het saldo op de rekening kan zien; na de 18e verjaardag is het saldo zichtbaar voor uw kleinkind U kunt alleen zelf het saldo zien
Van wie is het geld op de rekening? Uw kleinkind is eigenaar van het geld Het geld blijft in uw bezit tot u besluit het geld te schenken
Wie bepaalt wat er met het geld gebeurt? Uw kleinkind bepaalt vanaf zijn/haar 18e verjaardag waar het geld aan uitgegeven wordt U heeft waarschijnlijk meer invloed op wat er met het geld gebeurt, doordat u zelf bepaalt wanneer u het geld schenkt
Schenkbelasting Jaarlijkse schenkingsvrijstellingen Zowel jaarlijkse als eenmalige schenkingsvrijstellingen zijn mogelijk na de 18e verjaardag van uw kleinkind
Erfbelasting Uw erfenis wordt kleiner; u kunt hierdoor besparen op toekomstige erfbelasting U kunt gebruik maken van vrijstellingen voor erfbelasting
Belasting box 3 - vermogen Het spaargeld telt tot de 18e verjaardag van uw kleinkind mee in het vermogen van zijn/haar ouders  Het spaargeld telt tot het moment van schenken mee in uw vermogen

Andere suggesties voor u

Sparen voor uw kind

Als u nu start met sparen, kunt u uw kind straks een mooi steuntje in de rug geven. Bijvoorbeeld bij het halen van een rijbewijs. Sparen voor uw kind kan op verschillende manieren. Welke manier het beste bij u past, hangt af van wat u belangrijk vindt.

Schenken is makkelijker met de Schenkwijzer

Misschien wilt u geld schenken aan uw kind, kleinkind of aan een goed doel. Maar wat past bij u? Met de Schenkwijzer krijgt u antwoord op al uw vragen over schenken. Zo ziet u welke vrijstellingen er zijn. Ook kunt u makkelijk de schenkbelasting berekenen.

Sparen of beleggen voor uw kind

Natuurlijk wilt u het beste voor uw kind(eren). Daarom is het belangrijk dat u verantwoorde beslissingen neemt. Wilt u een deel van uw geld in beweging brengen? Ga dan op zoek naar de beste balans tussen sparen en beleggen.